הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מחוון מכרזים

מחוון המכרזים הדיגיטלי מאפשר לכל רשות מקומית שיוצאת למכרז להפעלת בתי ספר להכניס את נתוני הבעלויות המתמודדות בו, ולקבל בקלות ובפשטות את הציון של כל בעלות בהתאם לתנאי המכרז ולמאפייני בית הספר והבעלות. כאן תמצאו קישור למחוון ופרטים עליו, הסבר על אופן הפעלתו ומכתב לרשויות.

הודעות ועדכונים

מידע כללי על מחוון המכרזים

מחוון המכרזים הדיגיטלי שפיתח משרד החינוך מאפשר לכל רשות מקומית שיוצאת למכרז להכניס את נתוני הבעלויות המתמודדות במכרז להפעלת בית ספר, ולקבל בקלות ובפשטות את הציון של כל בעלות בהתאם לתנאי המכרז ולמאפייני בית הספר והבעלות. לתשומת ליבכם, המחוון מציג רק את חלקה של התמונה החינוכית מתוך התוצאה הסופית של המכרז.

המחוון נועד להקל על הרשויות המקומיות להשתמש במודל ההשוואתי, המנתח את הישגי בתי הספר ברמת הבעלות בשיטה של השוואה מתוקננת על פי מספר קבוצות השוואה נפרדות. ניתוח זה מאפשר השוואה הוגנת בין הבעלויות של בתי הספר בחטיבה העליונה ובין בית הספר מושא המכרז. בחירת הבעלות תלויה במשקולות, שנקבעים על ידי הרשות המקומית עבור כל אחד מהפרמטרים. לתשומת ליבכם, חובת המכרז נובעת מהחלטת בג"ץ.

בכל שאלה או בקשה אנא פתחו פנייה מקוונת מדף זה, ונשמח לעמוד לשירותכם.