הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

רישוי מעונות יום לפעוטות

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018, ותקנות הפיקוח בדבר תנאים לפעילות של מעונות יום, תשפ"א-2021, נועדו להבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה של פעוטות, לצד יצירת כלי אכיפה מנהליים, סמכויות מפקחים והוראות עונשין. מעונות שבהם שוהים 7 פעוטות ומעלה מחויבים להחזיק ברישיון להפעלת מעון או ברישיון הפעלה זמני.

כאן תמצאו את כל המידע הדרוש לכם על רישוי מעונות יום, ותוכלו לקבל הרשאות ולהיכנס למערכת רישוי מעונות.

✅ קבלת הרשאות לכניסה למערכת הרישוי לצורך הגשת בקשה לקבלת רישיון

הודעות ועדכונים חשובים

מסלולי רישוי עיקריים וסוגי בקשות

ישנם 2 מסלולי רישוי עיקרים:

 1. מסלול בקשה לרישיון הפעלה – מיועד למעונות לא מסובסדים

 2. מסלול בקשה לרישיון והכרה – מיועד למעונות המוכרים לצורך סבסוד

סוגי הבקשות:

 • בקשה לרישיון או לרישיון והכרה למעונות (שלא קיבלו רישיון לשנת הלימודים תשפ"ד) – היה ניתן להגיש עד לתאריך 28.2.2025.

 • בקשה לחידוש רישיון או רישיון והכרה עבור מעונות שתוקף רישיונם פג בסוף שנת הלימודים תשפ"ד – ניתן להגיש עד לתאריך 30.6.2024.

 • בקשה להעברת הפעלת מעונות לבעלות אחרת (מעונות מסובסדים) – ניתן להגיש עד לתאריך 30.9.2024.

 • בקשה להוספת כיתה/שינוי שטח.

 • בקשה לעדכון/שינוי/הסרה של אנשי צוות.

שימו לב, במסלולי רישוי המיועדים למעונות מוכרים יש לבחור באחד מתתי המסלולים - מסלול תקינת בסיס או מסלול תקינה מורחבת.

הבהרות כלליות

 • אם מספר פעוטות במעון קטן מ-7, חוק הפיקוח אינו חל על המסגרת.

 • על פי חוק הפיקוח, אין להפעיל מעון לפעוטות ללא רישיון והמפעיל מעון לפעוטות ללא רישיון עובר עבירה פלילית. 

 • חובה להציג את רישיון ההפעלה במקום בולט במעון היום לפעוטות שלגביו ניתן הרישיון.

 • יובהר כי בהתאם לסעיף 29 לחוק הפיקוח, רשאי מפקח המשרד להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שפועל בו מעון יום לפעוטות, בין אם למעון יש רישיון ובין אם לאו.

שירות ותמיכה

☎ מוקד טלפוני חדש – אגף מעונות: 073-3934603. המוקד פועל בימי א'-ד' בשעות 8:00–14:00.

☎ מוקד שירות לרשויות, בעלויות ומפעילי מעונות יום: טלפון 6552*, שלוחה 6 (מעונות יום) ואז לבחור בשלוחה 5 (תמיכה ומתן מענה בנושאים נוספים). המוקד פועל בימים א'–ה' בלבד, בין השעות 7:30–17:00 (לא פתוח בימי שישי).

☎ מוקד תמיכה ומידע להורים: טלפון 6552* או 073-3983960, שלוחה 6 (מעונות יום) ואז לבחור בשלוחה 5 (תמיכה ומתן מענה בנושאים נוספים). המוקד פועל בימים א'–ה' בלבד, בין השעות 7:30–17:00.

לפניות בנושא בקשות רישוי שהוגשו ונמצאות בטיפול אגף רישוי, יש לפנות באמצעות דוא"ל לרפרנט האחראי במחוז, בציון סמל מוסד ו/או מספר בקשה:

מחוז שם העובד האחראי כתובת דואר אלקטרוני
תל אביב גב' נתלי חורב nataliho@education.gov.il
ירושלים גב' מירית לוי mirilevi@education.gov.il
מרכז גב' טל דוד taldav@education.gov.il
צפון גב' אורית יערי orityaa@education.gov.il
דרום גב' איריס חבאז irishab@education.gov.il
חיפה גב' מאיה אסייג

פניות שלא צוין בהם סמל מוסד או מספר בקשה לא יטופלו.

שימו לב, יש לפנות בנושא בקשות לרישוי בלבד, לתמיכה טכנית ולקבלת שם משתמש וסיסמה יש לפנות למוקד בטלפון 6552*.

