הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

נתוני עובדי הוראה המועסקים בבעלות

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

רשימת כלל עובדי ההוראה המועסקים ברשות או בבעלות החינוך הרלוונטית, ונתונים סטטיסטיים על התפלגותם בחתכים שונים, כגון: עובדי ההוראה המועסקים ברפורמה, גיל העובדים, הזכאים למענק יובל והיקף המשרה בבעלות.