הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

סיוע/מלווה למטרת טיפול או השגחה לתלמידים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל

תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים, ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע/מלווה במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות. הרשויות המקומיות אחראיות להסדרת הליך הגשת הבקשה בשם התלמידים העונים על הקריטריונים, ולהעסקת סיוע/מלווה לתלמידים בחינוך הרגיל.

בדף זה תוכלו לקרוא על הקריטריונים לסיוע, אופן הגשת הבקשה, החלטות הוועדה ואפשרות הערעור. כמו כן, תוכלו להיכנס למערכת ולהגיש בקשות לסיוע/מלווה לתלמידים עם צרכים רפואיים בחינוך הרגיל.

הודעות ועדכונים

 • הדרכה מקוונת בנושא מערכת סייעות לתלמידים עם צרכים רפואיים בחינוך הרגיל (מתאריך 15.2.2024).

 • מכתב בנושא הזנת פרטי תומכות חינוך (סייעת מלווה "רפואית") בחינוך הרגיל במערכת סייעות (מתאריך 13.2.2024).

 • המערכת לסיוע/מלווה למטרת טיפול או השגחה בחינוך הרגיל פתוחה להגשת בקשות חדשות לשנת הלימודים תשפ"ה עד לתאריך 8.8.2024.
  החל מתאריך 16.9.2024 הגשת בקשות חדשות תתאפשר מדי יום ב' בין השעות 8:00–15:00.

 • בקשות עבור שנת הלימודים תשפ"ד ניתן להגיש בימי א' בלבד בין השעות 8:00–15:00. בקשות כאלה ניתן להגיש אך ורק עבור תלמידים עם מחלה חדשה (שהתגלתה בחודש האחרון).

 • שימו לב, ערעורים, בקשות מעבר ובקשות ביטול ניתן להגיש גם כשהמערכת סגורה.

 • אם הגשתם בקשה או ערעור יש להמתין לתשובת הוועדה.

 • ניתן לפנות לוועדה בדוא"ל sayaot@education.gov.il או במספר הטלפון 073-3931412/7/8.

 • מומלץ להיעזר במוקד הסיוע הארצי של משרד החינוך: 6552*, שלוחה 2. 

 • אם לא השתתפתם באחת מההדרכות שהתקיימו לקראת פתיחת הוועדה לשנת הלימודים תשפ"ה – ניתן לצפות בהדרכה בפורטל כדי ללמוד על השינויים שנעשו במערכת.

 • בעת הגשת בקשה להמשך סיוע לילדים סוכרתיים בצהרוני ניצנים או מיל"ת: יש לוודא מראש שקיים אישור חתום על ידי מנהל/ת הצהרון או מנהל/ת אגף החינוך ברשות.

מידע כללי על אופן הסיוע/ליווי עבור תלמידים עם צרכים רפואיים ייחודיים

מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע בביצוע טיפולים פולשניים או השגחה בעת מצבים מסכני חיים. הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל בנושא מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית). לפרטים נוספים יש לעיין בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 12/9 מס' 9/2022.

מתן סיוע לטיפול פולשני והשגחה

1. סיוע לביצוע טיפולים פולשניים

להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקריטריונים להקצאת סיוע מלווה לתלמידים הנדרשים לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה:

 1. מתן חמצן

 2. שאיבת הפרשות דרך פיום קנה (טרכאוסטומיה)

 3. חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות
 4. צנתור שלפוחית השתן

 5. הזנה ישירות לקיבה / האכלה דרך זונדה או גסטרוסטום

 6. ניטור רמת הסוכר בדם והזרקת אינסולין (סכרת)

 7. חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות

 8. החזרת קנולה למקומה

 9. טיפול בסטומה שמצריכה החלפת שקיות

תלמידים הנדרשים לאחת מהפעולות המפורטות להלן במהלך יום הלימודים ואינם יכולים לבצען עצמאית – תישקל זכאותם תוך התייחסות לגילם, יכולתם לעצמאות בטיפול ותדירות הצורך בטיפול, בהתאם לחוות הדעת של רופא מומחה בלבד בתחום הרלוונטי.

