הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מסגרות קידום נוער – היל"ה

​היחידה לקידום נוער (היל"ה) פועלת כ"רשת ביטחון" שפורס משרד החינוך ברשויות המקומיות במטרה לטפל בילדים ובבני נוער שנשרו ממסגרות החינוך הפורמליות ומצויים בנשירה גלויה. המחלקה לקידום ילדים ונוער בסיכון מעמידה לרשות בני הנוער כ-240 יחידות לקידום נוער ברשויות ברחבי הארץ. 

זוהי מסגרת חינוכית ייחודית מוכרת, הפועלת לחינוך ולהשלמת השכלה של בני הנוער, מכוונת ליישום חוק לימוד חובה עד סיום 12 שנות לימוד ולתעודת בגרות מלאה. בני הנוער מלווים על ידי אנשי צוות חינוך, טיפול והשכלה, שתומכים בהם במעבר לחיים בוגרים, פעילים ומועילים בחברה.

כאן תוכלו לקרוא על פעילות היחידה ברשויות, על תחומי ההשכלה, החינוך והטיפול, לקבל חומר מקצועי ועוד.

הודעות ועדכונים

מסלולי תוכנית היל"ה

תוכנית היל"ה (השכלת יסוד ולימודי השלמה) פועלת במסגרת המחלקה לקידום נוער במשרד החינוך ומופעלת על ידי גוף פדגוגי הנבחר במסגרת זכיין חיצוני. התוכנית פועלת ברחבי הארץ במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער. התוכנית מיועדת להשלמת השכלה לבני נוער שמסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפורמלית, לצורך השלמת השכלתם. ביסודה של תוכנית היל"ה מונחת השקפת עולם הרואה בהשכלה כלי למוביליות חברתית ואמצעי לשילוב נורמטיבי בחברה הישראלית. מתוך ראייה זו נבנו במסגרת התוכנית מספר מסלולי לימוד להשלמת תעודה:

 • מסלול לקראת קבלת תעודה ל-8 שנות לימוד.
 • מסלול לקראת קבלת תעודה ל-9 שנות לימוד.
 • מסלול לקראת קבלת תעודה ל-10 שנות לימוד.
 • מסלול לקראת תעודת 12 שנות לימוד.
 • מסלול לקראת תעודת 12 שנות לימוד מוגבר.
 • מסלול 12 שנות לימוד מקוצר למסיימי י"א.
 • מסלול לקראת 12 שנות לימוד טכנולוגי.
 • מסלול תעודת בגרות טכנולוגית.
 • מסלול בגרות.

>> להרחבה ראו דף תחום חינוך-טיפול

אוכלוסיית היעד

 • בני נוער מנותקים בגילי 12–19 שנשרו ממערכת החינוך ואינם משובצים במסגרת חינוך פורמלית כלשהי.
 • בני נוער בגילי 12–20 שהוצאו מביתם בצו בית המשפט, ולומדים במסגרות ייחודיות כגון: בתי סוהר, בתי מעצר, מוסדות חסות הנוער ומרכזי חירום.
 • בני נוער בסיכון – תלמידים שהופנו לקבלת סיוע ושירותים חינוכיים-טיפוליים ביחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות.

עקרונות הליבה בתפיסת העבודה

 • מניתוק לשילוב – שילוב מחדש של ילדים ובני נוער מנותקים במערכות החינוך הפורמליות.
 • השלמת השכלה – מימוש זכותם של בני נוער מנותקים להשלים את השכלתם לתעודות פורמליות, לרבות בגרויות עיוניות וטכנולוגיות.
 • הכנת הנוער לעולם העבודה – הכנת הנוער לעולם התעסוקה העתידי כולל: פיתוח ראיית תעסוקה עתידית, הכשרות לעיסוקים, פיתוח מסוגלות תעסוקתית, הקניית מיומנויות וחוויית עבודה מוצלחת.
 • הכנת הנוער לשירות צבאי או אזרחי – הכנת הנוער לשירות צבאי או אזרחי תוך שילובו בתוכניות למעורבות חברתית והתנדבות בקהילה.
 • מנהיגות ותרומה לקהילה – חיזוק מעורבותם של בני הנוער בקהילה תוך שילובם בפעולות התנדבות ותרומה לקהילה.
 • הפחתת התנהגויות סיכון – חיזוק גורמי חוסן חיוביים בשילוב עם תוכניות למניעת התנהגויות סיכון.
 • מניעת נשירה – סיוע לתלמידים בסכנת נשירה באמצעות שירותי חינוך-טיפול האמונים על חיזוק יכולת השתלבותם בבתי הספר.

דפוסי העבודה

הפעילות מתבצעת במסגרת הקהילה ובמסגרות ייחודיות לנוער בסיכון.

