הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

נוהלי רישוי לשנת הלימודים תשפ"ה

בדף זה תמצאו לשימושכם את נוהלי הרישוי המעודכנים ואת הטפסים הרלוונטיים לשנת הלימודים תשפ"ה, וכן את נוהלי הרישוי משנים קודמות.

נהלים

טפסים