2. סיוע להשגחה עבור מצבים מסכני חיים

להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקריטריונים להקצאת סיוע / מלווה לתלמידים הנדרשים להשגחה בעת מצב מסכן חיים מיידי:

 • אפילפסיה כללית שאינה מאוזנת למרות טיפול תרופתי, וגורמת ל-2 ויותר פרכוסי טוני-קלוני בחודש. למען הסר ספק מצב רפואי זה לא כולל פרכוסי חום, ניתוקים ובהיות.

 • הפרעת קרישת דם חמורה מסכנת חיים עם נטייה לדמם לא מבוקר (כגון: המופיליה ושימוש בתרופות הגורמות לדמם). היקף הסיוע משתנה באופן הדרגתי בהתאם לגיל התלמיד. זכאות ניתנת עד כיתה ב' (כולל).

 • קוצב לב – סכנה מפגיעה פיזית באזור השתלת הקוצב. היקף הסיוע מותנה בגיל התלמיד ובמועד השתלת הקוצב.

 • השתלת איבר – שנתיים ראשונות לאחר השתלת איבר.

3. סיוע להשגחה עבור אלרגיה למוצרי מזון

קריטריונים להקצאת מלווה לתלמידים הנדרשים להשגחה בשל אלרגיה למוצרי מזון.

להלן סוגי האלרגנים הכלולים בקטגוריית הזכאות לסיוע:

אלרגיה למזון ל-6 מוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, בוטנים, שומשום, אגוזים, ביצים ודגים, המוגדרת מפורשות במסמך הרפואי מאלרגולוג כאלרגיה מתווכת IgE ובגינה נדרשת נשיאת מזרק אפיפן באופן קבוע.

בלא קשר לשאלת אישור הסיוע (אם בכלל) על המוסד החינוכי להיערך על פי מודל סביבה מוגנת תוך תמיכה בתלמיד לפיתוח עצמאות ומסוגלות.

היקף הסיוע משתנה באופן הדרגתי בהתאם לגיל התלמיד והמעבר בין הגן לבית הספר:

1. ילדים הלומדים בגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי – היקף הסיוע מלא ליום הלימודים הפורמלי בלבד.

2. ילדים הלומדים בבית ספר רשמי או מוכר שאינו רשמי:

 • כיתה א' – היקף הסיוע מלא ליום הלימודים הפורמלי בלבד.

 • כיתה ב' – היקף הסיוע חלקי ל-3 שעות ביום בלבד (להשגחה בשעות זמני הארוחה וההפסקות).

 • החל מכיתה ג' – אין זכאות לסיוע, נודעת חשיבות רבה לעצמאות ולמודעות העצמית והאישית של התלמיד במוסד החינוכי כשלב נוסף בהתפתחות האישית-רגשית-חברתית. על המוסד החינוכי להתנהל על פי מודל סביבה מוגנת.

 • הזנה ביוח"א ובצהרונים: תלמיד עם אלרגיה למוצרי מזון הזכאי לסיוע לצורך השגחה במהלך יום הלימודים בהתאם למסמכים הרפואיים שהוגשו לוועדה, ונמצא במוסד חינוכי שבו יש יום לימודים ארוך (יוח"א) או בצהרון ניצנים בפיקוח של משרד החינוך, לא יהיה זכאי לקבל מנה רגילה. 

 • אם הורי התלמיד יבחרו לקבל מנה רגילה עבור ילדם, יבוטל הסיוע ליום הלימודים.

4. מצבים רפואיים שאינם מזכים בסיוע מטעם הוועדה

על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 9/2022 מיום 12.9.22 נקבעו המצבים המזכים בסיוע. הוועדה אינה מאשרת סיוע במצבים המפורטים מטה (אין מדובר ברשימה סגורה):

 1. קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום יומיות, ADL (activity of daily living), כגון: הלבשה, ניידות (כיסא גלגלים), עזרה בשימוש בשירותים, החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות לאחר תאונה/גבס או סיוע ותיווך לימודי או חברתי.

 2. אסטמה לרבות טיפולי אינהלציה.

 3. ציסטיק פיברוזיס CF.

 4. מחלת צליאק.

 5. ליווי אחרי ניתוחים.

 6. מחלה ממארת.

