הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ניצנים בחופשות

משרד החינוך נערך השנה לתקצוב גנים וכיתות א'–ג' בבתי ספר ברשויות שבאשכולות למ"ס 1–10, עבור הפעלת תוכנית "ניצנים בחופשות". 

התוכנית פעלה במשך 5 ימים בשעות הבוקר בחופשת פסח/אביב תשפ"ד. 

רקע על התוכנית

משרד החינוך סבסד הפעלת מסגרות חינוכיות חדשות בשעות הבוקר למוסדות הציבוריים המתוקצבים על ידי משרד החינוך במהלך שנת הלימודים. בשנת הלימודים תשפ"ד התוכנית פעלה במשך 5 ימים במהלך חופשת הפסח/אביב. 

הקצבת המשרד נעשתה על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות במודל של תעריף למשתתף, והועברה לרשויות המקומיות המפעילות את התוכנית בהתאם לכללים המפורטים במסמך הקריטריונים.

שעות וימי הפעילות לפי מגזרים

התוכנית פעלה בגני הילדים ובבתי הספר בימים א'–ה' בין השעות 13:00-8:00, כשכל רשות נדרשה לבחור 5 ימי פעילות מטווחי התאריכים הבאים:

  • במגזר היהודי בחופשת פסח (מגזר כללי וחרדי): ו' בניסן, תשפ"ד (יום ראשון) עד י' בניסן, תשפ"ד (יום חמישי, כולל) 14.4.24–18.4.24. נדרש לקיים 5 ימים פעילות רצופים.

  • במגזר הלא יהודי בחופשת האביב: כ"ו באדר ב' תשפ"ד (יום שישי) עד י"ב בניסן תשפ"ד (יום שבת, כולל) 5.4.24–20.4.24. נדרש לקיים 5 ימים פעילות רצופים.

מספר המשתתפים בקבוצה

  • גני ילדים - 30-15 תלמידים בקבוצה של החינוך הרגיל בגני הילדים. עם זאת, אין לפצל את כיתת הבוקר גם אם לומדים בה 35 תלמידים שנרשמו לתוכנית (בכל מקרה שבו יש למעלה מ-30 ילדים יש להעסיק סייעת נוספת, כשהמקור התקציבי לכך הוא תוספת התלמידים). בשום מקרה לא ישתתפו למעלה מ-35 ילדים. 

  • בתי ספר - בממוצע 18 תלמידים בקבוצה של החינוך הרגיל בבית הספר. 

  • חינוך מיוחד - מ-5 עד 12 תלמידים בקבוצות של החינוך המיוחד הנכללות בתוכנית, בבתי הספר ובגנים. עם זאת, אין לפצל את כיתת הבוקר גם אם לומדים בה מעל ל-12 תלמידים שנרשמו לתוכנית.

מסמכי קריטריונים