הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

בקשות להנגשה

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה. האחריות על יישום החוק והתקנות חלה על הרשות המקומית או הבעלות ועל משרד החינוך.

בדף זה רשויות יכולות להגיש בקשות מקוונות להנגשה אקוסטית, הנגשה מוטורית, הנגשת ראייה ובקשות לריהוט מותאם, עבור תלמיד, הורה או מורה.

>>> למידע נוסף על הנגשה פרטנית במערכת החינוך

>>> לנהלים ותהליכים בנושא נגישות פרטנית

הרשאות למערכות המקוונות להנגשה

בעלי ההרשאות למערכות המקוונות להגשת בקשות להנגשה הם אחראי הבנייה ברשות. לקבלת הרשאה למערכות אלה יש למלא טופס הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט ולסמן את המערכת הרלוונטית. את הטופס החתום והסרוק יש לצרף לפנייה מקוונת שתפתחו בדף הרשאות למערכות המשרד.

הגשת בקשה להנגשה אקוסטית

בקשות לתקצוב הנגשה פרטנית עבור לקויי שמיעה מוגשות באמצעות המערכת המקוונת להגשת בקשות להנגשה אקוסטית. הכניסה למערכת היא באמצעות שם משתמש וסיסמה למערכות משרד החינוך. מידע על השימוש במערכת ראו במדריך למשתמש. יש לצרף לבקשה את הטפסים הרלוונטיים, בהתאם להנחיות במדריך למשתמש.

הגשת בקשה להנגשה מוטורית

בקשות לתקצוב הנגשה פרטנית עבור נגישות פיזית פרטנית מוטורית מוגשות באמצעות המערכת המקוונת להגשת בקשות להנגשה מוטורית. הכניסה למערכת היא באמצעות שם משתמש וסיסמה למערכות משרד החינוך. יש לצרף לבקשה את הטפסים הרלוונטיים.

הגשת בקשה להנגשת ראייה

בקשות לתקצוב הנגשה פרטנית עבור נגישות פיזית פרטנית ללקויי ראייה מוגשות באמצעות המערכת המקוונת להגשת בקשות להנגשת ראייה. הכניסה למערכת היא באמצעות שם משתמש וסיסמה למערכות משרד החינוך. יש לצרף לבקשה את הטפסים הרלוונטיים.

הגשת בקשה לריהוט מותאם

בקשות לתקצוב הנגשה פרטנית עבור ריהוט מותאם מוגשות באמצעות המערכת המקוונת להגשת בקשות לריהוט מותאם. הכניסה למערכת היא באמצעות שם משתמש וסיסמה למערכות משרד החינוך. יש לצרף לבקשה את הטפסים הרלוונטיים.