הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

דוח גפ"ן – סל מוסדי – לבעלויות

דוח גפ"ן – סל מוסדי – לבעלויות מציג את נתוני ההקצאה, התכנון והביצוע של מוסדות החינוך המשתייכים לבעלות ומשתתפים בתוכנית הגמישות. בדוח תוכלו למצוא מידע על התקציבים התוספתיים שהוקצו למוסדות המשתתפים בתוכנית הגמישות, תוכניות העבודה שגיבשו במערכת גפ"ן והיבטי הביצוע, וכן דוחות טבלאיים שניתן לייצא עם נתונים נוספים.

הדוח מציג נתונים החל משנת הלימודים תשפ"ג ועד היום.

מדריך למשתמש בדוח גפ"ן – סל מוסדי

הצהרה משפטית לחתימתכם

הדוח עלול להכיל מידע מוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתונים מיועדים לצרכים פדגוגיים ולשימוש פנימי בלבד. הינכם מתבקשים שלא להפיץ נתונים אלה לגורמים בבעלות שאינם מוסמכים לכך ולגורמים מחוץ לבעלות.

קראתי ואני מאשר/ת

מקור הנתונים

הדוח מבוסס על מודל "תיק מוסד" במרכז המידע – מודל אינטגרטיבי אודות מוסדות חינוך, המשקף מגוון מערכות ומקורות מידע, ומציג תמונת מצב עשירה ומעודכנת לבעלות בעת גיבוש תוכנית העבודה השנתית. הדוח מתעדכן בתדירות יומית (בכל יום נטענים נתוני האתמול). ניתן לראות את מועד העדכון האחרון של הדוח בחלקו העליון והימני של המסך. הנתונים תלויים באיכות ומלאות הדיווח.

מבנה הדוח

בחלקו העליון של הדוח מוצגות אינדיקציות מרכזיות, ומצדו הימני מוצגים מסננים לבחירתך. 

לחיצה על סמן החץ המופיע בחלקו הימני העליון של המסך תאפשר מעבר מתצוגת הדשבורד לשאר המסכים: ראשית למסך עם ארבעה דוחות מובנים, ולאחר מכן למסך עם אפשרות לגיבוש דוחות דינמיים.  

את הדוחות ניתן לייצא כקובץ אקסל באמצעות לחיצה על המקש הימני (Table -> Download as -> Data).

לתשומת ליבכם, 

  • ברירת המחדל בכניסה לדוח היא שנת הלימודים הנוכחית. ניתן יהיה לשנותה באמצעות שימוש במסנן "שנת לימודים".
  • ברירת המחדל בכניסה לדוח היא צפייה בנתוני תקציב גפ"ן. ניתן יהיה לשנותה באמצעות שימוש במסנן "סוג תקציב תוספתי".
  • ניתן להתמקד באוכלוסייה הרצויה באמצעות שימוש במסננים הנמצאים בצידו הימני של המסך או באמצעות לחיצה על העמודות בגרפים המוצגים במרכזו, והקשה על ה-V הירוק. 
  • הבחירות שבוצעו בדוח ישוקפו בחלקו העליון של המסך. ניתן לבטל בחירה באמצעות לחיצה על ה-X המופיע לצידה. 
  • הבחירות שבוצעו במסך ספציפי ישוקפו בכל מסך אליו תעברו עד שתבוטל הבחירה.

בעלי התפקידים המורשים לצפות בדוחות

בעלויות: מנהל בעלות, מנהל כספים / גזבר בבעלות