הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

שאלון משב רוח

שאלון משב רוח הוא כלי מקצועי ייחודי שפותח בשיתוף פעולה בין גורמי מקצוע בשפ"י לבין חוקרים מהאקדמיה, בסיוע ובתמיכת משרד החינוך. השאלון מקוון, וישמש ככלי עבודה נוסף ב"ארגז הכלים" של הפסיכולוג בשירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח). מטרתו לקדם היכרות מקצועית ומהירה עם התלמידים בכיתות ד' עד י"ב הפונים לשפ“ח בעת הזו, והוא מיועד למילוי משותף של הפסיכולוג עם התלמידים. 

כיצד ומתי תשתמשו בשאלון?

השימוש בשאלון הוא לשיקול דעתו של הפסיכולוג. הוא מומלץ למילוי בשלב האינטייק ומחייב אישור הורים. נוסף על כך, מומלץ להעביר שאלון זה כשעורכים הערכה פסיכולוגית לתלמיד, בימים אלו בפרט,  מכיוון שהמצב הנוכחי בוודאי משפיע על ההערכה.

כל אחת מהשאלות בכלי זה היא בעלת תוקף-תוכן מחקרי רב, והיא חשובה להערכת המצב הרגשי-תפקודי של התלמיד. מילוי השאלון אורך כעשר דקות. היות שהשאלון חדש, נודה מאוד על מילוי המשוב בסופו.

כלי עזר למילוי השאלון