הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מעונות יום - הודעות, עדכונים ונהלים

כאן תוכלו לקרוא הודעות ועדכונים, ולקבל מידע על נהלים חדשים בנושאי מעונות יום המתפרסמים מעת לעת ורלוונטיים לרשויות ולבעלויות.

הודעות ועדכונים

    • הדרכה עבור מעונות יום מוכרים, לשנת הלימודים תשפ"ד – לצפייה | למצגת (23.7.2023)

    • הדרכה עבור מעונות יום פרטיים, לשנת הלימודים תשפ"ג – לצפייה | למצגת (17.7.2023)

  • לפניות בנושא בקשות רישוי שהוגשו ונמצאות בטיפול אגף רישוי, יש לפנות באמצעות דוא"ל לרפרנט האחראי במחוז. לרשימה המלאה

  • מעונות יום שהגישו בקשה לרישיון הפעלה והבקשה נמצאת בסטטוס ממתין לתיקון מסמכים או בטיפול האגף, תינתן האפשרות להשלים את המסמכים עד ל-30.7.2023. מערכת הרישוי תמשיך להיות פתוחה לעדכון אנשי צוות עבור המעונות שקיבלו רישיון הפעלה לשנת הלימודים תשפ"ג עד ל-9.8.2023, למעונות יום המחזיקים ברישיון והכרה (מסובסדים), תינתן אפשרות לעדכן אנשי צוות עד ל-30.8.2023. למכתב בנושא

  • במהלך חודש יוני 2023 מערכת רישוי מעונות יום תיפתח להגשת בקשות לחידוש רישיון או לקבלת רישיון הפעלה לתשפ"ד. למכתב בנושא

  • לתקינת כוח אדם בכיתות המעון

  • מצגת בנושא רישוי מעונות יום

נהלים עדכניים