הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

קייטנות – רישוי ובטיחות

כאן תוכלו להיכנס למערכת רישוי קייטנות ולהסתייע בעזרי למידה לשימוש במערכת. במערכת רישוי קייטנות ניתן להגיש בקשה מקוונת לאישור חינוכי לקייטנות. המערכת מיועדת לכל מנהל קייטנה שאמור לקיים קייטנה על פי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש"ן-1990. הכניסה למערכת היא באמצעות שם משתמש וסיסמה, שניתנת לכל מנהל קייטנה שעבר השתלמות למנהלי קייטנות. המערכת פתוחה להגשת בקשות.

הודעות ועדכונים

הבהרה לגבי קייטנות מאושרות על ידי משרד החינוך

לידיעת ההורים שילדיהם השתתפו בקייטנות המאושרות על ידי משרד החינוך ושאר בעלי עניין – אישור חינוכי ניתן על ידי משרד החינוך אך ורק לבעלויות על הקייטנות.

ההורים המשלמים לקייטנות ילדיהם נדרשים לפנות רק לבעלויות כדי לקבל את האישור, אם הוא נדרש לצורכי החזרי סבסוד או מטעמים אחרים. 

אין לפנות למשרד החינוך במטה ובמחוזות כדי לקבל אישור זה.

הסבר על המערכת להגשת בקשה לקייטנה והרשמה להשתלמות

 • מערכת הגשת בקשה לקייטנה תומכת בתהליך מתן אישור חינוכי לקייטנות או למחנות קיץ. המערכת מטפלת בכל שלבי התהליך, החל מהגשת הבקשה ועד להפקת האישור החינוכי. מנהל/ת קייטנה רשאי/ת להגיש בקשה לקיום קייטנה רק לאחר השתתפות בהשתלמות מינהל החברה והנוער. על כל מנהל/ת להירשם להשתלמות ולאשרר את הדוא"ל במהלך ההרשמה.
 • להרשמה להשתלמות לחצו על הכפתור הכחול "הרשמה להשתלמות מנהלי קייטנות ומחנות פנימייתיים" (אין צורך בהזדהות). 
 • להגשת בקשה לקייטנה לחצו על הכפתור הכחול "כניסה להגשת בקשה לקייטנה" (לאחר הזדהות).
 • שימו לב, מותר להגיש בקשה אחת בלבד למנהל/ת קייטנה לגבי אותם תאריכי קייטנה, למעט אשכולות גנים ברשויות מקומיות בלבד, הממלאים את סייעות האשכול באותה בקשה.

הגדרת קייטנה

קייטנה מוגדרת כמקום שמתנהלת בו פעילות יום-יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה 11 ילדים לפחות, במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה של חופשת לימודים מבית הספר ומגן הילדים. לקייטנה ניתן לרשום ילדים בגיל 17-3. בקייטנה של גן ילדים לא יעלה מספר הילדים על 35, וצוות העובדות חייב לכלול מנהלת וסייעת. צהרונים המעבירים את פעילותם משעות אחר הצהריים לבוקר ייחשבו קייטנה בגן ילדים. הקייטנות והמחנות הם מכשיר חינוכי שתרומתו חשובה לעיצוב אישיותם והתנהגותם החברתית של ילדים ובני נוער.

רישוי קייטנות

מאחר שהפעילויות המתקיימות בחופשות הקיץ והחגים נערכות במשך תקופה קצרה ומוגבלות לפעילות חברתית ומחנאית של ספורט וחוויה, יש להן נקודות תורפה:

 • סגל הדרכה צעיר ולא מנוסה שאינו מכיר את הילדים היכרות מעמיקה.
 • פעילויות כמו רחצה בברכה, טיולים ופעילויות ספורט הטומנות בחובן סיכונים רבים.

חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990, קובע כי קייטנה היא עסק הטעון רישוי עסקים לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, וכי לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן לה אישור ממי שהוסמך על ידי שר החינוך. החוק והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים אמות מידה מקצועיות להפעלתן ולניהולן של פעילויות המתקיימות בחופשת הקיץ ובחופשות החגים. הוראות אלה מתייחסות בין היתר לתחומי כוח אדם, חינוך, ביטחון, תברואה ובטיחות. לפירוט ההנחיות ראו חוזר מנכ"ל – בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה. למידע נוסף בנושא ביטחון ראו חוזר מנכ"ל – הביטחון בקייטנה.

