הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מדדי טיפוח מוסדיים

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

קביעת מדדי טיפוח ושימוש בהם, הכרחיים לחלוקת והקצאת משאבים לטובת אוכלוסיות התלמידים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. מדד הטיפוח המתקבל מסייע רבות למחקר, לניתוח הישגים ולתכנון עתידי. בדף זה תוכלו לקרוא על הפרמטרים לחישוב מדדי טיפוח, ולצפות בהתפלגות המוסדות לפי עשירוני טיפוח ובקבוצות הטיפוח ברשות או בבעלות הרלוונטית אליכם.

מה הם מדדי הטיפוח

מדדי הטיפוח משקפים חסכים חינוכיים אצל תלמידים במוסדות החינוך בשל רקע סוציו-אקונומי. מדיניות משרד החינוך מבוססת על התפיסה שלפיה על המדינה לפצות על חסכים חינוכיים שנגרמים בעטייה של רמה סוציו-אקונומית נמוכה, במטרה לצמצם פערים לימודיים לטובת חסרי משאבים כלכליים והשכלתיים. אחת השיטות לעזור לילדים ממשפחות במעמד סוציו-אקונומי נמוך היא הקצאת משאבים נוספים למוסד שבו הם לומדים. תוספת המשאבים מתורגמת לתוספת שעות הוראה בבתי ספר שבהם לומדים ילדים מאוכלוסיות חלשות. עם זאת, משרד החינוך אחראי לחינוך כל האוכלוסייה, ולכן גם על בתי ספר שבהם לומדים ילדים מאוכלוסיות חזקות לקבל מספיק משאבים כדי לקיים תוכנית לימודים בסיסית.

חישוב המדדים

קיימים מדדי טיפוח נפרדים לכל שלב חינוך בכל בית ספר. בכל שלב תהליך החישוב דומה. מדד הטיפוח מחושב ברמת תלמיד בודד, אך ממוצע המדד בקרב קבוצת תלמידים בבית הספר הוא הרלוונטי לקביעת המדד המוסדי. נתונים אלה אינם מתפרסמים, אבל נגזר מהם מדד שנקרא חמישון, המתבטא בחלוקה של מדדי הטיפוח לחמש רמות בתוך כל שלב חינוך או מדד שנקרא עשירון, המתבטא בחלוקה של מדדי הטיפוח לעשר רמות בתוך כל שלב חינוך.  

לתשומת ליבכם, במהלך שנת הלימודים, בין פברואר למרץ, מחושב ומעודכן מדד הטיפוח הספציפי לכל מוסד לימודים, והוא יהיה רלוונטי למוסד בזמן פתיחת שנת הלימודים שלאחר מכן. לפיכך, המדד לשנת הלימודים הנוכחית מבוסס על נתונים של שנת הלימודים הקודמת.

פרמטרים לחישוב מדדי טיפוח

לאחר סקירת ספרות מקיפה של השיטות הקיימות בעולם, התייעצות עם אנשי אקדמיה המומחים בתחומים הרלוונטיים ובחינת מודלים רבים, הוחלט שמדד הטיפוח של משרד החינוך יורכב מהרכיבים הבאים:

 • השכלת ההורה המשכיל ביותר (40%)

 • רמת ההכנסה לנפש במשפחה (20%)

 • פריפריאליות בית הספר (20%)

 • שילוב של הגירה וארץ מצוקה (20%)

פרטים נוספים ראו באתר המדען הראשי, בדף מדדי טיפוח.

קביעת חלוקת שעות ההוראה

כשיטה מנחה לקביעת חלוקת שעות נוספות בין מוסדות החינוך (בשלבי חינוך יסודי וחטיבת ביניים בלבד) הוחלט על שני שלבי חלוקה:

 • בשלב הראשון יוקצו שעות תקן בסיסיות, שיאפשרו לכל מוסד חינוכי לקיים את תוכנית הלימודים בהתאם למספר הכיתות שבו.

 • בשלב השני יוקצו גם שעות טיפוח ("נוספות") בהתאם לתוצאות מדד הטיפוח ולמספר התלמידים הלומדים בבית הספר.

שאלות נפוצות

 • היכן מתפרסמות תוצאות מדד הטיפוח?

  תוצאות מדד הטיפוח זמינות לצפייה במערכת משכית או נשלחות על פי בקשה למנהלי בתי הספר. בנוסף לכך, חמישונים ועשירונים שנגזרים מהמדד ברמת בתי ספר מתפרסמים באינטרנט.

 • מתי מחושב מדד הטיפוח למוסדות?

  המדד מחושב בין החודשים פברואר ומרץ עבור שנת הלימודים הבאה.