הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הדוח מוכן בהורדות
הזדהות

דוח גפ"ן – סל מוסדי – לרשויות

דוח גפ"ן – סל מוסדי – לרשויות מציג את נתוני ההקצאה, התכנון והביצוע של מוסדות החינוך בתחום הרשות, המשתתפים בתוכנית הגמישות ברשות. בדוח תוכלו למצוא מגוון מאפיינים על אודות מוסדות החינוך, תוכניות העבודה שגובשו במערכת גפ"ן והיבטי הביצוע, וכן דוחות טבלאיים שניתן לייצא עם נתונים נוספים.

הדוח מציג נתונים לשנות הלימודים תשפ"ג ותשפ"ד.

>> מדריך למשתמש בדוח גפ"ן – סל מוסדי

מקור הנתונים

הדוח מבוסס על מודל "תיק מוסד" במרכז המידע – מודל אינטגרטיבי אודות מוסדות חינוך, המשקף מגוון מערכות ומקורות מידע, ומציג תמונת מצב עשירה ומעודכנת לרשות בעת גיבוש תוכנית העבודה השנתית. הדוח מתעדכן בתדירות יומית (בכל יום נטענים נתוני האתמול). ניתן לראות את מועד העדכון האחרון של הדוח בחלקו העליון והימני של המסך. הנתונים תלויים באיכות ובמלאות הדיווח.

מבנה הדוח

בחלקו העליון של הדוח מוצגות אינדיקציות מרכזיות, ומצידו הימני מוצגים מסננים לבחירתך.

לחיצה על סמן החץ המופיע בחלקו הימני העליון של המסך תאפשר מעבר מתצוגת הדשבורד לשאר המסכים: ראשית למסך עם ארבעה דוחות מובנים, ולאחר מכן למסך עם אפשרות לגיבוש דוחות דינמיים.  

את הדוחות ניתן לייצא כקובץ אקסל באמצעות לחיצה על המקש הימני (Table -> Download as -> Data).

לתשומת ליבכם, 

  • ברירת המחדל בכניסה לדוח היא שנת הלימודים תשפ"ד. ניתן יהיה לשנותה באמצעות שימוש במסנן "שנת לימודים".

  • ניתן להתמקד באוכלוסייה הרצויה באמצעות שימוש במסננים הנמצאים בצידו הימני של המסך, או באמצעות לחיצה על העמודות בגרפים המוצגים במרכזו, והקשה על ה-V הירוק. 

  • הבחירות שבוצעו בדוח ישוקפו בחלקו העליון של המסך. ניתן לבטל בחירה באמצעות לחיצה על ה-X המופיע לצידה. 

  • הבחירות שבוצעו במסך ספציפי ישוקפו בכל מסך אליו תעברו עד שתבוטל הבחירה.

בעלי התפקידים המורשים לצפות בדוחות

רשויות: ראש רשות, גזבר הרשות, מנהל מחלקת חינוך

הצהרה משפטית לחתימתכם

הדוח עלול להכיל מידע מוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתונים מיועדים לצרכים פדגוגיים ולשימוש משרדי בלבד. הינכם מתבקשים שלא להפיץ נתונים אלה לגורמים במחוז שאינם מוסמכים לכך ולגורמים גורמים מחוץ לרשות.

 

קראתי ואני מאשר/ת