הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הכרה במוסדות לימוד לפי חוק חיילים משוחררים

משרד החינוך הוא אחד הגופים המוסמכים לאשר מוסדות לימוד לצורך מימוש כספי הפיקדון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד-1994. מכונים פסיכומטריים, בתי ספר להשלמת בגרויות ובתי ספר לשפות יכולים להגיש בקשה לאישור הכרה לצורך השתתפות הקרן לחיילים משוחררים בשכר הלימוד. כאן תוכלו לקרוא על אופן הגשת הבקשה לאישור הכרה במוסד הלימוד לצורך מימוש כספי הפיקדון ועל אופן הפקת שוברים לתשלום שכר לימוד.

מימוש כספי הפיקדון לצורך לימודים

בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד-1994, חיילים משוחררים יכולים לממש את כספי הפיקדון לצורך לימודים רק במוסדות שקיבלו הכרה מאחד הגופים המוסמכים לכך: משרד הכלכלה, משרד החינוך, משרד התיירות, משרד הבריאות או המשרד לביטחון הפנים. דרכי מתן האישור למוסדות לימוד המבקשים הכרה ותהליכי הבקרה על מוסדות אלו מפורטים בחוק.

הגשת בקשה לקבלת אישור הכרה במוסד הלימודים

מכונים פסיכומטריים, בתי ספר להשלמת בגרויות ובתי ספר לשפות המבקשים לקבל אישור הכרה לצורך מימוש כספי הפיקדון, ימלאו את הטפסים הרלוונטיים המופיעים ברשימת הטפסים שבדף זה. יש לשלוח את הטפסים בצירוף המסמכים הנדרשים אל אגף רישוי מוסדות חינוך באמצעות הדוא"ל לכתובת israela@education.gov.il. האישורים יתקבלו במייל חוזר. באישור ההכרה תצוין התקופה שבה האישור בתוקף ויינתן קוד של משרד החינוך (סמל מוסד). הקוד הוא מספר בן שמונה ספרות המופיע בשורת שם המוסד. ההכרה מותנית במילוי הדרישות והקריטריונים הנדרשים על ידי משרד החינוך להבטחת רמת לימודים הולמת. אם ישתנה תנאי מתנאי הלימוד שעל פיהם ניתן האישור על המוסד להודיע על כך לאלתר לאגף רישוי מוסדות חינוך.

הפקת שוברי תשלום מגנטיים

מימוש הפיקדונות של החיילים המשוחררים ייעשה באמצעות שוברי תשלום מגנטיים שיופקו על ידי מוסד הלימודים בהתאם להנחיות אלו:

 • יש לפנות לבנק שבו מנוהל חשבון המוסד לשם קבלת קוד מוטב להדפסת שוברי תשלום מגנטיים.
 • יש לפנות לבית דפוס להדפסת השוברים עם קוד המוטב ומספר חשבון הבנק של המוסד.
 • שם המוסד וכתובתו יודפסו על גבי השובר כפי שמופיע באישור למימוש הפיקדון.
 • קוד משרד החינוך יודפס על גבי השובר במקום בולט. יש להטביעו בחותמת מספרים.
 • יש להדפיס פס מגנטי אשר יזוהה בו מספר חשבון הבנק של המוסד.

תשלום שכר הלימוד

הקרן לחיילים משוחררים פותחת חשבון פיקדון בקרן לכל חייל המשתחרר משירות סדיר, ומשלמת את סכומי ההשתתפות בשכר הלימוד מכספי הפיקדון של החייל. מוסד הלימודים ימסור לחייל המשוחרר שובר תשלום התואם לשנת הלימודים ואשר מודפס עליו קוד המוסד. בעת תשלום השובר, פקיד הבנק יזהה את המוסד באמצעות הקוד ויעביר את סכום ההשתתפות בשכר הלימוד מכספי הפיקדון שבקרן לחיילים משוחררים ישירות לחשבון הבנק של המוסד. אם נוצרה יתרת זכות להחזר הסכום ששולם, יחזיר אותה המוסד לקרן והקרן תזכה את חשבון הפיקדון של החייל המשוחרר בסכום ההחזר.

לתשומת ליבכם,

 • אין לרשום את התלמיד למספר מוסדות באותו השובר.
 • אין למסור לתלמיד העתק של אישור ההכרה במוסד כתחליף לשובר התשלום.

לקבלת סיוע ומידע נוסף ניתן לפנות למוקד האגף והקרן לחיילים משוחררים בטלפון 03-7776770 או באמצעות אתר האינטרנט.

שאלות נפוצות

 • מהי התקופה שעבורה ניתן אישור ההכרה למוסד הלימודים לצורך מימוש כספי הפיקדון?

  למכונים פסיכומטריים ולבתי ספר לשפות האישור ניתן לתקופה של שלוש שנים. לבתי ספר להשלמת בגרויות האישור ניתן למשך שנה.

 • האם קוד המוסד אחיד לכל סניפיו של מוסד הלימודים?

  לא. לכל סניף ניתן קוד מוסד משלו.