הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

נוהלי רישוי מעונות יום – שנת הלימודים תשפ"ה

בדף זה מוצגים נוהלי הרישוי, נספחים וטפסים שימושיים למעונות יום לפעוטות, מעודכנים לשנת הלימודים תשפ"ה. בהמשך יוצגו בו נוהלי רישוי משנים קודמות.

לנוחיותכם, רשימות הנהלים והטפסים מסודרים לפי סדר אלפביתי.

נהלים

נספחים

טפסים

קישורים שימושיים נוספים

חזרה/מעבר לדפים אחרים