 7. מגבלה תזונתית קבועה או מחלה הדורשת דיאטה ייחודית.

 8. שמירה ממחלות מדבקות.

 9. נתינת תרופות פומיות.

שלב ראשון: הגשת הבקשה

הנחיות כלליות

 • הבקשות יוגשו רק על ידי שני הנציגים המורשים לכך, שנבחרו מטעם מנהל אגף החינוך ברשות המקומית שבה לומד התלמיד, ושהוקצו להם שם משתמש וסיסמה.

 • לצורך קבלת הרשאה למערכת (עד שני מורשים לרשות) יש לפנות למטה איסוף. הרשאות למערכות המשרד

 • הוועדה לא תקבל ולא תדון בפניות ישירות של הורים או של מוסדות חינוך או כל גורם אחר, שלא תוגשנה באמצעות מערכת סייעות.

 • יש להקפיד על מילוי מדויק של כל פרטי הבקשה. אי-דיוק במילוי פרטי הבקשה עלול לעכב ו/או למנוע העברת התקציב.

 • ככל שיאושר סיוע לתלמיד, יועברו 75% מעלויות ההעסקה של הסיוע לרשות שבה נמצא המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד.

 • הרשות המקומית שבה התלמיד לומד היא הגורם שיעסיק את הסייעת המלווה ותשלים את מלוא שכרה גם אם התלמיד גר ברשות מקומית אחרת.

 הליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לסיוע תתבצע אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת ברשות המקומית.

בקשות עבור תלמידים שלמדו בחינוך המיוחד ועוברים לחינוך הרגיל יוגשו לאחר שפרטיהם יעודכנו במצבת תלמידים בחינוך הרגיל.

נוסף על מילוי הפרטים הנדרשים יש לצרף באמצעות סריקה מסמך רפואי עדכני מהביקור האחרון של התלמיד אצל הרופא המומחה, בהתאם לפירוט הבא:

 • נוירולוג – במקרה של אפילפסיה בלתי מאוזנת בלבד.

 • המטולוג – במקרה של הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.

 • קרדיולוג – במקרה של הפרעת קצב/ השתלת קוצב לב/ טיפול פולשני של מתן חמצן.

 • אנדוקרינולוג – או הרופא המטפל – במקרה של סכרת המצריך טיפול באינסולין וניטור רמות סוכר.

 • גסטרואנטרולוג – או הרופא המטפל – במקרה של האכלה דרך גסטרוסטום/ הפרעת אכילה חמורה.

 • אורולוג, נפרולוג – או הרופא המטפל – במקרה של צורך בצנתור שלפוחית שתן/ הפרעה אורגנית במתן שתן.

 • רופא ריאות – או הרופא המטפל – במקרה של מחלת ריאות הנדרשת לטיפול פולשני בשגרה בלבד.

 • אלרגולוג – במקרה של אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, ביצים ודגים.

מכתבי שחרור מבתי חולים, מסמכים של ביטוח לאומי, תעודת נכות ועוד, אינם נידונים בוועדה הבין-משרדית ולכן אין צורך לצרפם.

עבור טיפולים פולשניים:

 • יש לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה קבוע, תוקף המסמך נכון ל-6 חודשים טרם מועד ההגשה.

 • פירוט מהות המצב הרפואי.

 • פירוט הטיפול הנדרש ותדירותו במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

עבור השגחה (שאינה אלרגיה):

 • יש לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה קבוע. תוקף המסמך נכון ל-6 חודשים טרם מועד ההגשה.

 • פירוט מהות המצב הרפואי.

 • פירוט ההשגחה הנדרשת במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

עבור השגחה לאלרגיה בלבד:

 • יש לצרף מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה – אלרגולוג קבוע. תוקף המסמך נכון ל-12 חודשים טרם מועד ההגשה.

שלב שני: החלטת הוועדה

הוועדה הבין-משרדית היא ועדה משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות ומדי שנה מפורסמים תאריכי פתיחת המערכת המקוונת להגשת בקשות.

הוועדה תדון בכל בקשה לגופה, תשקול ותחליט בהתאם לנסיבות העניין ועל פי הקריטריונים שנקבעו תוך הפעלת שיקול הדעת המקצועי לעניין מצבו הרפואי וגילו של התלמיד.