מערכת רישוי קייטנות משמשת לביצוע תהליך מקוון להגשת בקשה לאישור חינוכי לקייטנות. תהליך הרישוי הוא עבור שני סוגי קייטנות:

בעלי תפקידים בקייטנות

מנהל קייטנה: אדם שעל שמו הוצא הרישיון והאישור החינוכי לניהול הקייטנה. אחראי על הקייטנה ועל הפעלתה בהתאם להוראות כל דין ולאמור בחוזר מנכ"ל. מתוקף אחריותו עליו להיות נוכח במקום במשך כל זמן הפעילות. אם עליו להתלוות לפעילות מחוץ לתחום הקייטנה, עליו למנות לעצמו מחליף מצוות המדריכים הבוגרים.

נותן האישור החינוכי: מנהל מינהל החברה והנוער במשרד החינוך, סגנו או מנהל המינהל במחוז או המפקח על הקייטנות במחוז.

רכז בטיחות, בריאות ותברואה: אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה לרכז את הפעילות להבטחת הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה. בקייטנה שבה מעל ל-100 חניכים יהיה רכז בריאות ותברואה בנפרד מרכז הבטיחות.

רכז ביטחון: אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה ואושר בידי קב"ט הרשות המקומית או קב"ט המחוז לרכז את הפעילות להבטחת הביטחון בקייטנה המונה מעל ל-100 חניכים.

מדריך: אדם המופקד על קבוצת חניכים בקייטנה ונלווה אליהם במהלך כל שעות הפעילות.

מדריך בוגר: מדריך בן 18 ומעלה.

מדריך מקצועי: אדם המלמד נושא מסוים בקייטנה (ציור, אמנות, מחול, דרמה, שחייה, רכיבה על סוסים וכדומה). מדריך מקצועי פועל בפרקי זמן קצובים ואינו חייב להימצא בקייטנה במשך כל שעות הפעילות.

מדריך ראשי: מדריך אחראי על נושא ההדרכה בקייטנה ועוזר למנהל בקייטנה המונה 150 חניכים ומעלה או בפנימייה המונה 100 חניכים ומעלה.

מדריך צעיר: בוגר כיתות י'–י"ב שהשתתף בקורס הדרכה של מִינהל החברה והנוער במשרד החינוך או בקורס הדרכה של תנועת נוער כלשהי והוא בעל ניסיון בעבודה עם נוער. חניכים בקורס מד"צים שטרם סיימו את הקורס לא יועסקו כמדריכים מן המניין בשכר או בהתנדבות.

יועץ בטיחות: יועץ בטיחות מקצועי, המוזמן לבדוק את הבטיחות הסביבתית במקום הקייטנה.

ביטחון ובטיחות בקייטנות ובמפעלי קיץ

פעילויות הקיץ של הקייטנות ומחנות הקיץ הן כיפיות ומהנות, אולם חשוב לשים דגש על תחומי הביטחון והבטיחות לכלל העוסקים באחריות על הריכוז שלהם.

ריכזנו עבורכם נושאים חשובים שיאפשרו להעניק חוויה בטוחה בהקשר למזג האוויר, לטיולים ופעילויות חוץ, לפעילויות מים, ואף לבישול והכנת אוכל – באופן שנהייה מודעים לסכנות ונבצע היערכויות מתאימות, ובכך הילדים יוכלו ליהנות מפעילויות וללמוד דברים חדשים, וירגישו שהם בידיים בטוחות גם במהלך פעילויות חוץ או במים.

