הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

חל"ת ושבתון

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

עובדי הוראה שמעוניינים לצאת לחל"ת, לשבתון חלקי או מלא, חייבים לקבל אישור לכך מהמעסיקים על פי כללים שתקבע הבעלות. רשאים להגיש בקשה לחל"ת באמצעות מערכות המשרד – עובדי הוראה שהם עובדי מדינה במעמד קבוע בלבד.

זכאות ותנאים לחל"ת בחינוך העל-יסודי

חופשה ללא תשלום בחינוך העל-יסודי תינתן לפרק זמן של שנה, אלא אם עובדי ההוראה יצאו לשליחות חינוכית או הגישו בקשה ונענו בחיוב לגביה, באמצעות אישור מהבעלות המעסיקה אותם להמשיך את חופשתם מעבר לשנה. על עובדי ההוראה להיות בעלי קביעות של 5 שנים לפחות במוסד/ות שבהם הם מלמדים. על עובדי ההוראה להודיע במועד על כוונתם לשוב למקום העבודה עם סיום החופשה. החופשה תינתן רק עבור משרה אחת, לא תכלול שעות נוספות ותאושר לצורך המטרות המוגדרות הבאות:

 • השתלמות מאושרת או קידום מקצועי מוכר.

 • עבודה בהדרכה, בפיקוח או בהוראה במוסד על תיכוני.

 • עבודה בתחום המנהל החינוכי.

 • ניהול מוסד בפיקוח משרד החינוך.

 • שליחות חינוכית מוכרת.

חובת הדיווח במנב"סנט

חובה על מנהלי המוסדות לדווח במערכת מנב"סנט על שבתון, חצי שבתון, חל"ת מלא או חל"ת חלקי של עובדי ההוראה, מכיוון שהדבר משפיע על קידומי הגמולים של עובדי ההוראה עם שובם לעבודה לאחר תקופה זו. 

לתשומת ליבכם, בעוז לתמורה חל"ת חלקי אינו מקנה קידום גמולים אלא רק חל"ת מלא.

סיום החופשה

עם סיום החופשה יוכלו עובדי ההוראה לשוב למקום עבודתם. רציפות הוותק תישמר להם, אך בפרק הזמן של החופשה הם לא יהיו זכאים לזכויות סוציאליות, ולכן באחריותם לשמור על זכויות אלו. 

שאלות נפוצות

 • אם עובד הוראה ביקש חל"ת, אך מנהל המוסד לא נענה לבקשתו, מה עליו לעשות?

  עליו לפנות לבעלות שבה הוא מועסק, משום שהיא המעסיקה שלו בפועל.

 • האם קביעות היא תנאי הכרחי לאישור חופשה?

  קביעות עובד הוראה במוסד שבו הוא עובד היא תנאי הכרחי ליציאה לחופשה בחינוך העל יסודי.