הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תקצוב ממערכת מית"ר

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

משרד החינוך מתקצב מוסדות חינוך בכמה פלטפורמות: שכר עובדי הוראה בחינוך הרשמי, מערכת מרכבה ומערכת תשלומים מאוחדת שבה כלולות הקצבות שעל המדינה להעביר על פי דין, כגון תשלומים לעובדי הוראה שאינם בחינוך הרשמי ותשלומים על שירותי היקף, כגון שרתים ומזכירים ותשלומים תוספתיים. 

כאן תוכלו לצפות בתשלומים ממערכת מית"ר לחודש הנוכחי לפי החישוב האחרון. באפשרותכם לסנן לפי נושאים תקציביים או לפי מוסדות מסוימים ולצפות בחשבוניות.

מערכת התשלומים המאוחדת (מת"מ) ומית"ר

מערכת התשלומים המאוחדת מורכבת מקודים של נושאים. כל קוד נושא (מספר) מייצג נושא לתשלום על פי קריטריונים ותבחינים קבועים וידועים מראש המיוחדים לו. המערכת בנויה ממספר מודלים (פלטפורמות חישוב תשלום), שבהם משולמים הנושאים לפי אופי הנושאים. בחלק מהנושאים קיימות נגררות, שהן תתי-נושאים או תתי-סעיפים. בנגררת ניתן להבחין בין שכבות גיל, תעריף, מגזר וכדומה. 

את כלל תשלומי מערכת התשלומים המאוחדת אפשר לראות במערכת התשלום לרשויות (מית"ר) באופן מפורט ומקיף. המערכת פתוחה לכולם ומאפשרת לראות את התקצוב בשקיפות מלאה, הן ברמת המוטב והן ברמת המוסד.

מדריך למשתמש – תקצוב ממערכת מית"ר  אייקון new