הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הודעות בנושאי רישוי והכרה

הודעות, מכתבים וחוזרים בנושאי רישוי והכרה המתפרסמים מעת לעת ורלוונטיים לרשויות ולבעלויות.

  • המוקד הטלפוני עומד לשירותכם בימים א', ב', ג' ו-ה', בין השעות 9:00–12:00. 
  • בשגרה, קבלת קהל באגף הרישוי מתקיימת מדי יום רביעי, בין השעות 12:00–15:00.
    לשאלות ובירורים ניתן לפנות בדוא"ל לרפרנטים.

-----------------------------------------------------------------------------------

הודעות חדשות

בעלויות חדשות הנדרשות לקבלת קוד משתמש וסיסמה או שינוי איש קשר/מורשה חתימה, מתבקשות לתאם הגעה עם הילה דנינו במוקד הרישוי בטלפון: 073-3934600 ולהגיע לאגף ביום שנקבע להם עם צילום תעודת זהות והעתק תעודת עמותה/חברה והעתק אישור מורשה חתימה. 

בעלי התפקידים באגף הרישוי ודרכי יצירת קשר עימם

הודעות נוספות

  • 4.3.2020 – הודעה בנושא מצלמות במוסדות חינוך:

כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת טווח, המתייחסת בו-זמנית לבניית אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית, לבניית אורח חיים המקדם שייכות, מעורבות ואחריות ולטיפול בהפחתת האלימות והתנהגויות סיכון ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל. תוכנית מקיפה ליצירת אקלים מיטבי ולמניעת אלימות תורמת לשיפור היחסים בין מורים לתלמידים, לאווירה תומכת למידה וללמידה משמעותית ולירידה במקרי האלימות והתנהגויות סיכון. הפעלת מצלמות בשטח בית הספר אינה מרכיב בסיסי בתוכנית כזו והשימוש במצלמות עלול להביא לעניין זה יש לפעול בהתאם ליודגש כי חל איסור הצבת מצלמות גני הילדים. המצלמות יתמקדו רק בתצפית על שער הגן, על שביל הגישה לגן ובגדרות המקיפות את הגן כלפי השטחים שמחוץ לגן הילדים. חל איסור מפורש על הצבת מצלמה ותפעולה באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי אשר לפי טיבו מתקיימת בו פעילות פרטית. המצלמות יוצבו באופן שיצלמו תלמידים לכל היותר באופן אגבי.