הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הדוח מוכן בהורדות
הזדהות

ניצנים בחופשות

משרד החינוך נערך השנה לתקצוב גנים וכיתות א'–ג' בבתי ספר ברשויות שבאשכולות למ"ס 1–10, עבור הפעלת תוכנית "ניצנים בחופשות". 

התוכנית תפעל במשך 5 ימים בשעות הבוקר בחופשת חנוכה/חורף. 

הודעות ועדכונים

  • הפעילות לשנת הלימודים תשפ"ד הסתיימה.
  • דווחי ביצוע ניצנים בחופשת חנוכה–חורף: מתאריך 24.1.2024 עד ל–29.2.2024.
  • דווחי ביצוע ינואר וצפי פברואר: עד לתאריך 13.2.2024 (בחצות).

רקע על התוכנית

משרד החינוך יסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות חדשות בשעות הבוקר למוסדות הציבוריים המתוקצבים על ידי משרד החינוך במהלך שנת הלימודים. בשנת הלימודים תשפ"ד התוכנית תפעל במשך 5 ימים במהלך חופשת החנוכה/חורף. הקצבת המשרד תיעשה על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות במודל של תעריף למשתתף, ותועבר לרשויות המקומיות המפעילות את התוכנית בהתאם לכללים המפורטים במסמך הקריטריונים.

שעות וימי הפעילות לפי מגזרים

התוכנית תפעל בגני הילדים ובבתי הספר בימים א'–ה' בין השעות 13:00-8:00.

מועדי הפעילות

  • במגזר הלא יהודי בחופשת חורף: 24.12.2023–8.1.2024, י"ב בטבת תשפ"ד (יום ראשון) עד כ"ז בטבת תשפ"ד (יום שני, כולל). יש לבחור 5 ימים פעילות רצופים.

  • במגזר היהודי בחופשת חנוכה (מגזרים כללי וחרדי): 14-10.12.2023, כ"ז בכסלו תשפ"ד (יום ראשון) עד ג' טבת תשפ"ד (יום חמישי, כולל).

מספר המשתתפים בקבוצה

  • גני ילדים - 30-15 תלמידים בקבוצה של החינוך הרגיל בגני הילדים. עם זאת, אין לפצל את כיתת הבוקר גם אם לומדים בה 35 תלמידים שנרשמו לתוכנית (בכל מקרה שיש למעלה מ-30 ילדים יש להעסיק סייעת נוספת, כשהמקור התקציבי לכך הוא תוספת התלמידים). בשום מקרה לא ישתתפו למעלה מ-35 ילדים. 

  • בתי ספר - בממוצע 18 תלמידים בקבוצה של החינוך הרגיל בבית הספר. 

  • חינוך מיוחד - מ-5 עד 12 תלמידים בקבוצות של החינוך המיוחד הנכללות בתוכנית, בבתי הספר ובגנים. עם זאת, אין לפצל את כיתת הבוקר גם אם לומדים בה למעלה מ-12 תלמידים שנרשמו לתוכנית.

מסמכי קריטריונים