הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ערר על דחיית בקשות רישוי

בעלות שבקשתה לקבלת רישוי נדחתה, יכולה להגיש ערר. כאן תוכלו לקרוא על אופן הגשת ערר ועל דחיית בקשות רישוי, ותמצאו מידע על ועדת הערר ועל החלטות הוועדה לאחר דיון בעררים.

הגשת ערר על דחיית בקשות רישוי

ניתן להגיש ערר תוך 21 ימים מיום קבלת מכתב דחייה של המנהל הכללי. הערר ילווה בתצהיר המאמת את העובדות הנזכרות בו. יש לציין על גבי הערר בכתב יד ברור או בהדפסה את שם העוררת, מספר טלפון, פקס וכתובת דוא"ל. יש להגישו בחמישה עותקים כרוכים במסירה ידנית בלבד לגב' יפעת שחר, מרכזת ועדת ערר, משרד החינוך, דבורה הנביאה 2 ירושלים (בניין לב רם, קומה 1, חדר 120). יש לתאם הגעה ומסירה מראש בטלפון 073-3931145. אם לא מתקבלת תשובה, נא שלחו הודעה בדוא"ל: vaadat_hok_hapikuach@education.gov.il

ועדת הערר

רשימת עררים שהוגשו בחלוקה לפי שנים

החלטות לאחר דיון בעררים בשנת 2023

החלטות לאחר דיון בעררים בשנת 2022

החלטות לאחר דיון בעררים בשנים 2020–2021

החלטות לאחר דיון בעררים בשנת 2019