הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הסמכה ירוקה

משרד החינוך, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מציע לבתי הספר ולגני הילדים לקבל הסמכה ירוקה. הסמכה ירוקה מאפשרת לגני הילדים ולבתי הספר להטמיע תפיסה חינוכית יישומית המבוססת על עקרונות של למידה על הסביבה, פעילויות לקידום התנהגות סביבתית ואורח חיים מקיים. ההסמכה מעודדת שינוי בהתנהגות התלמידים והקהילה ביחס לסביבה ותורמת לשיפור האקלים במוסד החינוכי.

כאן תוכלו לקרוא על עקרונות בית ספר ירוק וגן ילדים ירוק, ועל תהליך ההסמכה.

הסמכת בית ספר ירוק

בית ספר ירוק

בית ספר המקבל הסמכה ירוקה זוכה לסיוע כספי של עד 13,000 ש"ח ליצירת תשתית ירוקה במוסד, להכשרת הצוות החינוכי ולמימוש מיזמים מקדמי קיימות. הובלת התהליך נעשית על ידי מורי בית הספר בסיוע רכזי החינוך הסביבתי ברשויות המקומיות, וכן היחידות הסביבתיות והארגונים הירוקים העוסקים בחינוך.

ההצטרפות לתוכנית ההסמכה נעשית באמצעות קול קורא שמפרסם המשרד להגנת הסביבה לרשות המקומית. על הנהלת בית הספר, בשיתוף מועצת התלמידים וההורים, להחליט על נכונותם ומחויבותם לנושא ולגבש מדדים סביבתיים שמעוניינים לשפר בתרבות הבית ספרית. על בית הספר להציג בפני ועדת השיפוט תוכנית עבודה יישומית לשיפור המדדים לפי הקריטריונים שנקבעו בנושאים: תוכנית לימודים, קידום אזרחות פעילה, תוכנית פעולה לאורח חיים מקיים וחדר מורים מקיים.

בית ספר ירוק מתמיד

בתי ספר ירוקים אשר מנהלים אורח חיים מקיים במשך שנתיים נוספות לאחר ההסמכה, מוזמנים להגיש בקשה להסמכה לבית ספר ירוק מתמיד. לשם כך, על בית הספר להרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר לפי הקריטריונים שנקבעו בנושאים: תוכנית לימודים, קידום אזרחות פעילה, תוכנית פעולה לאורח חיים מקיים וחדר מורים מקיים.

בית ספר ירוק עד

בתי ספר ירוקים מתמידים המנהלים אורח חיים מקיים לאחר ההסמכה, מוזמנים להגיש בקשה להסמכה לבית ספר ירוק עד. בתהליך ההסמכה לבית ספר ירוק עד, על המוסד להציג מיזם חברתי-כלכלי-סביבתי לפי הקריטריונים הבאים:

 • המיזם יעסוק בקידום נושא סביבתי כגון: חומרים מסוכנים, הפחתת זיהומים בתעשייה, בנייה ירוקה, תרבות הצריכה וכדומה.

 • במיזם תשתתף אוכלוסייה נוספת, מלבד תלמידי המוסד וסגל ההוראה, כגון: מרכז קהילתי, שותפות בין בתי ספר, בעלי עסקים מקומיים וכדומה.

 • המיזם יכלול תכנון כלכלי להמשך פעילותו העתידית, כך שימשיך להתקיים לשנה נוספת אחת לפחות.

 • הפעלת המיזם תייצר הכנסות או חיסכון כלכלי עבור בית הספר או עבור קהל היעד.

 • הפעלת המיזם תתרום לצמצום השימוש במשאבים, אם בבית הספר ואם לקהלי היעד.

 • הפעלת המיזם תקטין את הנזק לסביבה.

 • המיזם ישפיע על קידום והחלת ערכים סביבתיים-פדגוגיים לתוכנית שתפעל בשנים הבאות.

למידע נוסף על הסמכת בית ספר ירוק בפורטל מוסדות חינוך

הסמכת גן ילדים ירוק

ההסמכה הירוקה מתווה דרך פעולה לגני ילדים המעוניינים להטמיע את עקרונות הקיימות במוסד וכך להעלות את המודעות לקיימות מגיל צעיר. כמו כן, העיסוק בחינוך לקיימות ולמודעות סביבתית-חברתית מוביל לשינוי באורח החיים הן ברמת הגן והן ברמת ההתנהלות האישית של הילדים ושל צוות הגן.

