הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

דוח גפ"ן – סל מוסדי – לרשויות

דוח גפ"ן – סל מוסדי – לרשויות מציג את נתוני ההקצאה, התכנון והביצוע של מוסדות החינוך בתחום הרשות, המשתתפים בתוכנית הגמישות. בדוח תוכלו למצוא מידע על התקציבים התוספתיים שהוקצו למוסדות המשתתפים בתוכנית הגמישות, תוכניות העבודה שגובשו במערכת גפ"ן והיבטי הביצוע, וכן דוחות טבלאיים שניתן לייצא עם נתונים נוספים.

הדוח מציג נתונים החל משנת הלימודים תשפ"ג ועד היום.

>> מדריך למשתמש בדוח גפ"ן – סל מוסדי

הצהרה משפטית לחתימתכם

דוח עלול להכיל מידע מוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתונים מיועדים לצרכים פדגוגיים ולשימוש משרדי בלבד. הינכם מתבקשים שלא להפיץ נתונים אלה לגורמים במחוז שאינם מוסמכים לכך ולגורמים גורמים מחוץ לרשות.

קראתי ואני מאשר/ת

מקור הנתונים

הדוח מבוסס על מודל "תיק מוסד" במרכז המידע – מודל אינטגרטיבי אודות מוסדות חינוך, המשקף מגוון מערכות ומקורות מידע, ומציג תמונת מצב עשירה ומעודכנת לרשות בעת גיבוש תוכנית העבודה השנתית. הדוח מתעדכן בתדירות יומית (בכל יום נטענים נתוני האתמול). ניתן לראות את מועד העדכון האחרון של הדוח בחלקו העליון והימני של המסך. הנתונים תלויים באיכות ובמלאות הדיווח.

מבנה הדוח

בחלקו העליון של הדוח מוצגות אינדיקציות מרכזיות, ומצידו הימני מוצגים מסננים לבחירתך.

לחיצה על סמן החץ המופיע בחלקו הימני העליון של המסך תאפשר מעבר מתצוגת הדשבורד לשאר המסכים: ראשית למסך עם ארבעה דוחות מובנים, ולאחר מכן למסך עם אפשרות לגיבוש דוחות דינמיים.  

את הדוחות ניתן לייצא כקובץ אקסל באמצעות לחיצה על המקש הימני (Table -> Download as -> Data).

לתשומת ליבכם, 

  • ברירת המחדל בכניסה לדוח היא שנת הלימודים הנוכחית. ניתן יהיה לשנותה באמצעות שימוש במסנן "שנת לימודים".

  • ברירת המחדל בכניסה לדו"ח היא צפייה בנתוני תקציב גפ"ן. ניתן יהיה לשנותה באמצעות שימוש במסנן "סוג תקציב תוספתי".

  • ניתן להתמקד באוכלוסייה הרצויה באמצעות שימוש במסננים הנמצאים בצידו הימני של המסך, או באמצעות לחיצה על העמודות בגרפים המוצגים במרכזו, והקשה על ה-V הירוק. 

  • הבחירות שבוצעו בדוח ישוקפו בחלקו העליון של המסך. ניתן לבטל בחירה באמצעות לחיצה על ה-X המופיע לצידה. 

  • הבחירות שבוצעו במסך ספציפי ישוקפו בכל מסך אליו תעברו עד שתבוטל הבחירה.

בעלי התפקידים המורשים לצפות בדוחות

רשויות: ראש רשות, גזבר הרשות, מנהל מחלקת חינוך