בקהילה

היחידה לקידום נוער ברשויות המקומיות מהווה מסגרת פעולה שנותנת מעטפת שירותים לנוער מנותק ובסיכון גבוה במספר רצפים: הרצף שבין נשירה גלויה לנשירה סמויה, הרצף שבין בית הספר לקהילה והרצף על פני שעות היממה.

היחידה לקידום נוער מהווה מסגרת קהילתית לנוער מנותק ולנוער בסיכון ומספקת שירותים הכוללים:

 • עובד חינוכי-טיפולי לקידום נוער: איש מקצוע לאיתור, ליצירת קשר ולבניית תוכנית אישית מותאמת.
 • שירותי השלמת השכלה (היל"ה): מסלולי לימוד ייחודיים עם מורים מוסמכים לקראת תעודת 8–12 שנות לימוד ולקראת בחינות בגרות.
 • פעילות קבוצתית חינוכית-חברתית: תוכניות העצמה, תוכניות מניעה ותוכניות הכנה לחיים.
 • קורסים ומיומנויות מקצועיים: הכשרות למימוש הפוטנציאל האישי בתחומי עניין ומצויינות.
 • חממות – מרחב המאפשר הפניית תלמידים בסיכון למסגרת הפעולה של היחידה לקידום נוער לתקופה מוגבלת של תהליך התחזקות והתאוששות. התוכנית כוללת התערבות בתחום הטיפול, החינוך וההשכלה עד לשילוב מחדש בבית הספר הקולט (המקורי או החדש) או בתוכנית השכלה חלופית תואמת.
 • גשרים – פעילות המתקיימת בשיתוף פעולה בין בית הספר שבו לומדים התלמידים בסיכון ובין היחידה לקידום נוער, אשר מפעילה עובד מניעה ייעודי המבצע התערבות חינוכית-טיפולית במישור הפרטני, הקבוצתי, הקהילתי ובמשפחה, תוך שמירה על רצף חינוכי.
 • הענקת שירותי חינוך והשכלה במסגרת תוכנית היל"ה לילדים ובני נוער אשר הוצאו מביתם על פי חוק, ונמצאים במוסדות כגון: מוסדות חסות הנוער, בתי כלא, בתי מעצר ומוסדות ייחודיים של הרווחה.
 • מוסדות לימוד לנוער בסיכון (עם קוד מוסד) – מסגרות המנוהלות בשותפות עם משרד הרווחה ומשרד הכלכלה. קידום נוער אחראי על מתן שירותי החינוך וההשכלה במוסדות אלו כגון מלכישוע, מרכזי חירום ועוד.

תחומי הפעילות

חינוך-טיפול

ליווי אישי באמצעות קשר משמעותי של עובד חינוכי-טיפולי עם כל נער או נערה מאוכלוסיית היעד. הענקת שירותים חינוכיים טיפוליים (פרטניים וקבוצתיים) לגיבוש תפיסת העתיד ולמימוש הפוטנציאל בתחומי התעסוקה, השירות הצבאי, המעורבות וההתנדבות בקהילה ומניעת התנהגויות סיכון. נוסף על כך, ניתנים שירותים חינוכיים-טיפוליים להשתלבות במערכת החינוך, לחיזוק הקשר עם ההורים ולהשתלבות חברתית בקהילה.

מערך לימודי המתבצע במסגרת תוכנית היל"ה באמצעות בניית תוכנית לימודים אישית לכל נער או נערה, תוך בחינת היכולות והקשיים. מיקוד במסלולי לימוד מאתגרים ומשמעותיים ושימוש בדרכי הוראה מגוונות, בהתאמה ליכולות בני הנוער תוך שמירה על גמישות של מקום וזמן. תוכניות הלימודים מיועדות לשילוב מחדש בבתי ספר או להשלמת השכלה לתעודה פורמלית. תוכנית היל"ה מציעה מגוון מסלולי לימוד כגון: מסלול שילוב בבתי ספר (חממות וגשרים), מסלול להקניית קריאה וכתיבה (זריחות), מסלולי לימודים לרכישת תעודה של 12-8 שנות לימוד, מסלול לבגרות ומסלול תעודה טכנולוגית-מקצועית.

הענקת שירותי השכלה, הכנה לעולם התעסוקה (הכשרה למקצוע) לבני נוער הנמצאים במוסדות חסות הנוער, בתי כלא ומעצר ומוסדות גמילה.

