הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תוכניות בקהילה ורווחה חינוכית לילדים ונוער בסיכון

כאן תמצאו מידע מפורט על המועדוניות החינוכיות-טיפוליות, על רווחה חינוכית ושיקום שכונות, על פעילויות תרבות ואומנות, על מחקרי התוכנית הלאומית, ועל תקצוב הרשויות לפעילויות השונות.

הקצבות לרשויות

מועדוניות

המועדוניות הן חלק מתפיסה מערכתית של אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון, לצמצום הסיכון והנשירה של תלמידים ממערכת החינוך. הן מהוות מענה משלים לבית ולבית הספר ויוצרות רצף מניעתי לאורך היום. כל מועדונית מונה 15 ילדים בכיתות א'–ט' (בחלוקה גילית) אשר הוריהם מתקשים בסיפוק צורכי חייהם הבסיסיים, הרגשיים, החינוכיים וההתפתחותיים, הדרושים לשמירת שלומם, בריאותם והתפתחותם התקינה. הילדים מגיעים למועדוניות ממשפחות המוכרות לרווחה על רקע תפקוד משפחתי לקוי, והפנייתם מתבצעת על ידי גורמים בקהילה – גורמי הרווחה וגורמי חינוך בבית הספר. המועדונית היא מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה הפועלת לאחר שעות הלימודים ומספקת מענים לצורכי הילדים בהיבטים רגשיים, לימודיים, התנהגותיים וחברתיים.לכל ילד במועדונית קיימת תוכנית אישית שבה מוגדרים יעדים אישיים בכל אחד מצרכים אלו. המועדונית פועלת באווירה ביתית ומעשירה, ומתקיים בה סדר יום קבוע שבו שזורים למידה, שיח טיפולי ופעילויות פנאי והעשרה לילדים בסיכון. קיימת שותפות בין הגורמים בבית הספר ובקהילה הפוגשים את הילד ומשפחתו ברצף היום.

פריסת המועדוניות

 • קיימת פריסה ארצית של 395 מועדוניות, מהן 315 מועדוניות משותפות למשרד החינוך ולמשרד הרווחה.
 • המועדוניות פרוסות בכ-168 רשויות ברחבי הארץ ובהן כ-6,000 ילדים.

מהות העבודה במועדוניות

העבודה במועדוניות נעשית על פי תפיסה חינוכית-טיפולית של חזקה, הכלה, טיפול והעצמה של ילדים במצבי סיכון.

המטרות העיקריות של המועדוניות:

 • השלמת צרכים בסיסיים, שיפור הרגלי חיים והגנה פיזית ראויה.
 • קידום מצבם הרגשי, ההתנהגותי, הקוגניטיבי והלימודי של הילדים באמצעות מתן מענה פדגוגי טיפולי.
 • חיזוק כישורים חברתיים ושיפור היכולת לאינטרקציה בין אישית.
 • חיזוק הקשר בין ההורים, צוות המועדונית ובית הספר לשיפור רווחת הילד.
 • מתן מענים רב תחומיים לטיפול מקצועי בילד.

מנחות המועדוניות במחוזות

מנחות המועדוניות כחוליה מרכזית במארג העשייה – המנחות עובדות ישירות עם הצוותים ומביאות עימן ידע מקצועי פדגוגי-טיפולי מגוון, וכן מיומנויות וניסיון המאפשרים להן להנחות ולהוביל את צוותי המועדוניות ומערך השותפים ברשויות.