במידת הצורך תתייעץ הוועדה עם הרופא המטפל החתום על חוות הדעת הרפואית, עם כותב חוות הדעת התפקודית או עם המוסד החינוכי.

החלטות הוועדה הבין-משרדית הן על פי הקריטריונים שפורסמו בחוזרי משרד הבריאות ומשרד החינוך ומפורטים במסמך זה. בתום דיוני הוועדה יישלח מכתב תשובה מפורט מטעמה באמצעות המערכת המקוונת. באחריות הרשות המקומית ליידע את הורי התלמיד/ה על אישור זכאות או דחיית הזכאות ובכלל זה, על זכותם לערער.

 • הוועדה תדון רק בבקשות אשר יוגשו דרך מערכת סייעות ברשות המקומית. כאשר המערכת סגורה לא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות באמצעות הדוא"ל או הווטסאפ (WHATSAPP) או כל אמצעי אחר.

 • הוועדה תדון בבקשות פתוחות אשר עברו בקרת השלמת מסמכים. הוועדה לא תדון בבקשות פתוחות שטרם השלימו מסמכים נדרשים. בקשה שאושרה – יש לעדכן את הורי התלמיד ולהעסיק סייעת בהתאם להיקף הסיוע שאושר.

שלב שלישי: ערעור על החלטת הוועדה

 • בקשה שנדחתה – סיבת הדחייה מפורטת בהחלטה, יש לעדכן את הורי התלמיד.

  הגשת ערעור – אם ברשות ההורים מסמך רפואי עדכני אחר המציג החמרה במצב הרפואי, ניתן להגיש ערעור לוועדה הבין-משרדית תוך 60 יום מתאריך דחיית הבקשה.
 • ערעור שנדחה – סיבת דחיית הערעור מפורטת בהחלטה, ויש לעדכן את הורי התלמיד.

  ערעור שני – ניתן להגיש ערעור נוסף ואחרון עם מסמכים רפואיים עדכניים. מומלץ לצרף לערעור מכתב המעיד על מצבו התפקודי של התלמיד במוסד החינוכי. ערעור זה ידון בוועדת ערר אשר מתקיימת במשרד הבריאות ותשובתה סופית. לא ניתן לערער על תשובת ועדת הערר.

 • ערעור על החלטות הוועדה והשלמת המידע הנדרש על ידי הוועדה, יוגש אך ורק דרך מערכת סייעות. לא יתקבלו ערעורים באמצעות הדוא"ל או הווטסאפ (WHATSAPP) או בכל דרך אחרת.

 • הוועדה תדון רק במסמכים הנדרשים. אין לצרף מכתב מההורים/ אישורים מביטוח לאומי/ אישור גמלת נכות.

 • ועדת חריגים – לאחר פתיחת שנה"ל (החל מתאריך 16.9.24) הגשת בקשות חדשות לצורך סיוע אשר לא הוגשו במסגרת תאריכי הוועדה השוטפים, תתאפשר באמצעות מערכת סייעות מדי יום ב' בין השעות 8:00–15:00.

  החל מתאריך 1.1.25 ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות רק עבור תלמידים שהמחלה שלהם חדשה, כלומר, התגלתה ב-30 יום הקודמים להגשת הבקשה. במידה ויוגשו בקשות עבור תלמידים שמחלתם אינה חדשה אלא מדובר בבקשה שהוגשה באיחור (מכל סיבה)  – הוועדה הבין-משרדית תפעיל שיקול דעת ותנהל את הטיפול בבקשות בהתאם.

לתשומת ליבכם,

 • אין להעסיק סייעת/מלווה לפני קבלת אישור מהוועדה.
 • אין להעסיק הורה או בן משפחה של התלמיד כסייעת או מלווה למטרות סיוע.

 • לא תאושר העסקה של יותר מסייעת/מלווה אחת באותה כיתה/גן.

 • לא ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד.

 • יש להקפיד כי התלמיד שעבורו מוגשת הבקשה רשום במצבת התלמידים של הרשות.

