הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

פיתוח סביבות למידה במוסדות חינוך

תחום פיתוח סביבות למידה באגף בכיר מיפוי ותכנון שבמינהל הפיתוח, פועל להובלת חשיבה הוליסטית, לפיתוח וליישום קווי מדיניות לעיצוב המבנה החינוכי והתאמתו למאה ה-21, בדגש על היבטים פדגוגיים, עיצוביים, חברתיים וקהילתיים למיטוב מערכת החינוך. 

נוכח האתגרים העומדים בפני מערכת החינוך בתחום ההתאמות לעידן הלמידה המשתנה, שינוי מראה פניהם של מרחבי הלמידה במוסדות החינוך מהווה מרכיב חיוני ללמידה משמעותית, תוך הבאת חדשנות אדריכלית למוסד החינוכי בראיית החינוך בהווה ובעתיד.

​תכנון המוסד החינוכי מחשיב את המבנה, מרחביו וחצרותיו כיחידה אחת, בהתאם לדגשים הפונקציונליים, החינוכיים, המרחביים והקהילתיים כאחד. התכנון מכוון לדמותו של הלומד במאה ה-21, לצרכיו לנוכח אתגרי העתיד ולצורכי הצוות החינוכי, וכן להתאמת הסביבה הפיזית לאסטרטגיות ולפרקטיקות הוראה-למידה מתקדמות ולקידום מודלים פדגוגיים חדשניים.

לקריאה נוספת על עקרונות תכנון, עיצוב ופיתוח סביבות למידה באתר מינהל הפיתוח​

A Space to Learn | יוצרים מרחב מעצבים למידה | מתחם מינהל הפיתוח בביאנלה למעצבי עתיד החינוך בכנס ה-OECD לשנת 2022

מינהל הפיתוח במשרד החינוך מוביל מהלכים אסטרטגיים פורצי דרך לקיום הדיאלוג בין אדריכלות-מרחב-פדגוגיה-אדם ומקצה משאבים רבים לקידום הנושא באפיקים שונים, הן במבני חינוך קיימים והן חדשים, תוך פיתוח מודלים חדשניים יישומיים ותיאורטיים. חשיבות המיצג בכנס ה-OECD והביאנלה שלצידו, הינה להזמין לדיאלוג בין מעצבי מרחב למעצבי למידה, ולזמן נקודות מבט שונות על מרחבי המוסד החינוכי והפוטנציאל להרחבתו מעבר לגבולותיו המוכרים, למען העצמת חוויית המשתמש מנקודת מבטו של התלמיד הצוות וההורה וכקהילה הוליסטית. כך גם, יצירת מרחב חווייתי אינטראקטיבי הממחיש את השיח התמידי המתקיים בין עיצוב המרחב למעצבי למידה ברשויות המקומיות, מוסדות החינוך והקהלים המקצועיים השונים.

בקישורים המצורפים ניתן להתרשם מהפעילויות המגוונות שהתקיימו במתחם מינהל הפיתוח בביאנלה וכן לקבל גישה לחומרים מרתקים נוספים רבים.

תכנון ובינוי המוסד החינוכי החדשני

תוכנית זו נועדה להתאמת הצרכים הפיזיים לצרכים פדגוגיים, במסגרת בינוי חדש. מינהל הפיתוח פועל כחלק ממהלך אסטרטגי כולל, להוביל שינוי משמעותי בתחום תכנון מוסדות חינוך חדשניים, לפתח וליישם קווי מדיניות בעיצוב מרחבי למידה מגוונים ועדכניים, בדגש על היבטים פדגוגיים חדשניים, אסתטיים ובני-קיימא וליצירת אקלים חינוכי מיטבי.

המוסד החינוכי החדשני מתוכנן ומותאם לחזון ולמודל פדגוגי מגובש, תוך חשיבה הוליסטית על סוגיות של חדשנות פדגוגיות, תכנוניות, עיצוביות, ערכיות והקשר ביניהן. תכנון המוסד החינוכי החדשני יהווה תוצר משמעותי של תהליך אינטנסיבי הכולל גיבוש רציונל פדגוגי חדשני, שיתופיות בין רשות, קהילה, מחוז, צוותים פדגוגיים, מעצבים ואדריכלים. 