>> חוברת מנחת המועדונית של משרד החינוך – מהות, משמעות ומורכבות

מנחות המועדוניות במחוזות

מחוז שם טלפון דוא"ל
מנחה ארצית רווית אהרוני 054-4885214

Ravitaharoni27@gmail.com

צפון ניצן בשן 054-4971417

nitsanbashan@gmail.com

חיפה רחלי רפאל 054-6435431

ckracheli@gmail.com

מרכז אילנית מיטרני 054-5777237

ninim123@gmail.com

תל אביב רונית מור 050-8807506

ronitmor495@gmail.com

ירושלים אביטל בן שושן 055-6670901

avital6667@gmail.com

חרדי שרי פרידמן 052-7644591

sarifridman91@gmail.com

דרום חנה ארבל 054-5456887

hanha18@gmail.com

רווחה חינוכית ושיקום שכונות

 • שיקום שכונות – תוכנית בין משרדית אשר מטרתה לאפשר לתושבי השכונה שיפור בתנאי המחייה באמצעות ראייה חברתית, קהילתית וחינוכית. בתוכנית שותפים משרד השיכון, משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך.
 • רווחה חינוכית – מעטפת של שירותים ותכניות המכוונת לאפשר ליחידים ולקהילות התייחסות שונה לעצמם ולסביבתם, במטרה לאפשר להם לפרוץ את מעגלי העוני והמצוקה ואת תקרות הזכוכית המגבילות אותם, ולהביא אותם לכך שיוכלו לקחת שליטה ואחריות על חייהם. מעטפת זו פועלת בכ-100 שכונות ויישובים, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. הישובים נבחרים על פי קריטריונים המופצים בקול קורא מדי שנה בשנה, על פי מודל חלוקה המתעדכן כל שלוש שנים.
 • מטרת התוכנית – מתן שוויון הזדמנויות לאוכלוסיות במצבי סיכון, בתחומי הלימוד והחברה.
 • אוכלוסיית היעד – ילדים מגיל לידה ועד גיל 18 והוריהם, הגרים בשכונות הזכאיות לתקציבי רווחה חינוכית.
 • עקרונות העבודה – פעולה הדוקה ומתואמת וראיה קהילתית, בין הגורמים השונים ברשות המטפלים באוכלוסיות במצבי סיכון, בדמותה של וועדת היגוי המתכנסת מספר פעמים בשנה.
 • מיפוי של הצרכים והשירותים הקיימים – פיתוח ומתן מענים על רצף היום – התאמה תרבותית ושימוש בעוגנים קיימים (מג"רים, מרכזי נוער, מועדוניות), משולב בעבודה עם הורים ומשפחות.

תרבות ואומנות

"האומנות היא יד ימינו של הטבע. הטבע רק נתן לנו חיים ואילו האומנות עשתה אותנו בני אדם" (פרידריך שילר).

ברוח זו פועל תחום תרבות ואומנות אגף חינוך ילדים ונוער בסיכון, כפלטפורמה מקצועית כלל אגפית המספקת לאנשי המקצוע באגף תוכניות, תכנים, הכשרות ארציות וכלים לשימוש בתרבות ואומנות באמצעות: פיתוח, הנחיה, חשיבה משותפת, חיבורים בין אגפיים פנים משרדיים רלוונטיים וארגונים חיצוניים.

מטרת על

פיתוח ושימוש באומנויות למניעת נשירה, חיזוק ההתמדה אישית ומיצוי הפוטנציאל הגלום בקרב ילדים ונוער במצבי סיכון, באמצעות חיבור הכוחות והמשאבים העומדים לרשות מערכות החינוך והקהילה.

יעדים

 • הגברת השימוש באומנויות בקרב אנשי המקצוע העובדים עם אוכלוסיות במצבי סיכון
 • הכשרות לאנשי המקצוע
 • פיתוח תכנים רלוונטיים למסגרות האגף

תוכניות ופעילויות

 • קול הרוח תוכנית ארצית שפותחה באגף, אליה נגשים באמצעות קול קורא המתפרסם אחת לשנה. מטרתה פיתוח תכניות אומנות קהילתיות ברשויות, לטובת התמודדות עם נשירה והתנהגויות סיכון
 • הסיפור האישי שלי – תיאטרון ותנועה כמקור העצמה של ילדים ונוער במצבי סיכון
 • תראו אותי – סדנאות העצמה לצוותי חינוך באמצעות אומנויות
 • מנהיגות בתנועה – שימוש בתנועה וערכי מנהיגות, התנדבות בקהילה לילדיי יסודי.
 • מדברים בשירים – שירים כערוץ אישי דרכו ניתן להכיר, לחזק ולייצר פעילות קהילתית (בשיתוף אוניברסיטת ת"א).
 • תוכנית מלגות משותפת עם הפיקוח המוסיקלי – מלגות הניתנות לתלמידים המאותרים ככישרוניים בתחום המוסיקה, לשם למידה בקונסרבטוריון.
 • שיתופי פעולה עם אגף אומנויות במשרד החינוך.
 • הנחיה והדרכה פרטנית וקבוצתית.

מנחה ארצית תרבות ואומנות – אורנית לוי ספקטור. טלפון: 050-9222863 ,02-5604156, דוא"ל: oranitls@education.gov.il

>> קריטריונים לתרבות ואומנות ביישובים

התוכנית הלאומית – מחקרים

תחום תרבות ואומנות מהווה גורם מקצועי כלל מערכתי הפועל כתחום מנחה שנותן כלים לשימוש בתרבות ובאומנות למניעת נשירה, לחיזוק ההתמדה ולמיצוי הפוטנציאל בקרב ילדים ונוער במצבי סיכון, באמצעות ניצול הכוחות והמשאבים העומדים לרשות מערכות החינוך והקהילה.

מטרות

 • הטמעת השימוש באומנויות ככלי לעבודה עם התנהגויות סיכון.
 • מתן הכשרות לצוותי חינוך.
 • פיתוח מודלים ייחודיים קהילתיים באמצעות אומנויות.
 • שותפויות פנים וחוץ אגפיות למטרת קידום התחום.

