הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תוכנית גפ"ן – שנת הלימודים תשפ"ה

בעלי תפקיד ברשות המקומית ובבעלות יכולים לצפות כאן בתוכנית העבודה הבית ספרית, לאשר את הפעילויות שבאחריות הרשות או הבעלות, ולצפות בתקציבי בית הספר. במקביל, הרשות המקומית יכולה לבנות תוכנית עבודה רשותית, לדווח ביצוע ולעקוב אחר תכנון מול ביצוע.

לתשומת ליבכם, עלה בפורטל דף מתקדמים לאשראי – מיזם לתשלום בכרטיסי אשראי במערכת גפ"ן אייקון new

תקציבים נוספים שיונגשו במערכת גפ"ן בתשפ"ה אייקון new

אנו שמחים לעדכן על השקת תוכנית פל"ג – פדגוגיה לניהול גמיש בבתי הספר לחינוך מיוחד. במסגרת התוכנית יוקצה תקציב גמיש למנהלים במערכת גפ"ן לצורך התאמת מענים מיטבית לתלמידים ולצוות החינוכי. לפרטים מוצע לעיין בנוהל העבודה.