מידע נוסף על מוסדות חינוך חדשניים

תכנון ועיצוב מרחבי M21

תוכנית זו היא תוכנית לאומית המבקשת לעצב את חוויית הלמידה באמצעות עיצוב מחודש של מרחבי הלמידה בתוך מוסדות החינוך הקיימים, מתוך תפיסות ומודלים פדגוגיים חדשניים והתאמתם לפרקטיקות הוראה-למידה עדכניות ודינמיות. 

התוכנית מבקשת לפרוץ את פרדיגמת החשיבה המסורתית על מרחב הלמידה ולקדם מרחבי למידה חדשניים, הנותנים מענה מיטבי למורים מובילי פדגוגיה חדשנית וקוראת לחשיבה מחודשת על מרחב הלמידה בכיתת האם פנימה ובקונטקסט המרחבי בסביבתה, תוך ניצול המרחבים הציבוריים. 

עיצוב המרחבים הוא תוצאה של תהליכי חשיבה אינטנסיביים המתרחשים בתוך מוסדות החינוך יחד עם צוותי החינוך, הקהילה והתלמידים, הקושרים את שיטות ההוראה למרחב כטקסט חזותי.

למידע נוסף על תכנון ועיצוב מרחבי M21

תכנון ועיצוב מרחבי P21

מטרת התוכנית לקדם מרחבי למידה חדשניים במרכזי פסג"ה, המאפשרים הדגמה של פדגוגיה חדשנית במסגרות הלמידה של הפיתוח המקצועי של עו"ה, כך שייווצר חיבור למרחבי הלמידה החדשניים "כיתות M-21" הנבנים בבתי הספר בארץ. המרחב החדשני מאפשר לעובדי ההוראה להתנסות בפרקטיקות הוראה חדשניות המותאמות לתרחישים פדגוגיים שונים, אותם מזמנים ומאפשרים המרחבים החדשניים אשר הוקמו בבתי הספר ברחבי הארץ. במסגרת התוכנית תוקצבו מרחבים חדשניים ב-58 מרכזי פסג"ה.

פיתוח סביבות למידה חוץ-כיתתיות במבנה ובחצרות לימודיות – בבתי ספר קיימים

קול קורא "תקצוב רשויות מקומית עבור עיצוב ושיפור חזות של מבני חינוך – 2023 ואילך"

תוכנית זו היא הזדמנות לניסוח ועיצוב המרחב כטקסט פדגוגי מרובד משמעויות. התוכנית מקדמת זה כשני עשורים למידה חוץ כיתתית ומאפשרת את הרחבת מרחב הלמידה אל מחוץ למבנה ויצירת קשר פנים-חוץ, תוך עידוד חוויית למידה אותנטית התנסותית ותהליכי הערכה חלופית. 

תוכנית זו מעודדת תהליך תכנון הנובע מתוך חזון פדגוגי, ייחודיות בית ספרית ותהליכי חשיבה שיתופיים בין כל קהילות בית הספר, לרבות תלמידים, המעורבים בתכנון "החלום" שלהם. התוכנית מקדמת למידה חוץ כיתתית במבנה ובחצר בית הספר בתפיסה הוליסטית העוסקת בהיררכיה האדריכלית של המוסד החינוכי, שלפיה השלם גדול מסך חלקיו. כל מקום ומרחב מזמן חוויה וכל חלקי המוסד החינוכי מאפשרים את עיצוב חוויית הלמידה בכללותה.

ארבעה רבדים מרכזיים מרכיבים חצר לימודית משמעותית: עיצוב מיטבי המנסח את זהות המקום, עידוד תהליכי סוציאליזציה ופיזור, היבטים קהילתיים (שיתוף ושימוש) ופדגוגיה המובילה מודל אינטרדיסציפלינרי התנסותי ומטה-קוגניטיבי בסביבות החקר, תוך התאמה לשלב הגיל (יסודי, חטיבה עליונה). 

החצר הלימודית מאפשרת למידה מכוונת ואקראית כאחד באמצעות ההזדמנויות הנטמעות בשלב התכנון ויצירת הצירים המארגנים, בחירת המתקנים ותוכנית הצמחייה. מרחב הלמידה הוא תוצר של מפגש מושכל בין חזון פדגוגי, תכנון פונקציונלי ואמירה אדריכלית. ההיבטים האסתטיים, החברתיים והפדגוגיים נתפסים כמשפיעים על יצירת אקלים בית ספרי מיטבי, ותורמים לתהליכי הלמידה והוראה, לפעילות החינוכית ולהתנהגות חברתית חיובית. סביבה לימודית אסתטית ותרבותית, המאפשרת תהליכי חיברות ותהליכי חשיבה מסדר גבוה, תורמת אף למניעת תופעות של השחתה, חיכוך ואלימות. 

