הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

השתתפות בשכר דירה עבור כיתות לימוד

הרשויות המקומיות זכאיות להשתתפות משרד החינוך בהוצאות שכר דירה עבור כיתות לימוד, בכפוף לקיומו של תקציב מתאים, ולעמידה בקריטריונים הנדרשים. כאן תוכלו לקרוא על התנאים לזכאות ועל הגשת בקשה מקוונת להשתתפות בשכר דירה.

הודעות ועדכונים

שיעור ההשתתפות בשכר דירה

משרד החינוך משתתף בהוצאות לשכירת חדרים לשימוש ככיתות לימוד עבור כיתות בחינוך חובה במערכת החינוך הרשמית ובחינוך המיוחד. שיעור ההשתתפות בשכר הדירה עומד על 75% מהעלות בפועל אך לא יותר מ-75% מההשתתפות המרבית המוסכמת.

התנאים להשתתפות בשכר דירה

ההשתתפות ניתנת בכפוף לקיומו של תקציב מתאים ובהתאם לכללים הבאים:

 • הצורך הוכר על ידי אגף מיפוי ותכנון במינהל הפיתוח לאחר שבחן פתרונות חלופיים ואת נחיצות השכירות.
 • הרשות המקומית היא השוכרת.
 • הרשות המקומית אינה בעלת הזכויות בנכס המושכר אלא בעלת זכויות שכירות בלבד.
 • הנכס המושכר לא נבנה מכספי ציבור לרבות כספי מדינה, כספי רשויות מקומיות, הסוכנות היהודית, מפעל הפיס וכיוצא בזה.
 • מדובר בכיתות לחינוך חובה במערכת החינוך הרשמית עד כיתה י' ובחינוך המיוחד.
 • ההשתתפות תינתן בגין כיתות אם בלבד.
 • הרשות המקומית תציג הסכם שכירות חתום לתקופה שבגינה מתבקשת ההשתתפות של המשרד בשכר הדירה.
 • הרשות תתחייב בכתב כי תשקיע ממקורותיה את התקציבים הדרושים להכשרת המבנה כמבנה חינוך, כולל התשתיות והציוד הנדרשים והמתאימים למוסד חינוך, ותתחזק את המבנה באופן שוטף וברמה טובה.

למידע נוסף ראו קריטריונים להשתתפות בגין הוצאות שכר דירה לשנת הלימודים תשפ"ד.

הגשת בקשה להשתתפות בשכר דירה

לתשומת ליבכם, מנהלי מחלקות חינוך, גזברים או מי מטעמם יכולים למלא את הטפסים הנדרשים ולבקש הרשאה. אין הרשאה אוטומטית למי שכבר מוגדר כמנהל מחלקת חינוך או כגזבר.

שאלות נפוצות

 • מהו שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בשכר דירה עבור כיתת לימוד?

  שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בשכר הדירה עומד על 75% מהעלות בפועל אך לא יותר מ-75% מההשתתפות המרבית המוסכמת.

 • עבור אילו כיתות ניתן להגיש בקשת השתתפות בשכר דירה?

  השתתפות בשכר דירה ניתנת עבור כיתות לחינוך חובה במערכת החינוך הרשמית עד כיתה י' ובחינוך המיוחד.