הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

רישום לגני ילדים ותנאי הפעלתם

​על פי התיקון לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 משנת תשע"ו, הורים לילדים בגילי 3–4 חייבים לרשום את ילדיהם לגן של הרשות המקומית או לגן פרטי בעל רישיון הפעלה. הרישום ייעשה במועד ובאופן שנקבע בתקנות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד. משרד החינוך מממן חינוך חינם לגילי 3–4 הלומדים בגנים רשמיים ובגני חינוך מוכר שאינו רשמי. 

בדף זה תוכלו לקרוא על רישום לגני ילדים, סוגי הגנים הקיימים, תנאי הפעלתם והפיקוח עליהם, ועל התנאים לחינוך ביתי בגיל חינוך חובה.

הרישום לגנים

 • באחריות הרשות המקומית להעביר מידע על הרישום למוסדות החינוך לכל ההורים לילדים בגילי 3–4 הגרים בתחומה.
 • התאריכים הקובעים לגילי הרישום מתפרסמים מדי שנה בשנה ב'.
 • חוברת רישום והעברה לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ה
 • כל ילדי הרשות בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי חייבים ברישום. 
 • הרישום לגנים הרשמיים יתקיים ברשות.
 • הרישום לגנים שהם "מוכר שאינו רשמי" יתבצע באמצעות טופס 4 שיימסר להורים על ידי הגן.

מועדי הרישום לשנת תשפ"ה

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ה הסתיים (התאפשר בין התאריכים 11.1.2024–31.1.2024).

יובהר כי חובת הרישום לגן ילדים או לכיתה א' ולביקור בגן ילדים או בבית ספר (מוסד חינוך רשמי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך, בגיל הרישום כמפורט להלן.

גילי הרישום לשנת תשפ"ה

חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

 • כיתה א' – 1.1.2018 ( י"ד בטבת תשע"ח) עד 31.12.2018 (כ"ג בטבת תשע"ט)
 • גילי 5 – 1.1.2019 (כ"ד בטבת תשע"ט) עד 31.12.2019 (ג' בטבת תש"ף)
 • גילי 4 – 1.1.20220 (ד' בטבת תש"ף) עד 31.12.2020 (ט"ז בטבת תשפ"א) 
 • גילי 3 – 1.1.2021 (י"ז בטבת תשפ"א) עד 31.12.2021 (כ"ז בטבת תשפ"ב)

חריגי גיל רך – החל משנת הלימודים תשפ"א, לא יתאפשר רישום של מי שטרם מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.

סוגי הגנים

 • גנים רשמיים – גנים הנמצאים בבעלות רשות מקומית שבהם הגננת היא עובדת מדינה ומקבלת את משכורתה ממשרד החינוך.
 • גנים בחינוך המוכר שאינו רשמי – גנים הנמצאים בבעלות תאגיד, עמותה או חברה, הפועלים ברישיון כדין מכוח חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 (כגון החברה למתנ"סים, ארגוני נשים ועמותות).
  בגנים העונים לקריטריונים אלה, משרד החינוך מממן חינוך חינם לגילי 3–4. אין לגבות מההורים שכר לימוד על שעות הפעילות האלה גם אם הם מסכימים לכך. בתי ספר פרטיים הם מוסדות הנכללים בהגדרה "מוכר שאינו רשמי", ולכן ילדים הלומדים בגנים שבתחומם זכאים לחינוך חינם.

מספר הילדים בגן וצוות הגן

גן מוגדר כמסגרת שבה לומדים לפחות 11 ילדים מעל גיל שלוש. מספר הילדים בגן לא יעלה על 35 ילדים ויהיה בהתאם לקבוע ברישיון הגן. צוות הגן כולל בדרך כלל גננת המנהלת את הגן, גננת משלימה (הממלאת את מקומה של הגננת המנהלת ביום החופשי שלה), סייעת וסייעת משלימה. בגנים לבני 3–4 שיש בהם 30 תלמידים או יותר, צוות הגן כולל שתי סייעות וסייעת משלימה. למסמך בנושא ילד אחד מעבר לתקן המאושר

