הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מיפוי בין-יישובי

המיפוי הבין־יישובי משמש לאישור השתתפות משרד החינוך במימון הסעות. מערכת המיפוי מיועדת להגשת בקשות לשינוי או לעדכון מיפוי בין-יישובי, ולניהול ועדכון החלטותיו של המתכנן באגף מיפוי ותכנון בעניין מפת ההסעות הבין-יישובית. 

רקע על מיפוי בין-יישובי

​תוכנית המיפוי הבין-יישובי נקבעת לצורך אישור השתתפות במימון הסעות. זהו כלי תכנוני שנועד לאפשר למשרד החינוך להשיג יעדים חינוכיים וחברתיים, להפעיל את המערכת בחיסכון כלכלי ולקבוע את שיעור ההשתתפות התקציבית של המשרד בנושאים כגון בנייה חדשה, חידוש מבנים והשתתפות בהסעות. המיפוי הבין-יישובי נקבע לאחר התייעצות עם מנהל המחוז או עם נציג מטעמו וכן בתיאום עם הרשות הקולטת. המיפוי קובע את מקום הלימודים של התלמידים תוך מגמה להיענות לצורכיהם מצד אחד ולהשיג את יעדי המשרד מצד שני. מיפוי בין-יישובי נקבע אך ורק כאשר אין פתרון מקומי.

מערכת מיפוי בין-יישובי

מערכת מיפוי בין-יישובי נועדה להגשת בקשות לשינוי או לעדכון מיפוי בין-יישובי ולניהול ועדכון החלטותיו של המתכנן באגף מיפוי ותכנון בעניין מפת ההסעות הבין יישובית. המערכת משמשת את הרשויות המקומיות והאזוריות להזנת בקשות לעדכון המיפוי. על הרשות לצרף לבקשה הן את אישור המחוז והן את אישור הרשות הקולטת. הבקשה מועברת לבדיקת המתכנן. באמצעות המערכת ניתן לצפות מהו המיפוי המאושר לכל יישוב ולכל רשות. 

לתשומת ליבכם, לקבלת הרשאה למערכת יש למלא טופס בקשת הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט. את הטופס החתום והסרוק יש לצרף לפנייה מקוונת שתפתחו בדף הרשאות למערכות המשרד.

מידע מורחב בנושא הסעות ראו בדף הסעות.

צפייה במספר התלמידים שאושרו במסגרת המיפוי הבין-יישובי

לצפייה במספר התלמידים (ללא גני ילדים וחינוך מיוחד) שאושרו השנה על ידי המשרד במסגרת המיפוי הבין-יישובי, ניתן להיכנס לאתר שקיפות בחינוך

הנתונים מוצגים ברמה רשותית בלבד וזמינים לכלל הציבור בפילוחים רבים ומגוונים: תלמידים שאושר להם מיפוי מיישוב מסוים ליישוב אחר בחלוקה לפי שלב חינוך (כולל ק"מ אווירי בין עיר לעיר), חלוקה לפי מגדר ומגזר ועוד.

ניתן לראות את הערים העיקריות שאושר אליהם מיפוי ואת הערים העיקריות שמהם אושר מיפוי אל הרשות הנבחרת, וכן את סך כל התלמידים שאושר להם מיפוי מהערים ברשות הנבחרת, ומה שיעורם מכלל התלמידים באותו יישוב.