הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

חידוש מבנים

הרשויות המקומיות נדרשות לתחזוקה שוטפת של מבני החינוך ולדאגה למצבם התקין לאורך כל תקופת קיומם. עם זאת, לעיתים מצבם הפיזי של מוסדות חינוך הקיימים שנים רבות מתדרדר עקב בלאי טבעי, ונדרשים שיפוצי עומק במבנה, חידוש והתאמות, החורגים מהתחזוקה השוטפת. כאן תוכלו להגיש בקשות מקוונות לחידוש מבנים.

מידע כללי

משרד החינוך מפרסם מעת לעת קריטריונים לביצוע פעולות לשם מתן תקצוב לחידוש מבנים ממינהל פיתוח, ומפרסם קולות קוראים לצורך כך. 

לתשומת ליבכם, בנוהל חידוש מבנים מפורטים הקריטריונים להכרת המשרד בצורך לביצוע פעולות חידוש מבנים ולמתן תקצוב לשם כך, וכן תהליך הגשת הבקשות וקבלת התקצוב.

>>> התוכנית לתקצוב חידוש מבנים 2023

>>> התוכנית לתקצוב חידוש מבנים 2023 (לקובץ הנגיש)

מערכת בקשות לחידוש מבנים

בעלי ההרשאות למערכות המקוונות להגשת בקשות לחידוש מבנים הם אחראי הבנייה ברשות. לקבלת הרשאה למערכת זו יש למלא טופס הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט ולסמן את המערכת הרלוונטית. את הטופס החתום והסרוק יש לצרף לפנייה מקוונת שתפתחו בדף הרשאות למערכות המשרד. הכניסה למערכת היא באמצעות שם משתמש וסיסמה למערכות משרד החינוך.