הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

דוח איפה הילד – לרשויות

דוח "איפה הילד" מציג ילדים ונוער בגילי 6–19 (א'–י"ב) המתגוררים ברשות ו/או שלמדו בתחומה, ונגרעו ממצבת תלמידים. הדוח משלים את דוח פרופיל מוסדות – לרשויות, המציג את תלמידי כיתות גן עד י"ד המתגוררים ברשות ו/או הלומדים בתחומה. 

בדוח תוכלו למצוא מגוון מאפיינים אודות הילדים והנוער שהפסיקו לימודיהם בבתי הספר (ואינם בעלי סטטוס "נסגר-עבר" במרשם האוכלוסין), וכן דוח טבלאי שניתן לייצא עם נתונים נוספים. הדוח מציג נתונים לשנת הלימודים תשפ"ג ולשנת הלימודים תשפ"ד.

הצהרה משפטית לחתימתכם

הדוח עלול להכיל מידע מוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתונים מיועדים לצרכים פדגוגיים ולשימוש פנימי בלבד. הינכם מתבקשים שלא להפיץ נתונים אלה לגורמים ברשות שאינם מוסמכים לכך, ולגורמים מחוץ לרשות. 

קראתי ואני מאשר/ת

מקור הנתונים

הדוח משקף נתונים ממגוון מערכות ומקורות מידע, ומציג תמונת מצב עשירה ומעודכנת לרשות בעת גיבוש תוכנית העבודה השנתית. הדוח מתעדכן בתדירות שבועית (נתוני לימוד בפיקוח ממשלתי אחר מתעדכנים בתדירות נמוכה יותר). ניתן לראות את מועד העדכון האחרון של הדוח בחלקו העליון והימני של המסך. הנתונים תלויים באיכות ובמלאות הדיווח.

מבנה הדוח

בחלק העליון של הדוח תוכלו למצוא קישור להסברים על המדדים והמסננים השונים, קישור לתמיכה טכנית ולשאלות, וכן קישור לטבלה שניתן להרחיב או לייצא כקובץ אקסל (Download as -> Data). מצידו העליון של הדוח מוצגות אינדיקציות מרכזיות עם ספירה חד-ערכית של זהויות, ומצדו הימני מוצגים מדדים ומסננים לבחירתך.

לתשומת ליבכם,

  • ברירת המחדל של הדוח היא ניתוח אוכלוסיית הילדים והנוער המתגוררים ברשות בשנת הלימודים תשפ"ד. ניתן לשנותה באמצעות שימוש במסנן "שנת לימודים".
  • שיוך הילדים והנוער לרשויות מגורים מבוסס על כתובת המגורים הידועה האחרונה על פי משרד הפנים. ייתכן מצב שבו ההורים לא עדכנו את הכתובת בהתאם למקום המגורים העדכני.
  • בחלקו העליון של הדוח מוצגים מדדים דינמיים המשקפים את סך הילדים והנוער בגילי 6–19 שנגרעו ממצבת תלמידים, את סך התלמידים המשובצים במצבת תלמידים (לכיתות גן–י"ד) ואת שיעור אוכלוסיות אלה מתוך סך הילדים והנוער שנגרעו ממצבת תלמידים בגילי 6–19 והתלמידים המשובצים.
  • הגרף במרכז הדוח וכן הטבלה בחלקו העליון משקפים אך ורק את נתוני הילדים והנוער בגילי 6–19 שנגרעו ממצבת תלמידים.
  • הסטטוסים השונים שאליהם משתייכת האוכלוסייה מחולקים לארבע קטגוריות: לומדים במסגרות חלופיות (ירוק), ילדים ונוער עם סטטוס שאינו בר-שינוי (כחול), ילדים ונוער שאינם לומדים במסגרות חלופיות (כתום) ואחר (אפור).
  • ייתכן מצב שבו זהות תשתייך ליותר מסטטוס אחד. התמקדות בזהויות המשתייכות לסטטוס מסוים באמצעות הכפתורים בחלקו התחתון של הדוח תשקף את כל הסטטוסים שאליהם משתייכת אוכלוסייה זו (לדוגמה, בחירה בכפתור "קידום נוער" תציג את כלל הסטטוסים שאליהם משתייכים מטופלי קידום נוער).
  • בין החודשים יוני–ספטמבר לא מתקבלים דיווחי שהייה בחו"ל ממשטרת הגבולות, ועל כן בחודשים אלה הנתונים אינם מוצגים בסטטוס זה. 
  • בשלב זה ילדים ונוער אשר קיבלו פטור מלימודים אינם מזוהים בדוח וייתכן כי יזוהו בסטטוסים אחרים. נתון זה מנוהל במלואו במחוזות.

בעלי התפקידים המורשים לצפות בדוחות

רשויות: ראש רשות, גזבר הרשות, מנהל מחלקת חינוך