ריכוז מידע חשוב בתחומים חשובים למנהלי קייטנות ומחנות

כרטיס מידע מתכלל: ביטחון ובטיחות בקייטנות ובמפעלי קיץ אייקון new

מידע כללי חשוב מזג האוויר
טיולים ופעילויות חוץ פעילויות מים
פעילויות נרחבות בישול והכנת אוכל

 

 

חומרי הדרכה כרטיסי מידע בעקבות תאונות

תחקירים מלמדים בפעילויות קיץ ונופש

 

 

 

 

תרגילים למנהלי קייטנות

מצגות וחומרי הדרכה למנהלי קייטנות

רשימת בעלי תפקיד מפקחים ורפרנטים מנהלי תחום קייטנות במחוזות ובמטה

לתשומת לב מנהלי ומנהלות קייטנות ברשויות: יש לפנות ולהירשם באתר רישום הקייטנות אך ורק למחוז של משרד החינוך, שבתחומו הרשות שבה אמורים להתקיים הקייטנה או המחנה הפנימייתי שלכם. רק הם יכולים לטפל בכם! עבור פניות שיחרגו למחוזות אחרים, לא ניתן יהיה לתת להן מענה כלל.

מחוז שם (ודוא"ל) תפקיד רוחב טלפון נייד טלפון במשרד
צפון יגאל לוי ממונה קייטנות במחוז ​050-7771952 073-3939726​
חיפה יונתן אברה ממונה קייטנות במחוז ​050-9252682 ​073-3938131
​תל אביב רננה רוזן ​ממונה קייטנות במחוז

​073-3937886

073-3936735

​073-3936735

מענה בין השעות: 8.00-14.00

​מרכז רעות ארליך ​ממונה קייטנות במחוז 054-7255313 ​073-3937128

​ירושלים-

מנח"י

שי קיל ​ממונה קייטנות במחוז ​073-3934270 ​073-3934270

​ירושלים-

מנח"י

אסנת אזרף

​מסייעת לממונה קייטנות המחוז, רפרנטית קייטנות מחוזית ​​050-6282350 ​073-3934620
דרום מירי טימסיט ​ממונה קייטנות במחוז ​050-6289273 ​073-3935681
​חרדי-ארצי

מאיר אסרף

עדינה הורוביץ

​מנהל חברה ונוער

מסייעת קייטנות במחוז

​050-6282290

073-3934058

 

​מטה המינהל בירושלים

מאיר אסא

​רפרנט קייטנות ארצי

​052-3654412

 

​מטה המינהל בירושלים

אריאל וייס

​הממונה הארצי על הקייטנות

054-3394763

 
​מטה בירושלים איתן טימן ​מנהל אגף חברתי קהילתי ברשויות 050-6283180  

שאלות נפוצות

 • האם קייטנות הפטורות מרישוי עסקים מחויבות בתהליך רישוי?

  גם קייטנות הפטורות מרישוי עסקים מהרשות המקומית בהתאם לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998, מחויבות בתהליך רישוי מול משרד החינוך. לפרטים על תהליך הרישוי עבור שני סוגי הקייטנות ראו סעיף 4 בחוזר מנכ"ל קייטנות – כללי.

 • כיצד מוגדר מנהל קייטנה?

  מנהל קייטנה הוא האדם שעל שמו הוצא הרישיון והאישור החינוכי לניהול הקייטנה. הוא אחראי על הקייטנה ועל הפעלתה בהתאם להוראות כל דין ולאמור בחוזר מנכ"ל. מתוקף אחריותו עליו להיות נוכח במקום במשך כל זמן הפעילות.

 • מהו המספר המינימלי והמקסימלי של ילדים בקייטנה?

  קייטנה מוגדרת כמקום שמתנהלת בו פעילות יום-יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה 11 ילדים לפחות, במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופת החופשה. בקייטנה של גן ילדים לא יעלה מספר הילדים על 35, וצוות העובדות חייב לכלול מנהלת וסייעת.

 • מהם כללי הבטיחות העיקריים לפתיחת קייטנה?

  בכל קייטנה חובה להציג למפקח המחוזי על הקייטנות אישור יועץ בטיחות לתקינות מבנה ומתקני הקייטנה, אישור קב"ט מוסדות חינוך רשותי ואישור משרד הבריאות בקייטנה המפעילה שירותי הסעדה. למידע מפורט ראו חוברת הנחיות ביטחון ובטיחות לקראת הקיץ.