הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

גני ילדים – הודעות, עדכונים ונהלים

​בדף זה תוכלו לקרוא הודעות, עדכונים ונהלים בנושאי גני ילדים המתפרסמים מעת לעת ורלוונטיים לרשויות ולבעלויות. 

לפרטי הקשר של אגף אמח"י באתר המינהל הפדגוגי

הודעות חדשות

4.4.2024, כ"ה באדר ב' תשפ"ד, 8:00–9:00 – מפגש חשיפה מקוון בנושא "חודש התקומה והגבורה במעונות היום וגני הילדים בישראל". המפגש מיועד למפקחות מעונות יום, מפקחות גני ילדים, מנהלות לידה-שלוש ומנהלות מחלקות החינוך וגני הילדים ברשויות. כניסה לזום

הודעות כלליות

  • 19.3.2024 – כנס ארצי מקוון בנושא "חיזוק העורף הארצי והרוח הישראלית באמצעות החיבור לאהבת הטבע, המוזיקה והספר". הכנס התקיים בהובלת האגף לחינוך הגיל הרך ומיועד למנהלי ומנהלות מחלקות החינוך והגנים ברשויות 3–6, מפקחות גני הילדים. 

  • 22.2.2024 – מפגש ארצי מקוון בנוגע לקול קורא "העסקת עובדים למילוי מקום של גננות וסייעות הנעדרות מעבודתן לתשפ"ד". המפגש יתקיים מטעם האגף לגיל הרך.

  • 6.12.2023 – מפגש ארצי בנושא "מתוך החושך – אור", למפקחות גני ילדים ומנהלות מחלקות גני ילדים.

  • 24.10.2023 – מפגש ארצי בנושא "שגרה בחירום: מחוסן אישי לחוסן ארגוני", למנהלות מחלקות גני ילדים ומנהלות אגפי חינוך ברשויות המקומיות 3–6 ולמפקחות גני ילדים.

  • 31.7.2023 – לתשומת לב הרשויות והבעלויות, מערכת התלמידים פתוחה לדיווחים לשנת הלימודים תשפ"ד. ניתן להתחיל ולשלוח ממשקים.

נהלים וטפסים – גני ילדים

דיווח מצבת תלמידי הגנים ישירות למשרד החינוך

רשות המעוניינת לדווח את מצבת תלמידי הגנים ישירות למשרד החינוך באופן עצמאי ולא באמצעות החברה לאוטומציה, תפעל בהתאם להנחיות שלהלן. לפרטים ראו דף מצבת גני ילדים.

לתשומת ליבכם, התשלומים בגין גני ילדים יחושבו על סמך נתונים תקינים שיועברו למשרד החינוך ושייקלטו כתקינים במשרד החינוך. דיווחים שגויים שיועברו למשרד שלא לפי מבנה הממשקים כמפורט להלן או שלא לפי הנחיות העברת הדיווחים שייקבעו, לא ייקלטו במשרד החינוך ולא ישולם לרשות או לבעלות בגינם.

דוח סיכום מצבת לתלמידי גני הילדים