הפיקוח על הגנים

חוק חינוך חובה חינם לגילי 3–4 מחייב פיקוח על גנים רשמיים ועל גנים פרטיים בעלי רישיון הפעלה ממשרד החינוך, המיועדים לגילים אלו. הפיקוח כולל מענה פדגוגי, בריאותי ובטיחותי. עם יישום ההחלטה של חינוך חינם, על הגנים הפרטיים לעבור תהליך של תאגוד, שבו יהפכו לגנים מסוג "מוכר שאינו רשמי", ויידרש מהם להתנהל על פי חוק הפיקוח כגן רשמי על כל המשתמע מכך – פיקוח, תוכנית לימודים, צוות הגן ותשלומי הורים.

חינוך ביתי

הורים המעוניינים לרשום את ילדם לגן פרטי שאינו מוכר על ידי משרד החינוך או לקיים חינוך ביתי עבור ילדם מחויבים בקבלת אישור על פי הנהלים המפורטים בחוזר מנכ"ל בנושא חינוך ביתי. על ההורים להגיש בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה. הבקשה תופנה בכתב לוועדת חריגים באגף לחינוך קדם יסודי באמצעות המפקחת על גני הילדים ביישוב מגוריהם, בצירוף הצהרת ההורים או חוות דעת של הגננת באחת או יותר מהנסיבות המיוחדות הבאות:

 • ילדים צעירים שעם הכניסה העתידית לגן עדיין לא ימלאו להם שלוש (ילידי אוקטובר עד סוף דצמבר).
 • ילדים שלדעת ההורים או הגננת קצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם מבחינה מוטורית, שפתית או רגשית, וקשה להם להסתגל לשינויים (אין הכוונה לילדים מאובחנים עם עיכוב התפתחותי).
 • ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים או שעדיין זקוקים לשנת צהריים.

אישור יינתן בתיאום עם האחראי על הביקור הסדיר ברשות.

שאלות נפוצות

 • מהו המספר המינימלי לפתיחת גן שני?

  רישום של 37 ילדים מאפשר פתיחת גן נוסף, או תוספת תקציב לגן קיים כאשר אין פתרון בינוי ואכלוס. אין כלל גורף בעניין וכל מקרה יידון לגופו בהתאם למיקום הגיאוגרפי ובתיאום עם אגף ארגון מוסדות חינוך (אמח"י).

 • האם לגנים הנוספים שייפתחו יהיו מערכי מתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי), שפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי), שילוב, ייעוץ, פיקוח והדרכה?

  אכן, עם פתיחת גנים נוספים ייתוֹספו תקני פיקוח למערכת ואִיתם גם ימי הדרכה, שעות ייעוץ ותקני פסיכולוגים.

 • מה נחשב גן ילדים לצורך רישוי?

  גן מוגדר כמסגרת שבה מצויים לפחות 11 ילדים מעל גיל 3.

 • מי מפקח על פעילות הגנים?

  מפקחות מטעם משרד החינוך אחראיות על איכות החינוך ורמת התוכניות המופעלות בגנים. המפקחות מוודאות שדרכי העבודה מתאימות לגיל הילדים ובוחנות את הסביבה החינוכית של הגן. מדריכות מטעם משרד החינוך מלוות את הגננות ומסייעות להן לשפר ולקדם את איכות עבודתן.

 • מהו טווח התאריכים שעל פיהם נקבעת זכאות הילד לחינוך חינם?

  שנתון כולל ילדים שנולדו בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר. מועדי וגילי הרישום לגנים מתפרסמים באתר של האגף לארגון מוסדות חינוך (אמח"י) בכל שנה. ראו קישור בדף זה.

 • האם הורה רשאי לרשום את ילדו לגן בכל אזור שיבחר, למשל בקיבוצים?

  בגנים הרשמיים הרישום הוא באזור הרישום על פי מקום המגורים, וכך גם בגנים המוכרים שאינם רשמיים (הגנים המתוקצבים). בגנים פרטיים שהם מוכר שאינו רשמי ולא מתוקצבים, הבחירה היא של ההורים.