הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מבדקי בטיחות מדגמיים

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

משרד החינוך יוזם מעת לעת מבדקי בטיחות מדגמיים, שיועצי בטיחות מטעם משרד החינוך עורכים במוסדות חינוך. דוח מבדק הבטיחות נשלח לבעלות תוך 24 שעות, ומחייב את התייחסותה לליקויים שהתגלו בו, תוך 30 יום. תגובת הבעלות לליקויים תוזן באופן מקוון במערכת רישוי והכרה באזור תיקוני ליקויי חוות דעת/התראות.

לתשומת ליבכם, מבדק מדגמי זה אינו מחליף את מבדקי הבטיחות/המוכנות השנתיים שהבעלות מחויבת בהם בכפוף לנוהלי הרישוי. המידע בדף זה ניתן כשירות לציבור ואינו יכול לשמש בסיס לתביעה כלשהי. 

לקריאת רשימת עורכי מבדק בטיחות

מידע כללי על ביצוע מבדקי בטיחות מדגמיים

יועצי הבטיחות של משרד החינוך מבצעים מבדקי בטיחות מדגמיים מעת לעת במוסדות החינוך, כדי לבדוק את רמת ניהול הבטיחות ואת התחייבות הבעלות לפעולות המתקנות. המבדקים מבוצעים פעם בחמש שנים בכל מוסד לכל הפחות, ועל פי שיקול הדעת של המשרד. יועץ הבטיחות העורך את המבדק רשאי להיכנס למוסד בכל עת, בהתאם לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.

תיקון הליקויים שנמצאו במבדק

לאחר ביצוע המבדק מופק במערכת הממוחשבת מכתב לבעלות, ובו דרישה לתיקון הליקויים. על הבעלות לתקן את הליקויים שנמצאו על פי סדר הקדימויות עד לתאריך הנקוב במכתב. התייחסות הבעלות לכל אחד מהסעיפים תיעשה באופן מקוון במערכת רישוי והכרה באזור תיקון ליקויי חוות דעת/התראות בסעיף "ממתינים לתיקון ליקוי בטיחות". על הבעלות לצרף את האישורים הנדרשים לכל סעיף כקבצים סרוקים. יש לוודא שהאישורים בתוקף. כמו כן יש לצרף התחייבות חתומה של נציג הבעלות, כולל שם ותפקיד.

בדיקת תיקון הליקויים

משרד החינוך בודק את האישורים והתיקונים שבוצעו לכל אחד מהליקויים וקובע את סטטוס הטיפול בכל אחד מהליקויים. אם התגלו ליקויים שלא טופלו כנדרש, נקבע תאריך למעקב לטיפול חוזר בסעיפים שטרם טופלו ונשלח מכתב דרישה לתיקון הליקויים. אם נמצאו ליקויי בטיחות בקדימות 0 או 1 או שהבעלות לא הגיבה לליקוי הבטיחות עד לתאריך שנקבע, אגף הבטיחות יפיק חוות דעת שלילית למוסד. בעקבות זאת אגף רישוי יתחיל בהליך שימוע לפני ביטול או אי-חידוש רישיון.

ימי כשירות לעורכי מבדק מוסדות חינוך

משרד החינוך הסמיך מספר חברות לצורך עריכת ימי כשירות לעורכי מבדק מוסדות חינוך. כל המידע אודות החברות, המועדים, תוכן ימי הכשירות ועוד נמצא במסמך מידע אודות ימי כשירות לעורכי מבדק מוסדות חינוך.

שאלות נפוצות

  • האם בשנה שבה לא התבקש המוסד לחדש את רישיונו יש צורך במבדק בטיחות?

    בשנה שבה לא התבקש המוסד לחדש את רישיונו, נערך סקר בטיחות שנתי לצורך קבלת אישור בטיחות.

  • כיצד ניתן לבחור יועץ בטיחות לצורך עריכת מבדק הבטיחות?

    הבעלות או הרשות המקומית יכולות לבחור יועץ בטיחות אך ורק מרשימת יועצי הבטיחות המאושרים על ידי משרד החינוך. ראו קישור לרשימה בדף זה.