הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

שירות פסיכולוגי חינוכי

​השפ"חים כפופים לשירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך. הנהלות בתי ספר וצוותי חינוך במוסדות החינוך זכאים לשעות פיתוח מקצועי, להדרכות ולהנחיות של פסיכולוגים ויועצים חינוכיים מטעם השפ"ח, כדי לסייע ולתמוך בטיפול התפתחותי, התנהגותי ונפשי של תלמידים, באבחון בעיות בתחום הרווחה ועוד. השפ"חים ברשויות המקומיות מעניקים גם שירותי אבחון, טיפול וייעוץ חינוכי לתלמידים ולהוריהם.

כאן תוכלו לקרוא הודעות ועדכונים של שפ"י, להיכנס למערכת תקן פסיכולוגים ברשות לאחר הזדהות, וכן למערכת מקוונת חדשה לחישוב ציונים ומדדים, המיועדת לפסיכולוגים בלבד.

הודעות ועדכונים

מערכת חישוב ציונים ומדדים לפסיכולוגים (ג'ונסון) פעילה לשימושכם.

מערכת תקן פסיכולוגים

מערכת תקן פסיכולוגים נועדה לנהל את מסד משאבי השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח). המערכת מציגה מסד נתונים עדכני בשירות הקשר שבין המטה לשדה. במסד הנתונים תמצאו: פירוט כוח האדם בשירות ומעמדו המקצועי, הקצאת תקנים על פי מפתח שפ"י, הקצאת שעות הדרכה ועוד. למנהלי השפ"ח תפקיד משמעותי ומרכזי ביותר בהצלחת התהליך.

מילון מונחים

שפ"י – שירות פסיכולוגי ייעוצי.

יחידת שפ"ח – יחידה של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות.

תחנת שפ"ח – סניפים של יחידת שפ"ח ברשויות הגדולות בלבד (ירושלים ותל אביב).

חטיבת התמחות פסיכולוגית – חטיבת התמחות בפסיכולוגיה, לדוגמה: חינוכית, התפתחותית וכו'.

תקן רצוי – התקן המוגדר על ידי שפ"י כתקן הדרוש בהתאם למצבת התלמידים במשרד החינוך ועל פי נוסחת תקינה של שפ"ח לשפ"י.

תקן מצוי – התקן שהוקצה על ידי שפ"י לשפ"ח. מימונו של תקן זה והעברה תקציבית מתבצעים לאחר דיווח בכתב של השפ"ח לשפ"י על איושו של התקן על ידי פסיכולוג.

תקן קבוע – תקן שהוקצה לשפ"ח על ידי שפ"י על בסיס קבוע, לאור מצבת התלמידים במשרד החינוך ועל פי מפתח התקינה. ההקצאה כפופה לתקציב משרד החינוך.

תקן זמני – תקן המוקצה לשפ"ח על ידי שפ"י לתקופת זמן מוגדרת ונקובה מראש. בתום התקופה פג תוקפו של התקן וההקצאה מבוטלת.

תקן מתמחים – בריאות – שפ"י מקצה מספר מצומצם של תקנים בעקבות הקצאת עבר של משרד הבריאות לטובת התמחות בפסיכולוגיה חינוכית. שפ"חים להם הוקצה תקן מסוג זה יודעו על כך.

תקן חינוכאים (פרויקט 200) – תקנים המוקצים לצורך העסקה של פסיכולוגים עולים. התקנים מוקצים לשנה אחת, עם אפשרות הארכת משכם בשנה אחת נוספת, על פי אישור. היקף המימון של שפ"י בכל הנוגע לתקנים אלה עומד על 100%.

תקן אחר  תקן הממומן על ידי הרשות המקומית, אם באופן ישיר ואם באמצעות עמותה אותה הרשות המקומית מפעילה.

ניצול תקן – מספר התקנים שהשפ"ח מאייש מתוך סך התקנים המוקצה לו על ידי שפ"י.

כשירויות פסיכולוג – מדובר בכל אחד מהתחומים האמורים בהכשרה ייעודית שקיבל הפסיכולוג בתחום. היקף ההכשרה: מינימום שנה ולא פחות מ-100 שעות השתלמות.

