הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

רשימת קולות קוראים

רשימת הקולות הקוראים שפרסם משרד החינוך, כולל תבחינים (קריטריונים) ורשימת נספחים. באפשרותכם להגיש בקשות במערכת מרכב"ה או במת"ם, בהתאם לתקנה התקציבית הרלוונטית.

משתמש חדש שאינו מצליח להגיש בקשה לקול קורא במרכב"ה, יפנה לאיש הקשר ביחידה שפרסמה את הקול הקורא, ושפרטיו רשומים בקול הקורא הרלוונטי.

הקולות הקוראים ממוינים לפי תאריך ההגשה, כך שהקול הקורא שתאריך ההגשה שלו הרחוק ביותר נמצא בראש הרשימה. ניתן להגיש בקשה לקולות קוראים בסטטוס "פתוח להגשה" בלבד. אין להגיש בקשות לקולות קוראים בסטטוס "סגור".