הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מתקדמים לאשראי – מיזם לתשלום בכרטיסי אשראי במערכת גפ"ן

משרד החינוך, בשיתוף החשב הכללי במשרד האוצר, פועל לשילוב תשלום בכרטיסי אשראי לצורך מימוש תקציב גפ"ן. 

שילוב תשלום בכרטיסי אשראי ייעל את תהליכי התשלום, יקדם דיגיטציה ושקיפות נתונים, יפחית נטל בירוקרטי הכרוך בתהליכי הבקרה ויאפשר ניהול מיטבי של תקציב גפ"ן.

מיזם למימוש תקציב גפ"ן באמצעות תשלום באשראי

בשנת תשפ"ד הוקמה תשתית תשלומים חכמה המבוססת על תוכנית העבודה במערכת גפ"ן, ומאפשרת מימוש התקציב באמצעות תשלום בכרטיס אשראי קשיח, ארנק דיגיטלי ורכישה טלפונית או מקוונת. המשרד עורך מיזם להטמעת שיטת תשלום זו, והחל משנת הלימודים הקרובה, תשפ"ה, יוכלו רשויות מקומיות לצרף למיזם בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים עצמאיות בעלי חשבון בנק בית ספרי, בהתאם למתווה שיפורסם כאן ובמדריך גפ"ן.

כיצד מתבצעים התשלומים?

התשלומים יבוצעו באמצעות האתר או האפליקציה של חברת האשראי, המשקפים את נתוני מערכת גפ"ן, בהם יוקצו הרשאות למנהל/ת ולמנהלן/ית במוסד במקביל להנפקת כרטיס אשראי למנהלן/ית. יודגש כי אין מדובר בכרטיס פרטי אלא בכרטיס ארגוני, שאינו מקושר בשום צורה לחשבונות הפרטיים של המשתמשים.
לאחר קבלת השירות/הטובין או לקראת ביצוע הזמנה מרחוק, על מנהל/ת בית הספר או המנהלן/ית, כתנאי לביצוע התשלום, לפתוח הקצאה (בקשה לתשלום) במערכת של חברת האשראי.
על המנהל/ת לבחור מתוך תוכנית העבודה את המענה שעליו ברצונו לשלם, ולהגדיר את הסכום לתשלום (עד לגובה הסכום שהוגדר בתוכנית העבודה). על המנהלן/ית לאשר את התשלום באמצעות הפיכת ההקצאה לפעילה.
בהתאמה להוראות החוק והנחיות משרד הפנים הנוגעות לביצוע תשלומים בבתי הספר רק לאחר אישור שני הגורמים (המנהל והמנהלן/ית) – המנהלן/ית יכול/ה לבצע את העסקה בכרטיס האשראי. אם העסקה הושלמה, ישוקף הסכום ששולם במערכת חברת האשראי ובמערכת גפ"ן.

להורדת אפליקציית כאל – תשלום באשראי, עבור מכשיר אנדרואיד

להורדת אפליקציית כאל – תשלום באשראי, עבור מכשיר אייפון

איך מצטרפים למיזם?

רשות מקומית שמעוניינת להצטרף למיזם בשנת הלימודים הקרובה, צריכה לעדכן את ממונה גפ"ן המחוזי בהקדם, עד לתאריך 30.6.2024.

שימו לב, מספר הרשויות שיוכלו להצטרף למיזם מוגבל.