הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ביקורת פיננסית בבעלויות

תחום תקציב ומינהל מבצע בדיקה פיננסית לבעלויות שמפעילות מוסדות חינוך, לצורך מתן חוות דעת בהליך רישוי מוסדות אלה. הבדיקה נערכת בשיתוף גורמים מחוץ למשרד החינוך, בהם רשם התאגידים והחשב הכללי במשרד האוצר, ועם גורמים בתוך משרד החינוך ובהם אגף הרישוי, חשבות משרד החינוך ויחידות פנים משרדיות נוספות. היא בוחנת את האיתנות הפיננסית של הבעלות המפעילה את מוסדות החינוך, כדי לוודא שהיא תוכל לעמוד בתנאי הרישיון. כאן תמצאו קישורים לנהלים ולהנחיות, ותוכלו להיכנס למערכת רישוי והכרה.

מטרות הביקורת

  • להבטיח כי תקציב משרד החינוך מופנה לשימוש בהתאם ליעדי ההקצאה.
  • להבטיח את האיתנות הפיננסית של בעלויות על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.
  • לוודא כי אופן תשלומי השכר לעובדי ההוראה תואם את הנדרש בחוק, וכי אין פגיעה בעובדי ההוראה במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים.

הנושאים הנבדקים

בבדיקה נבחנת איתנותה הפיננסית של הבעלות המפעילה את מוסדות החינוך, כדי לוודא שהבעלות תוכל לעמוד בתנאי הרישיון. כמו כן נבדק אופן ניצול תקציבי החינוך, אופן תשלומי השכר והתשלומים הנלווים לעובדי ההוראה ולעובדי העזר, ונבדקים נושאים הקשורים לניהולה התקין של הבעלות.

בדיקת איתנות פיננסית

הנחיות לצורך בדיקת איתנות פיננסית

  • בעלות חדשה המבקשת להפעיל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי – תשפ"ה תשפ"ד
  • בעלות ותיקה המבקשת להפעיל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי – תשפ"ה | תשפ"ד
  • בעלות חדשה המבקשת להפעיל מוסד תרבותי ייחודי – תשפ"ה תשפ"ד
  • בעלות ותיקה המפעילה מוסד תרבותי ייחודי או פטור – תשפ"ה תשפ"ד
  • בעלות חדשה שאינה מבקשת תקצוב – תשפ"ה תשפ"ד
  • בעלות חדשה המבקשת להפעיל מוסד פטור – תשפ"ה תשפ"ד

ביקורת שכר משולבת

פרטי התקשרות – משרדי רואי חשבון

שם המשרד שם רואה החשבון דוא"ל טלפון במשרד
​משרד רו"ח כדורי רו"ח שירה רוזן  shirar@ekadouri.co.il 073-2484346
​משרד רו"ח קדמי רו"ח מרינה פולוטובסקי marina@kacpa.co.il 072-2220151
​משרד רו"ח יהודיוף רו"ח תמיר דורני tamir@yehudayoff.co.il 02-5777423
​משרד רו"ח שגב רו"ח יגאל פלקוביץ' igal@segevcpa.co.il 02-5489220