גן ילדים ירוק

הצטרפות לתוכנית ההסמכה מותנית בעמידה בארבעה קריטריונים:

 • הגשת תוכנית עבודה שנתית המשלבת את נושאי החינוך הסביבתי בפעילות הגן.

 • הטמעת פעילות קהילתית–סביבתית.

 • ביטוי חזותי והתנהגותי לחינוך סביבתי בשגרת הגן.

 • השתתפות הגננת בהשתלמות בנושא סביבה בהיקף של 30 שעות.

גן ירוק מתמיד

גני ילדים ירוקים אשר מנהלים אורח חיים מקיים במשך שנתיים נוספות לאחר ההסמכה, מוזמנים להגיש בקשה להסמכה לגן ילדים ירוק מתמיד. הגננת תשתתף בתוכנית לפיתוח מקצועי בהיקף של 30 שעות במהלך שנת ההסמכה. בתהליך ההסמכה לגן ילדים ירוק מתמיד, על המוסד להציג תוכנית עבודה ובנוסף יוזמה סביבתית לפי הקריטריונים הבאים:

 • היוזמה תתבצע לפי עקרונות אורח חיים מקיים.

 • ליוזמה תהיה נראות חיצונית והיא תבלוט במרחב הגן, בחצר או בסביבת הגן.

 • היוזמה תימשך לאורך כל שנת הלימודים, ולא תתקיים כפעילות חד-פעמית.

 • היוזמה תהיה שונה מהפעילויות הקהילתיות-סביבתיות המתקיימות במסגרת גן ילדים ירוק.

למידע נוסף על הסמכת גן ילדים ירוק בפורטל מוסדות חינוך

שאלות נפוצות

 • מה מקבל מוסד שהוסמך כבית ספר ירוק?

  נוסף לקידום שמירה על הסביבה, שיפור האקלים הבית ספרי וכן לשינוי חינוכי, חברתי וקהילתי, בתי הספר הירוקים מקבלים תמיכה של עד 13,000 ש"ח ליצירת תשתית ירוקה במוסד, להכשרת הצוות החינוכי ולמימוש מיזמים מקדמי קיימות.

 • מהו תהליך קבלת ההסמכה לבית ספר ירוק?

  לאחר הגשת בקשה דרך הרשות, על בית הספר לעמוד בשישה קריטריונים בנושאים: תוכניות לימודים בנושאי איכות הסביבה, מעורבות, צמצום משאבים, נראות, הנהגה ירוקה ותוכנית להכשרת מורים. למידע נוסף ראו בדף זה.

 • כמה הסמכות בית ספר יכול לקבל?

  לאחר שבית ספר הוסמך כבית ספר ירוק, ניתן להגיש בקשה להסמכה לבית ספר ירוק מתמיד ולאחר מכן לבית ספר ירוק עד.

 • מהם התנאים לקבלת ההסמכה לגן ילדים ירוק?

  הצטרפות לתוכנית ההסמכה מותנית בעמידה בארבעה קריטריונים: הגשת תוכנית עבודה שנתית המשלבת את נושאי החינוך הסביבתי בפעילות הגן, הטמעת פעילות קהילתית-סביבתית, ביטוי חזותי והתנהגותי לחינוך סביבתי בשגרת הגן והשתתפות הגננת בהשתלמות בנושא סביבה.

 • מה הדרישות לקבלת הסמכה של גן ירוק מתמיד?

  ניהול אורח חיים מקיים במשך שנתיים לאחר ההסמכה והטמעת יוזמה סביבתית בגן.

 • כיצד ניתן להצטרף לתוכנית ההסמכה לגן ילדים ירוק?

  כדי להצטרף לתוכנית, על הגננות למלא טופס הרשמה אשר כולל את פרטי הגן, את פרטי הגננת, פירוט תוכנית עבודה השנתית לשילוב נושאי חינוך סביבתי ופירוט פעילות הקהילתית-סביבתית שתיושם בגן. למידע נוסף ראו בדף זה.