תוכנית אור לגיל הרך

תוכנית אור לפעוטות וילדים בסיכון מיועדת לילדים מגיל שנה עד גיל חמש שאותרו כבעלי פוטנציאל תקין, אך מצויים בסיכון לעיכוב התפתחותי בשל חיים במשפחות המתקשות לספק סביבה התפתחותית עשירה ותומכת. התוכנית פועלת במתכונת של שתי תת-תוכניות עיקריות: אור רב תחומי ואור בדגש שפה ואוריינות. התוכנית פועלת במסגרות חינוכיות בכל מגזרי החברה בישראל: חילוני, דתי, חרדי, ערבי, דרוזי ובדואי.

מטרות התוכנית

 • קידום יכולות הילד (הבעה שפתית, שיח בקבוצה, שיח מובן בהקשר, יכולת לשאול שאלות, הבעה רגשית באמצעות הבעה מילולית, משחק סוציו-דרמטי, הבנת מסרים ספרותיים, ויסות רגשי והתנהגותי ותחושת מסוגלות עצמית). הילדים ירחיבו את ידע העולם ומושגי היסוד.
 • מתן ידע וכלים להורים כדי להכיר את תחומי ההתפתחות השונים ודרכי העשרתם (ההדרכה מתמקדת בתחומי היכולת, הקושי והעניין של הילד במטרה לעודד אינטרקציה והנאה משותפת).
 • התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי בתיאום יעדי ההתערבות והערכה מתמדת של השגתם.

תוכניות לגילי היסודי

 • אומנות מדברת שפה – תוכנית המיועדת להוראת השפה בקרב תלמידי כיתות א'–ו'. התוכנית תביא את התלמידים לשליטה במיומנויות השפה באמצעות כלי האומנות.
 • ח"ד קריאה – תוכנית לקידום תהליך רכישת הקריאה בשפה העברית. התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ב' המתקשים ברכישת הקריאה. תלמידים מכיתות ה' או ו' חונכים את תלמידי כיתה ב' בקריאה.
 • יח"ד מדע – תוכנית חניכה בתחומי תוכן מדעיים. התוכנית מדגימה תופעות מדעיות מחיי היום יום באמצעות ניסויים חווייתיים ותורמת לטיפוח המוטיבציה ללימודי המדעים. תלמידים מכיתות ה' או ו' חונכים את חבריהם תלמידי כיתה ב' או ג'.
 • מהבית לבית הספר – מעברים – תוכנית לתגבור המוכנות לקראת המעבר לבית הספר. התוכנית כוללת הדרכה חינוכית להורים שלהם ילדים בגילי חמש עד שש. מטרת התוכנית לתגבר את המוכנות של הילדים ושל הוריהם למסגרת בית הספר תוך הכרת הדרישות של בית הספר, המבנה שלו והפעילות בו, הכנת הילד והוריו לעמידה בדרישות בית הספר ולהעשרת עולם הידע בכל הקשור לתכנים בכיתה א'.
 • עוצמה לכול – תוכנית חונכות להעצמת תלמידים תוך תרגול קריאה של כלל תלמידי כיתות ב' באמצעות חונכות של תלמידי כיתות ה'. לתוכנית שני מוקדי עשיה עיקריים: קידום תלמידים מתקשים בקריאה מכיתה ב' על ידי מורות כיתה ב' באמצעות חומרי הלמידה של התוכנית, חונכות כלל תלמידי כיתה ב' על ידי כלל תלמידי כיתה ה'–ו'. החונכות מתמקדת במיומנויות הקריאה ובמיומנויות של הבנת הנקרא לכלל התלמידים. לתוכנית מצורפים חומרים מגוונים הנותנים מענה ייחודי לכל תלמיד על פי הישגיו בתחום.
 • מרכז למידה יישובי – מסגרת חינוכית בשעות אחר הצוהריים לקידום ההישגים הלימודיים, מסגרת לתגבור ולשיפור ההישגים הלימודיים (פועלת בשעות אחר הצהריים בבית הספר או בקהילה) ומסגרת משלימה המאפשרת שיעורים בקבוצות קטנות של תלמידים (עד חמישה תלמידים בקבוצה) בהתאמה לתוכנית הלימודים ובתיאום עם מורי התלמיד.
 • מל"א – מרחב למידה אחר – תוכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה מבית הספר. תוכנית מל"א מעניקה לתלמידים בסכנת נשירה מסגרת השתייכות ומקום למידה במרחב פיזי מוגדר בתוך בית הספר. במסגרת התוכנית נבנית לכל תלמיד תוכנית לימודים אישית לפי צרכיו. למידע נוסף ראו פורטל מוסדות חינוך.