מהות השירות

השירות מתמקד בקביעת מדיניות, בפיתוח תוכניות ומודלים להדרכה ובייעוץ לגופים פנימיים וחיצוניים. הנושאים שהשירות אחראי להם רבים ומגוונים ובהם הקניית כישורי חיים, קידום אקלים חינוכי מיטבי, צמצום האלימות והפגיעות המיניות, מניעת שימוש בסמים, באלכוהול ובטבק, סיוע בתחום המשפחתי ובמצבי לחץ וחירום, מניעת אובדנות וטיפול בליקויי למידה.

מוקד סיוע רגשי

במוקד סיוע רגשי יועצות נותנות מענה רגשי להורים ולתלמידים, למנהלים ולעובדי הוראה, בימים א'–ה' בין השעות 8:00–20:00 וביום ו' בין השעות 8:00–14:00, בטלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 5.

פעילויות עבר של שפ"י

תשפ"ד

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א

פיתוח מקצועי במוסד החינוכי

הפיתוח המקצועי של יועצים נבנה בהתאם לשלבי ההתפתחות של יועצים חינוכיים, מתוך הבנה שקיימים מבנים ארגוניים שונים להתפתחות מקצועית, כגון הכשרות, תהליכי סופרוויז'ן, התפתחות באמצעות קבוצות שייכות פרופסיונליות אזוריות (מליאות יועצים, קבוצות עמיתים) והתפתחות מקצועית במוסד החינוכי.

תוכניות העבודה

 • הובלת תוכנית "הורים במרכז" בשבע רשויות מקומיות להכשרה ולפיתוח תוכניות עבודה עם הורים.
 • יום עיון ליועצים ולפסיכולוגים.
 • תוכנית "מלקויות ללמידה" שתיושם תחילה בחטיבות הביניים בחמש עשרה רשויות מקומיות.
 • כתיבת מערכים לשיעורי חינוך לחטיבה העליונה.

שאלות נפוצות

 • אם הפסיכולוג מועסק בשפ"ח ומימון התקן מגיע מעמותה, האם לרשום אותו במערכת תקן פסיכולוגים? אם כן, כיצד?

  יש לרשום כל פסיכולוג העובד בשירות הפסיכולוגי חינוכי. תקן זה יירשם כ"תקן אחר".

 • למה הכוונה במונח: "תחילת עבודה בשפ"חים"?

  תחילת עבודת הפסיכולוג בשפ"ח כלשהו בישראל.

 • כיצד יש לרשום במערכת תקן פסיכולוגים את היקף ההעסקה של פסיכולוג המועסק על בסיס של שעות?

  יש להמיר את מספר השעות השבועיות להערכה של היקף משרה. משרה מלאה כוללת 42.5 שעות בשבוע.

 • האם יש לעדכן שינויים במערכת תקן פסיכולוגים ביציאה לחופשת לידה?

  אם יצאה פסיכולוגית לחופשת לידה סטנדרטית בת 14 שבועות והתקן איננו מאויש על ידי פסיכולוג אחר, אין חובה לעדכן את המערכת. עם זאת, אם נכנס/ה לעבוד בשירות הפסיכולוגי פסיכולוג/ית אחר/ת בגין תקן זה, יש לעדכן את המערכת עם פרטי הפסיכולוג המועסק בתקן זה. כמו כן, אם החופשה ארוכה יותר, חובה לעדכן את המערכת גם אם אין לפסיכולוגית החלפה.

 • עם תום השיבוץ במערכת תקן פסיכולוגים, האם יש לשלוח דוח מודפס לשפ"י?

  כן. להזכירכם, יש לשלוח דוח מעודכן עם כל שינוי בהעסקת פסיכולוגים.

 • אם לא נמצא במערכת תקן פסיכולוגים שם הרחוב שבו גר הפסיכולוג ביישוב שנבחר, איזה ערך להכניס בשדה שם רחוב?

  אם שם הרחוב לא נמצא ברשימה, יש לבחור שם שכונה אם יש כזו. אם גם שם השכונה לא נמצא, יש לבחור שוב את שם היישוב.