הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

תאונות תלמידים – הפקת דוחות, נהלים, הסדרים וביטוח

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

בכל שנה נפגעים תלמידים רבים בתאונות שונות במוסד החינוכי, המקום שבו הם שוהים רוב שעות היום. יש חשיבות רבה להעלאת המודעות למניעת תאונות בהפסקות, במגרשי הספורט, בכיתות ובפעילויות חוץ בית ספריות, וכן לטיפול בהיפגעות שלא נמנעה. 

בדף זה יוכלו רשויות חינוך מקומיות ובעלויות לצפות ולהפיק דוחות תאונה של תלמידים, וכן למצוא מידע על נוהלי פעולה, הסדרים וביטוח בנושא תאונות תלמידים.

צפייה בדוחות תאונות תלמידים והפקתם

הדיווח על תאונות תלמידים נעשה על ידי מנהלי מוסדות החינוך באמצעות מערכת דיווח אירועים חריגים דרך פורטל מוסדות חינוך, נועד להפיק דוח ממוכן בנוסח אחיד, ומאפשר תקינות ושלמות הנתונים במאגר שמאפשר תיעוד ומעקב אחר תאונות תלמידים, הפקת דוחות סטטיסטיים, ניהול סיכונים וטיפול בתביעות עתידיות.

מעתה ניתנת לרשויות מקומיות ולבעלויות חינוך גישה מדף זה, לצפייה ולהפקת דוחות תאונה של תלמידים.

גישה לרשויות חינוך מקומיות 

בהתאם לסעיף 5.3 בהוראת חוזר המנכ"ל מספר 0279 דיווח על תאונות תלמידים, רשות חינוך מקומית המעוניינת לאפשר למנהל מחלקת החינוך שלה צפייה והפקת דוחות תאונה של תלמידים הלומדים במוסדות חינוך אשר בתחומה, תגיש בקשה לקבלת המידע, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

במסגרת זו תגיש הרשות בקשה באמצעות טופס 7א' (מותאם) לוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים של משרד החינוך, על פי הנוהל שלהלן:

 1. יש להדפיס את טופס הבקשה ולמלא את כל השדות המופיעות בטופס (השדות המסומנות בכחול מותאמים עבורכם למתן הרשאת צפייה והפקת דוחות תאונה). 

 2. את הטופס המלא (טופס מקורי סרוק, בלבד) יש לסרוק ולשלוח באמצעות פתיחת פנייה מדף זה בנושא "בקשה להפקת דוח תאונה". 

 3. הוועדה תבחן את הבקשות, תאשר או תדחה אותן, תקבע הנחיותיה ותעביר את החלטתה הרשמית למבקשי המידע על גבי טופס ב' – "הסכמת גוף ציבורי למסירת מידע", כנדרש בתקנות. 

 4. עותק מההחלטה יועבר לגורם במשרד למתן הרשאה, אם תאושר. 

רשות מקומית שתקבל הרשאה כאמור, תאפשר למנהל מחלקת החינוך או למורשים מטעמה (עד 2 אנשים שיוגדרו בסעיף 8.1 בטופס 7א' המצ"ב) לצפות בדוחות תאונה, ולהפיקם באמצעות התחברות לקבלת מידע מותאם אישית המופיע בתחתית הדף, ויפעלו כדלהלן: 

 • הזדהו באמצעות שם משתמש וסיסמה או באמצעות מספר זהות וקבלת קוד לנייד.

 • היכנסו ל"מידע מפורט" בהמשך לדף זה ולחצו על החץ הצמוד למספר מזהה האירוע.

 • לחצו על "הפקת דוח תאונה". הדוח יופק בפורמט PDF וניתן להדפיסו.

גישה לבעלויות על מוסדות חינוך

המורשה מטעם הבעלות לצפות בדוח תאונה הוא מנהל הבעלות בלבד

לצורך צפייה בדוחות, התחברו לקבלת מידע מותאם אישית בתחתית הדף ופעלו כך: 

 • הזדהו באמצעות שם משתמש וסיסמה או באמצעות מספר זהות וקבלת קוד לנייד.

 • היכנסו ל"מידע מפורט" בהמשך לדף זה ולחצו על החץ הצמוד למספר מזהה האירוע.

 • לחצו על "הפקת דוח תאונה". הדוח יופק בפורמט PDF וניתן להדפיסו.

בקשה לשינוי הרשאה להפקת דוח תאונה 

אם מתחלף בעל תפקיד ברשות בתחום הטיפול בתאונות, יש למלא טופס בקשה לשינוי הרשאה להפקת דוח תאונה ולצרף אותו לדוא"ל bituach@education.gov.il.

מידע בנושא תאונות תלמידים – נהלי טיפול, דיווח וביטוח, ניתן למצוא בפורטל מוסדות חינוך.

שאלות נפוצות

 • אלו תלמידים מחובתה של הרשות לבטח בביטוח תאונות אישיות?

  הרשות המקומית מחויבת לבטח בביטוח תאונות אישיות את כלל התלמידים הזכאים לחינוך חינם הלומדים במוסדות החינוך שבתחום שיפוטה.