פתיחת פנייה עבור משתמש חדש

*
* יש לפרט ככל הניתן את מהות הבקשה.
*

לא ניתן להעלות קבצים סרוקים בגודל כולל של יותר מ-10MG
גרור קובץ גרירת קובץ
לא ניתן להעלות קובץ זה

כיצד ברצונך שנחזור אליך?

*
*
שליחת הפניה בוצעה בהצלחה פנייתך הועברה להמשך טיפול
נשלחה פניה

שאלות נפוצות

 • האם לאחר קבלת הרישיון וההכרה ניתן לעבור בין מסלולי התקינה, ממורחבת לבסיס וההפך?

  כן, במהלך שנת הלימודים ניתן לשנות את המסלול פעם אחת בלבד. לאחר השינוי לא ניתן לחזור שוב לתקינה הקודמת.

 • האם מותר להפעיל רק כיתה אחת בתקינה מורחבת ואת השאר בתקינת בסיס?

  לא, חובה שכל הכיתות במעון ללא יוצא מהכלל יפעלו לפני מסלול התקינה שנבחר.

 • האם הבעלות המפעילה את המעון מחויבת לקבלת את הסכמת ההורים להפעלת המעון לפי המסלול הנבחר?

  לא, ההחלטה היא של הבעלות בלבד.

 • האם המטפלות במעונות פרטיים זכאיות למענק התמדה?

  ​הזכאות למענק התמדה מיודעת עבור אנשי צוות המועסקים במעונות המוכרים לצורך סבסוד.

 • מתי מערכת הרישוי תיסגר להגשת בקשות לשנת הלימודים תשפ"ד?

  ​מערכת הרישוי תיסגר להגשת בקשות רישוי חודש לפני פתיחת המערכת לשנה העוקבת. הודעה על כך תתפרסם בסמוך למועד הסגירה.

 • האם ניתן לקבל הארכה להשלמת הכשרות עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה למטפלות?

  על פי תקנות חוק הפיקוח, כל הצוות החינוכי–טיפולי חייב לעמוד בדרישות ההכשרות של עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה.

  משרד החינוך החליט על מתן זמן התארגנות עבור מטפלות חדשות להשלמת הכשרתן, תוך שלושה חודשים מתחילת עבודתן במעון.

 • אני בעלות של מעון מוכר, כל כמה זמן אני צריך להציג טופס התאמת תשתית ואישור תברואן?

  ​טופס התאמת תשתית ואישור תברואן יוגשו כל שנה ובתוקף עבור אותה שנת לימודים.

 • האם מעונות פרטיים נדרשים לעמוד בדרישה של שטח מינימלי לתינוק או לפעוט?

  מעונות שהחזיקו ברישיון הפעלה עד ליום 31.8.2023 פטורים מדרישה זו, כל היתר כן.

 • מי יכול להפעיל מעונות יום?
  • מפעיל שהוא תאגיד - רשות מקומית, חברה, חברה בע"מ, אגודה שיתופית, שותפות, עמותה, חברה לתועלת הציבור או מוסד ללא כוונות רווח.

  • מפעיל שאינו תאגיד - עוסק מורשה.

 • האם חייב להעסיק מדריכה חינוכית במעון?

  בהתאם לתקנות חוק הפיקוח, החל מיום 1.1.2022 חלה חובה להעסקת מדריך חינוכי בהיקף של 4 שעות חודשיות למעון. מעון יום המוכר לצורך סבסוד מחויב ב–4 שעות הדרכה עבור מעון עד 3 כיתות. עבור כל כיתה נוספת נדרשת תוספת של 1.50 שעות הדרכה חודשיות.

  לבירור לגבי רשימת מדריכות חינוכיות יש לפנות לרשויות המקומיות.

 • איך בודקים רישום פלילי?

  בדיקת רישום פלילי מתבצעת בהתאם לנוהל בדיקת רישום פלילי של כל המעורבים בהפעלת המעון – מבקשי רישיון ההפעלה, הבעלים של המעון, מנהל המעון, המחנכים–מטפלים במעון, המדריכים החינוכיים במעון וכל שאר העובדים במעון ונותני השירותים הבאים במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות במעון.

  על מבקש רישיון שהוא תאגיד לבצע בדיקת רישום פלילי לבעלי השליטה או מנהל התאגיד.

  במעון המשמש או נועד לשמש גם בית מגורים, יש לבצע בדיקת רישום פלילי עבור כל מי שמתגורר בו מגיל 12 ומעלה.

 • האם הכשרות בתחום עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה ממונים על ידי המשרד?

  ההכשרות ממומנות על ידי משרד החינוך. לפרטים נוספים

 • החלפת מטפלות במהלך השנה – איך מבצעים בפורטל?

  ניתן להגיש במערכת בקשה לשינוי אנשי צוות. אישור הבקשה מותנה בהחזקת רישיון להפעלת מעון.