הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

אישורים מיוחדים (זכאויות)

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

​מוסדות ובעלויות מגישים בשמו של עובד ההוראה בקשות לאישורים מיוחדים בנושאים כגון חריגות מהיקף המשרה, ביצוע תפקיד ובקשות פטור. הבקשות נידונות בפני ועדת אישורים מיוחדים, וזו מחליטה אם לאשרן או לדחותן. לאחר קבלת ההחלטה, היא מפורסמת לצפייה במערכת עוש"ר. בדף זה תוכלו לקרוא על סוגי האישורים המיוחדים ועל אופן הגשת הבקשות לקבלת אישורים אלה.

הודעות ועדכונים

 • פורסם מסמך היערכות ליישום עוז לתמורה של עובדי הוראה לשנת הלימודים תשפ"ה.
 • מערכת עוש"ר נפתחה לדיווחים לשנת הלימודים תשפ"ד.
 • במקרים שבהם עובד הוראה עומד בתנאי ההצטרפות אך לא צורף, תפנה הבעלות המעסיקה למשרד החינוך להבהרת הסיבה לאי-צירופו לרפורמה והמשרד יאשר את ההצטרפות במידת הצורך.
 • הסתיים מועד ההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה לשנת הלימודים תשפ"ד. 

סוגי אישורים מיוחדים

בעלויות ומוסדות יכולים להגיש עבור עובד ההוראה את הבקשות הבאות:

אישור חריגה מהיקף משרה

ניתן להגיש בקשה לאישור חריגה מהיקף משרה במקרים הבאים:

 • עובד הוראה שאינו מנהל המועסק במוסד במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", וסך היקף המשרה בכל המוסדות שבהם הוא עובד עולה על 117%.

 • עובד הוראה שאינו מנהל המועסק במסגרת "עוז לתמורה" בלבד או ב"עוז לתמורה" ובשלב הטרום-רפורמה, כך שסך היקף משרתו במוסדות שבהם הוא עובד עולה על 125%.

בקשת פטור ממינימום שעות פרונטליות לעובד

קבלת אישור חריג לעובד ההוראה שאינו עומד בתקן של מספר מינימלי של שעות פרונטליות במוסד שבו הוא מועסק.

בקשת העסקה לעובד הוראה שעבר את גיל הפרישה

כאשר הבעלות או המוסד מעוניינים להמשיך להעסיק עובד הוראה בעל תפקיד מטעמם, שכבר עבר את גיל הפרישה ואמור היה לצאת לגמלאות.

הגשת בקשה וצפייה במצב הבקשה

 • הבקשות מוגשות במערכת עוש"ר על ידי המוסד או הבעלות לאחר הזדהות והקלדת סמל המוסד.

 • הבקשה נקלטת במערכת, ובפרק הזמן שנותר עד לקבלת תשובה בעניינו של עובד ההוראה מוסדות ובעלויות יכולים לעקוב אחר עדכוני המערכת בנושא.

 • כאשר מתקבלת תשובה מהוועדה – אישור או דחייה – היא מעודכנת במערכת עוש"ר ומובאת לידיעת המוסדות והבעלויות.

שאלות נפוצות

 • מהו המועד האחרון להגשת בקשות לאישורים מיוחדים?

  בעלויות ומוסדות יכולים להגיש בקשות עבור עובד ההוראה עד למועד האחרון להגשת מצבת העובדים, כפי שנקבע בחוברת ההנחיות השנתית.

 • למשך כמה זמן תקף אישור מיוחד שמנפיקה הוועדה לעובד ההוראה?

  האישור שמנפיקה הוועדה תקף רק למשך שנת הלימודים שעבורה ביקש העובד את האישור המיוחד.

 • היכן יכולים מוסדות ובעלויות לעקוב אחר סטטוס הבקשות לאישורים מיוחדים?

  במערכת עוש''ר מפורט סטטוס הבקשה שהוגשה עבור עובד ההוראה, לרבות טיפול, אישור, דחייה וסיבת הדחייה, אם אכן נדחתה הבקשה. הצפייה בסטטוס אפשרית בכל זמן נתון.

 • מלבד הגשת אישורים מיוחדים עבור עובד ההוראה, האם בעלויות ומוסדות אחראים גם להגשת בקשות מקוונות הנוגעות להצטרפות לרפורמת "עוז לתמורה" וליציאה ממנה?

  הגשת בקשות מקוונות בנושאים אלו היא באחריותו הבלעדית של עובד ההוראה.