שאלות נפוצות

 • האם בקשה לסיוע/מלווה לתלמידים עם צרכים רפואיים בחינוך הרגיל מחייבת מסמך רפואי מרופא מומחה?

  כן, מסמך רפואי מרופא מומחה הכרחי להגשת הבקשה. יש לצרפו במערכת.

 • איזה רשות יכולה להגיש את הבקשה במערכת?

  ​הרשות שבה התלמיד מעודכן במצבת, נכון לזמן הגשת הבקשה.

 • איזו רשות מתוקצבת?

  ​הרשות שבה התלמיד מעודכן במצבת.

 • כיצד מועבר התקציב לרשות?

  ​באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת (מת"מ), סעיף 502.

 • מדוע איני מצליח להגיש בקשה עבור תלמיד?

  ​עשויות להיות לכך שתי סיבות:

  1. התלמיד משויך לחינוך המיוחד.
  2. התלמיד אינו רשום במצבת התלמידים של הרשות.
 • מה ניתן לעשות במקרה שבו תלמיד עובר לרשות חדשה, ועדיין אינו מעודכן במצבת ברשות זו?

  ישנן שתי אפשרויות:

  1. לחכות שהתלמיד יהיה מעודכן ברשות החדשה, ורק לאחר מכן היא תוכל להגיש את הבקשה במערכת.
  2. הרשות שבה התלמיד מעודכן נכון לזמן הגשת הבקשה תגיש את הבקשה עבור התלמיד, והתקצוב יעבור לרשות שבה התלמיד מעודכן במצבת.
 • ישנה בקשה מאושרת לתלמיד מרשות אחרת – כיצד ניתן לצפות בפרוטוקול ההחלטה שהתקבל?

  ​על ידי הגשת בקשת מעבר.

 • כיצד מגישים בקשת מעבר?

  לחיצה על כפתור הגשת בקשה חדשה – אם ישנה בקשה מאושרת ברשות אחרת. המערכת תרשום כי ישנה בקשה מאושרת ברשות אחרת. אם ברצונכם להגיש בקשה חדשה, יש ללחוץ על אישור ולאחר מכן למלא את פרטי הבקשה.

  למען הסר ספק, אי הגשת בקשת מעבר אינה מונעת את קבלת התקציב, והוא יעבור בהתאם לעדכון התלמיד במצבת.

 • תלמיד עבר למוסד חדש, האם יש צורך לעדכן את הוועדה על המעבר?

  ​אין צורך לעדכן את הוועדה מכיוון שמערכת סייעות רפואיות מסונכרנת עם מצבת תלמידים, כך שהמידע אודות המוסד מתעדכן במערכת בהתאם לנתוני המצבת.

 • אושר לתלמיד הקצאה מלאה. בכמה שעות מדובר?
  חישוב השעות משתנה בהתאם לכיתת לימוד של התלמיד/מספר ימי לימוד וסוג המסגרת, והוא מחושב בהתאם לאינדקס שנשלח לרשויות המקומיות בשנת תשע"ח.

  להלן השעות:

  1. בתי ספר בהקצאה מלאה

  בית ספר ללא תוספת רשמי ומוכר
  שעות לימוד בשבוע 29 31 32
  ימי לימוד אב אב הו
  5 5.80 6.20 6.40
  6 4.83 5.17  

   

  חט"ב
  שעות לימוד בשבוע 32.42
  ימי לימוד ז'-ח'
  5 6.48
  6 5.40

   

  תוספות: בתי ספר יוח"א, א'-ו'
  כיתות א'-ב' ​
    אופק ללא אופק
  ימי לימוד 8 12
  5 1.60 2.40
  6 1.33 2.00
  כיתות ג'-ד' ​
    אופק ללא אופק
  ימי לימוד 6 10
  5 1.20 2.00
  6 1.00 1.67
  כיתות ה'-ו'​ ​
    אופק ללא אופק
  ימי לימוד 5 9
  5 1.00 1.80
  6 0.83 1.50

   2. גנים בהקצאה מלאה

  א.​ ​גנים ללא תוספת
  סה"כ שעות לימוד 5 ימים 30 26.65
  סה"כ שעות לימוד 6 ימים 34.75 30.65
  ימי לימוד גנים רשמי גנים מוכר
  5 6.00 5.33
  6 5.79 5.11
  ב. ​תוספות: גני יוח"א (יש רק ברשמי)​
  סה"כ 5 ימים 10
  סה"כ 6 ימים 9.25
  ימי לימוד  
  5 2.00
  6 1.54
     
 • כיצד מחושב התקציב החודשי?

