הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

סייעות חינוך מיוחד

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

במערכת סייעות חינוך מיוחד, המהווה חלק ממערכת סייעות-נט, יש לדווח על סייעות כיתתיות וסייעות צמודות, וניתן להפיק אישורי העסקה. כאן תוכלו להיכנס אליה ולקרוא על אופן השימוש בה באמצעות לומדות ועזרי הדרכה.

  • באפשרותכם לצפות בנתוני שעות הזכאות לסיוע לכל מוסד לפי סוגי הסייעות (סייעות תלמידי שילוב חנ"מ, סייעות כיתתיות אוטומטיות וסייעות תגבור למוסד), בסך שעות הזכאות למוסד ובשעות הסיוע שדווחו בפועל.

  • מנהלי מוסדות ומתי"אות – היכנסו למערכת סייעות מפורטל מוסדות חינוך.

הודעות ועדכונים

הרשאות למערכת סייעות

לקבלת הרשאה למערכת סייעות הורידו טופס בקשת הרשאה המופיע בדף הרשאות למערכות המשרד, סמנו את ההרשאה המבוקשת וודאו כי קיימות בטופס כל החתימות הנדרשות. פתחו פנייה מקוונת בדף הרשאות וצרפו את הטופס המלא. לבירורים ולתמיכה טכנית ראו דף תמיכה, הדרכה ושירות או פתחו פנייה מקוונת מדף זה.

עדכון סייעות והפקת אישורים

למערכת סייעות חינוך מיוחד מועלים אישורי העסקת סייעות חינוך מיוחד לסוגיהן. עליכם להפיק את אישורי העסקה ממערכת סייעות-נט. במקרה שאינכם רואים אישור, יש לפנות למפקח או לאחראית על הסייעות במחוז. יש להפעיל סייעות אך ורק על סמך אישורים אלה, ואין לחרוג ממכסת השעות המאושרות. 

במקרה שלא מופעלת סייעת מסיבה כלשהי, יש להביא זאת לידיעת המפקח או האחראי על הסייעות במחוזכם. כמו כן, אם תלמיד שאושרה לו סייעת עבר ללמוד בבית ספר אחר, גם במקרה זה יש ליידע את המפקח או האחראי על הסייעות במחוז.

לתשומת ליבכם, אין להעסיק סייעת ללא קבלת אישור ממשרד החינוך.

אישור ביצוע ועדכון פרטי סייעות חינוך מיוחד

בין החודשים פברואר-מרץ בכל שנה נדרש לאשר ביצוע. האישור ייעשה במערכת סייעות-נט. נוסף על כך, נדרש לשבץ ולעדכן את פרטי הסייעת המועסקת. להלן הגורמים המאשרים ביצוע:

  • מנהל בית ספר – יאשר את כל סוגי הסייעות שהוקצו למוסד.
  • רשות או בעלות – תעדכן שעות ביצוע עבור סייעות תגבור בגני ילדים בלבד.
  • פיקוח – יעדכן ביצוע עבור סייעות צמודות בגני ילדים.

להדרכה על אופן הדיווח במערכת ראו לומדה לדיווח ביצוע סייעות חינוך מיוחד

כדי למנוע מצבים שבהם יקוזזו שעות כתוצאה מאי-אישור ביצוע, יש באפשרות הרשות או הבעלות לבצע מעקב אחר בתי ספר שטרם אישרו ביצוע על ידי הפקת דוח בלשונית דוחות ממערכת סייעות-נט, בשם דוח סטטוס מוסדות שיבוץ סייעת חנ"מ.