הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

נהלים ותהליכים – תכנון, בינוי ופיתוח מוסדות חינוך

ריכזנו עבורכם את כל הנהלים והטפסים הדרושים לכם בנושאי תכנון, בינוי ופיתוח: חוזרי מנכ"ל והנחיות כלליות, מוסדות חינוך חדשים וקיימים, פיתוח סביבות למידה חדשניות, מעונות יום והסעות.

חוזרי מנכ"ל והנחיות כלליות

מוסדות חינוך חדשים

הוועדה לאישור בתי ספר על-יסודיים

מיפוי בין יישובי

נוהלי בינוי חדש

הכנת פרוגרמה לבנייה חדשה והרחבת מוסדות חינוך

תוכניות אדריכליות

נוהלי שחרור כספים לבניית מוסדות חינוך

נוהל שחרור כספים למימון כיתות במבנים יבילים

נוהל שחרור כספים למימון תשתיות היקפיות

בינוי מוסדות חינוך בלתי פורמליים

בינוי מועדוני/מרכזי נוער בחברה הערבית

בינוי סניפי תנועות נוער – ארצי

מוסדות חינוך קיימים

נוהל שדרוג מבני בתי ספר מפני רעידות אדמה

נוהלי שחרור כספים לשדרוג מוסדות חינוך בפני רעידת אדמה

כנס מהנדסי רשויות מקומיות בנושא שדרוג מוסדות החינוך בפני רעידת אדמה

נוהל חידוש מבנים

טפסים ונהלים בנושא נגישות פרטנית

טפסים ונהלים בנושא הנגשת מבנים קיימים

נוהל פסילת מבני חינוך

נוהל טיפול במבנים מתפנים

נוהל שחרור כספים רפורמות בחינוך

פעילות חקלאית

פיתוח סביבות למידה חדשניות

נוהל שחרור כספים לקולות קוראים

מעונות יום

כללי

מסמכי תקצוב ותכנון

מסמכי תקצוב ובינוי

מסמכי אישור אדריכל

הסעות