  ​ממוצע שעות יומי (ימי לימוד) עלות שעה.

 • התלמיד לומד במוסד המוגדר כיוח"א ואושרה לו הקצאה מלאה/חלקית, האם הוא זכאי לתוספת שעות בגין יוח"א?

  ​בכל סוג של הקצאה מתקבלת הרחבת סיוע בגין יוח"א.

 • האם ניתן להגיש בקשה עבור תלמיד בחינוך המיוחד?

  הו​ועדה מסייעת אך ורק לתלמידי החינוך הרגיל, כך שלא ניתן להגיש בקשה עבור תלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד. נתוני המערכת מסונכרנים עם נתוני המצבת, כך שהמערכת חוסמת על הסף בקשות עבור תלמידים שאינם לומדים במסגרת החינוך הרגיל.

 • תלמיד שאושר לו סיוע והוא עבר למסגרת חינוך מיוחד, האם הוא זכאי לסיוע מטעם הוועדה?

  הו​ועדה מסייעת אך ורק לילדי החינוך הרגיל, כך שגם אם אושר לתלמיד סיוע על ידי הוועדה הוא יבוטל בעת מעבר לחינוך מיוחד.

 • על איזה ימים המשרד מעביר סיוע בגין העסקת הסייעות?

  סעיף 1.1.4 לחוזר מנכ"ל סיוע רפואי בחינוך הרגיל/2016 קובע כי הסיוע מטעם המשרד ניתן בימי הלימודים הרשמיים, ובחופשות שמתקיימת בהן פעילות של הרשות. אם במוסד החינוכי מתקיים יום חינוך ארוך על פי חוק – ניתנת הרחבה לסיוע כמפורט במסמכים שנשלחו לגזברים ברשויות.

 • האם משלמים שכר עבור חופשות, חגים וימי מחלה?

  ​הרשות כמעסיקה צריכה לדאוג לזכויות החוקיות של הסייעת.

 • האם סייעת רפואית יכולה ללוות תלמיד בביתו?

  לגבי מיקום העסקת הסייעת ראו בחוזר משרד הבריאות.

  ציטוטים רלוונטיים:

  כדי לאפשר לתלמידים אלו את מימוש זכותם וחובתם ללמוד, ולעשות כן באופן בטיחותי ומבלי לסכן את בריאותם וחייהם, מקצה המדינה תקציב למימון מלווה אישית ("סייעת רפואית"), לצורך ביצוע הפעולות הייחודיות הנחוצות בעת שהותם במוסד החינוכי.

  וגם בסעיף 3.1:

  "מלווה אישי" (כונה בעבר "סייעת רפואית") - אדם שקיבל הדרכה אישית מתאימה כמפורט בחוזר זה, המלווה את התלמיד ומהווה זרוע ארוכה של ההורים בביצוע פעולות טיפוליות מוגדרות ו/או השגחה למניעת מצבי סיכון בתלמיד בעל צרכים רפואיים ייחודיים העונה לקריטריונים המפורטים בסעיפים 1.6 ו-2.6 ,בעת שהותו במוסד חינוכי.

  וכן 6.3.1:

  המלווה האישי יבצע פעולות טיפוליות מוגדרות ו/או השגחה למניעת מצבי סכנת חיים מידית לתלמיד, בעת שהותו במוסד החינוכי, בשעות פעילותו הפורמאליות וכפי שאושרו בוועדה הבין-משרדית.

 • האם סייעת אחת יכולה לטפל ביותר מתלמיד אחד?

  ​כן, במכתב אישור הבקשה כתוב שהועדה קובעת את היקף הסיוע, ושסייעת אחת תהיה ליותר מילד אחד.

 • האם ניתן להעסיק כמה סייעות בגן או בכיתה אחת?

  ​בהתאם לפרוטוקול ההחלטה לא ניתן להעסיק יותר מסייעת אחת בגן או בכיתה אחת.