הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מערכת יחד בחינוך

מערכת יחד בחינוך מאפשרת לכל מנהל מחלקת חינוך ברשות המקומית (רשות מפנה שממנה התפנו תלמידים או רשות קולטת שקלטה ילדים מפונים ומתפנים) גישה לסוגי המידע הבאים: 

 • בלשונית תלמידים:
  רשות מפנה – תוכל לעקוב ולראות היכן שוהים ולומדים תלמידיה שפונו מביתם בהתאם לנתוני מצבת מתאריך 7.10.2023.
  רשות קולטת – תוכל לעקוב ולראות היכן שוהים ולומדים תלמידים מפונים ומתפנים שנקלטו בתחום שיפוטה.

 • בלשונית מרכזי יחד:
  רשות מפנה – תוכל לראות באילו מרכזי יחד שוהים תלמידיה המפונים על פי מצבת 7/10, בחלוקה לפי מרכזים קולטים.
  רשות קולטת – תוכל לראות באילו מרכזי יחד שוהים המפונים שנקלטו ברשות בחלוקה לפי מרכזים קולטים.

תוכלו לבצע חיפוש או סינון לפי פרמטרים שונים.

כמו כן, תוכלו לעדכן במערכת את מקום שהותם של תלמידים שאין לגביהם דיווח במערכת או לציין מיקום שונה עבור תלמידים שידוע לכם שמיקומם אינו כפי שמצוין במערכת.

הרשאות לצפייה ועדכון יינתנו רק למנהלי מחלקות חינוך.

לתשומת ליבכם,

 • הנתונים במערכת כוללים מידע רגיש. מספר המורשים לצפייה בנתונים מצומצם לבעלי התפקידים, שמתוקף תפקידם נדרשים לנתונים כדי לבצע את המוטל עליהם.

 • על כל מקבל הרשאה לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בו שימוש רק לצורך מילוי תפקידו. אין לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע אם אינו מוסמך לקבלו. חל איסור מוחלט להעביר הרשאת צפייה לגורמים נוספים שלא קיבלו הרשאה.

 • במקרה של הורדת קובץ נתונים מהמערכת, יש לשמור אותו בתיקיית רשת ממודרת ולהגן על הקובץ באמצעות סיסמה (ראו מדריך). חל איסור מוחלט להעברת קובץ הנתונים באמצעות דוא"ל. ניתן לשלוח קישור לתיקייה הממודרת למורשים בלבד.

 • באחריות מנהל בית הספר הקולט לשבץ תלמיד שפונה מביתו והגיע לבית ספר קיים ברשות או לבית ספר חדש שהוקם לתלמידים שפונו מביתם, במערכת מצבת תלמידים הבית ספרית.

 • באחריות הרשות המקומית הקולטת לשבץ את ילדי הגן במערכת מצבת תלמידים הרשותית.