מידע נוסף על פרוייקטים יחודיים וחצרות לימודיות

אתר למידה מבוססת מקום במרחבי למידה ירוקים

מל"י – מרחבי למידה ירוקים

תוכנית מל"י היא מיזם משותף לתחום פיתוח סביבת הלמידה במינהל הפיתוח, אגף א' חינוך יסודי, תחום החוות החקלאיות באגף לחינוך התיישבותי, תחום הקיימות במזכירות הפדגוגית, אגף ילדים ונוער בסיכון וג'וינט אשלים. התוכנית פועלת להקמת מרחבי למידה ירוקים בחצר בית-הספר היסודי כדי לאפשר למידה חוץ-כיתתית במגוון המקצועות הנלמדים, למידה משמעותית רב-תחומית תוך מתן מענים ייחודיים למגוון תלמידים, ופיתוח מסוגלות אישית ולימודית. כמו כן, התוכנית מאפשרת רכישת כישורי חיים החיוניים לאורח חיים בריא ומקיים, ולחיזוק הקשר עם קהילת הורי בית הספר.

עיצוב מרחבי גן הילדים

התוכנית נועדה לאפשר חשיבה מחודשת על המרחבים החינוכיים המסורתיים בתוך הגן ובחצר, כחלק ממודל ייחודי ומתפיסה פדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות ופרקטיקות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים. הסביבה היא מקום רב השפעה, לא רק על תהליכי הלמידה וההתנסות השונים אלא גם על רווחת הילדים והצוותים החינוכיים, ותורמת לעידוד המוטיבציה והסקרנות, לעיצוב החוויות ולתחושת השייכות, בייחוד בקרב ילדים צעירים, המצויים בשלב חשוב זה של ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית.

מתוך כך מצאנו חשיבות גדולה בקידום התוכנית ובכתיבת מסמכים תומכים, המהווים כר לקידום תהליכי תכנון תוך חשיבה מושכלת עמוקה והוליסטית על הממשק שבין פדגוגיה למרחב, ובין הגננת והילד לסביבתם, ומתוך כוונה לעודד תהליכי עיצוב חדשני שמשפיע על הבאים בדלתו. "מרחבי הגן העתידי" יתוכננו כמרחבים ייחודיים שייצרו תנאים והזדמנויות לתהליכי הוראה-למידה משמעותיים בגן ובחצר כאחד.

תהליך הגשת בקשות לעיצוב מרחבי למידה

מערכת בקשות בנייה משמשת להגשת ולעריכת בקשות לבינוי מוסדות חינוך. הבקשות מוזנות על ידי נציגים מטעם הרשות המקומית ומועברות לבדיקת אגף מיפוי ותכנון. הבקשות מוגשות באמצעות המערכת בלבד. הן כוללות תכנון ועיצוב מרחבי למידה חדשניים מתוך מודלים פדגוגיים ולאורם. המערכת מיועדת לאישור מרחבים על ידי הרשויות, למעקב אחר בקשות ולהפקת דוחות. ניתן לשלוח באמצעותה בקשות, לערוך אותן במועד מאוחר יותר, לשלוח לאגף מיפוי ותכנון ולצפות בתשובות האגף.

התהליך מורכב מכמה שלבים:

  1. פרטי המוסד והאתר: יש לפתוח בקשה חדשה ולמלא את כל הפרטים המבוקשים.
  2.  מתכנני הפרויקט: בחירת האדריכל או מתכנן הפרויקט מתוך רשימה.
  3.  עקרונות פדגוגיים: מכיל שישה סעיפים, ויש למלא את כולם.
  4.  צירוף מסמכים: מסמכי חובה כגון כתב התחייבות לביצוע המרחב, כתב כמויות, תוכנית אדריכלית ועוד. לא ניתן לשלוח את הבקשה ללא צירוף כל מסמכי החובה.
  5. הערות והארות: מרחב לדיאלוג בין המשרד לרשות.

לפרטים נוספים ראו מדריך למשתמש.

לתשומת ליבכם, לקבלת הרשאה למערכת יש למלא טופס בקשת הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט. את הטופס החתום והסרוק יש לצרף לפנייה מקוונת שתפתחו בדף הרשאות למערכות המשרד.