הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

סל תרבות ארצי

סל תרבות ארצי היא תוכנית חינוכית החושפת את תלמידי מוסדות החינוך לפעילויות תרבותיות-אומנותיות. התוכנית פועלת במסגרות החינוך הפורמלי באמצעות זכיין, ובשיתוף ובאחריות הרשות המקומית. בדף זה תוכלו לקרוא על עקרונות התוכנית, על מינהלת סל תרבות ועוד.

תוכנית סל תרבות ארצי

סל תרבות ארצי היא תוכנית חינוכית-חברתית-תרבותית בתחומי האמנות הפועלת במסגרות החינוך הפורמלי. הסל מאפשר לכלל הילדים, מגיל הגן ועד כיתה י"ב, להיחשף לפעילויות אמנותיות איכותיות במסגרת הפעילות של המוסד החינוכי, תוך הקניית כלים לצפייה מודעת ומשמעותית.

הפעילות מבוצעת על ידי זכיין חיצוני ובשיתוף הרשויות המקומיות האחראיות למימוש התוכנית בתחום שיפוטן. בשנת הלימודים תשפ"ב הזכיין המפעיל הוא החברה למתנ"סים.

תוכנית הסל נבנית על ידי מנהל הסל הרשותי, בשיתוף מנהלי מוסדות החינוך, הצוותים החינוכיים ומטה סל תרבות ארצי, בהתאם לתפיסות החינוכיות של המוסד הלימודי ובהלימה לצורכי התלמידים.

למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל – סל תרבות ארצי – החינוך לאומנויות ופעילויות סל תרבות ארצי, היבטים פדגוגיים וארגוניים.

מנהלת סל תרבות ארצי

תוכנית סל תרבות ארצי מלווה על ידי מנהלת שבה שותפים נציגי משרד החינוך ונציגי הזכיין. לאורך שנת הלימודים, חברי המנהלת עובדים עם מנהלי הסל היישוביים ומסייעים להם בבניית סל התרבות היישובי.

כמו כן, במהלך השנה, המנהלת מקיימת השתלמויות המיועדות למנהלי הסל היישוביים ולנציגי מוסדות החינוך. במהלך השתלמויות אלה, המשתתפים רוכשים כלים מקצועיים למיצוי בחירת הפעילויות במוסד ומקיימים שיח עמיתים סביב תהליכים הקשורים לחינוך, לתרבות ולאומנות.

פעילויות סל תרבות

פעילויות סל תרבות מתקיימות לאורך כל שנת הלימודים תוך שמירה על רצף תרבותי-חינוכי רב-שנתי. התלמידים צופים במהלכן במופעים, ומשתתפים במפגשי אומנות בתחומים: מוזיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע, אומנות פלסטית וספרות. הסל כולל מעל ל-2,000 פעילויות המותאמות לכל שכבת גיל, מגן ועד י"ב. למידע על היצע הפעילויות, ראו סל תרבות ארצי.

הפעילויות במסגרת הסל נבחרו על ידי ועדות רפרטואר מקצועיות שבהן חברים וחברות מומחים בתחומי האומנות השונים, וכן אנשי ונשות חינוך ואקדמיה, מתוך הבנה של עולם התלמידים ושל התכנים המעניינים אותם, ותוך עמידה בסטנדרטים אומנותיים גבוהים.

הפעילות מתקיימת הן במוסד החינוכי והן באולמות התרבות המקומיים ובמוסדות תרבות ברחבי הארץ, כמו מוזיאונים, תיאטראות, אולמות קונצרטים וכדומה.

תקציב

 • תוכנית סל תרבות נמצאת במסגרת גפ"ן ומיועדת לתלמידים בכלל המוסדות מגן ועד כיתה י"ב.

 • מקורות תקציב התוכנית: תשלומי הורים (ו/או רשות) ותקציב מוסד מתוך תקציבי גפ"ן.

גנים ומוסדות מוכש"ר, התקציב כולל הורים ורשות.

 • גביית הורים: סל תרבות ארצי כולל גבייה מההורים על פי טבלת תשלומי הורים "סל תרבות ארצי" הנקבע מדי שנה על ידי ועדת החינוך של הכנסת. אין לחרוג מתעריפי הגבייה המותרים.

הצטרפות לתוכנית

 • רשות הבוחרת להצטרף לתוכנית סל תרבות ארצי צריכה לקבל את הסכמת המוסדות על היקף מספר התלמידים, היקף גביית תשלומי הורים ובבתי ספר להם יש תקציב גפ"ן, היקף התקציב המיועד לתוכנית סל תרבות מתוך תקציב הגפ"ן המוסדי.

 • בהתאם למידע זה, על הרשות למלא את טופס ההצטרפות לתוכנית סל תרבות ארצי במערכת גפ"ן (ולציין מהיכן מורידים את הטופס).

 • בגמר מילוי הטופס, על הרשות לבצע שליחה במערכת גפ"ן. פעולה זו מהווה שריון התקציב עבור תוכנית סל תרבות ארצי.

יצירת קשר

 • שם היחידה: המינהל הפדגוגי

 • שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

  • בעל תפקיד: מנהל אגף האומנויות.

  • מספרי טלפון: 03-6896134, 050-6282079

  • כתובת דוא"ל: mikiba2@education.gov.il

 • מנהל סל תרבות ארצי מטעם הזכיין החברה למתנ"סים – רן שפירא

שאלות נפוצות

 • מה היא תוכנית סל תרבות ארצי?

  ​סל תרבות ארצי היא תוכנית חינוכית חברתית תרבותית בתחומי האמנות, הפועלת במסגרות החינוך הפורמאלי ומאפשרת לכלל הילדים, מגיל הגן ועד כיתה י"ב, להיחשף לפעילויות אמנותיות איכותיות במסגרת הפעילות של המוסד החינוכי.

 • מי מפעיל את התוכנית?

  ​פעילות סל התרבות הארצי מבוצעת על ידי זכיין חיצוני, ופועלת ברשויות שבחרו להצטרף לתוכנית. באחריות הרשות למנות מנהל סל רשותי אשר יבנה את תוכנית הסל היישובית ויוציא אותה לפועל.

 • מה הם סוגי הפעילות המוצעים במסגרת הסל?

  ​במסגרת הסל התלמידים צופים במופעים ומשתתפים במפגשי אמנות בתחומים, מוזיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע, אומנות פלסטית וספרות. היצע הסל כולל מעל ל-2000 פעילויות המותאם לפי שכבות הגיל, מגן ועד י"ב. למידע על היצע הפעילויות, ראו סל תרבות ארצי.