ממשקי עבודה עם תחומים ותוכניות

השירותים לבני נוער בקידום נוער ניתנים במספר רצפים:

 • רצף הגילים – התאמה לקבוצת הגיל ולמעברים בין הגילים.
 • רצף המסגרות – שירותים הניתנים בתוך בית הספר/המוסד החינוכי ומעטפת לשירותים בקהילה.
 • רצף היממה – התייחסות לצרכים מבוקר ועד לילה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 

ממשק קידום נוער עם קציני ביקור סדיר

קציני ביקור סדיר מהווים את הבסיס לאיתור בני נוער בסיכון ולהשמתם בשירותי קידום נוער – היל"ה. לכל מועמד לקבלת שירותי השכלה בתוכנית היל"ה נערכת בחינת זכאות הכוללת בדיקה שהתלמיד אינו משובץ במסגרת לימודים כלשהי. בנוסף, קציני הביקור הסדיר מהווים חוליה מרכזית בשילוב מחדש בבתי הספר של בני נוער מנותקים שמטופלים בקידום נוער. העבודה המשותפת עם קציני הביקור הסדיר מצליחה להרחיב את מעגל השירותים הניתנים לנוער בסיכון כולל בפעילויות מניעה, בוועדות החלטה, בליווי בני הנוער בתהליכים, בקשר עם ההורים ועוד. מספר הולך וגדל של רשויות מקומיות מחבר את שני השירותים תחת ניהול משותף.

>> למידע נוסף ראו דף קציני ביקור סדיר

ממשק קידום נוער עם תחום הקהילה

שירותי תחום הקהילה באגף כוללים מגוון תוכניות לילדים ובני נוער בסיכון כגון: מועדוניות, התוכנית הלאומית, תוכניות רווחה חינוכית, פעולות תרבות ועוד. תוכניות אלו מעצימות ותומכות בחיזוק חוסנם של ילדים ונוער בסיכון ומותאמות לצורכיהם. שיתוף פעולה בין קידום נוער לתחום הקהילה באגף מאפשר הרחבה של המענים והתוכניות הניתנים לנוער מנותק בקידום נוער.

>> למידע נוסף ראו דף תוכניות בקהילה ורווחה חינוכית לילדים ונוער בסיכון

ממשק קידום נוער עם תחום המניעה בבתי ספר

התחום הבית ספרי באגף כולל מגוון גדול של תוכניות לחיזוק וקידום תלמידים במצבי סיכון שונים. התחום כולל תוכניות כגון: כיתות מב"ר, כיתות אתגר, כיתות אומץ, תוכניות למניעת נשירה, תלם ועוד. קידום נוער משקיע מאמץ עיקרי במתן שירותים לנוער מנותק. יחד עם זאת פותחו בקידום נוער תוכניות בממשק בית ספרי למניעת נשירתם של תלמידים בסיכון כגון: גשרים, חממות, עוצמה ועוד. כל פעילות או תוכנית מניעה שפועלת בקידום נוער נעשית בתיאום עם הצוות הבית ספרי ועל פי בקשתו. התוכניות פועלות בתפר שבין מניעת הנשירה של התלמידים ובין שילובם מחדש בבתי הספר. מתקיים דיאלוג שמטרתו לתאם ולחבר בין התחומים בשני נושאים: דרישות ההיבחנות של תלמידים בכיתות האתגר/מב"ר ותוכנית היל"ה ופיתוח מקצועי של מורים לילדים ונוער בסיכון. 

>> למידע נוסף ראו דף כיתות ותוכניות שח"ר בפורטל מוסדות חינוך 

מערך התמיכה הארגוני: היחידה לקידום נוער ברשות המקומית

היחידה היא המסגרת הארגונית התומכת בביצוע ובהפקת התוכניות החינוכיות והטיפוליות ברמה האישית, הקבוצתית, המשפחתית והקהילתית. היחידה היא חלק מתוך המערך החינוכי של הרשות המקומית. מיקום זה הוא פועל יוצא של ראייה מערכתית כוללת של הנוער המנותק כחלק מכלל בני הנוער ביישוב, מתוך תפיסה של שילוב ואינטגרציה. מיקום זה בתוך מערך החינוך העירוני מאפשר עבודה על פני רצף טיפולי בנוער במצבי תפקוד שונים ותוך ניצול ואיגום משאבים חינוכיים-טיפוליים המופנים לבני הנוער, לרבות הנוער המנותק.

שירותי היחידה לקידום נוער

 • מערך חינוכי-טיפולי של עובדי קידום נוער מיומנים. תפקיד זה, המוכר באירופה כעובד חינוכי-סוציאלי (או חינוכי-חברתי), מושתת על תחומי ידע המצויים בשילוב של מספר דיסציפלינות מדעיות מתחומי הטיפול והחינוך כגון: עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. כיום ניתן ללמוד את מקצוע קידום הנוער במספר מכללות לתואר ראשון.
 • מערך חינוכי-השכלתי של מורים מקצועיים העוסקים בהשלמת השכלה ובהכשרה.
 • מערך חינוכי-חברתי האחראי להפעלת תוכניות מניעה, כישורי חיים, פנאי ותרבות.

במסגרת שירותים אלו מופעל מגוון רחב של תוכניות ברמת הפרט, הקבוצה, המשפחה והקהילה. שירותים אלו מופעלים על פי רוב בזיקה למסגרות או לארגונים נוספים הפועלים ברשות המקומית. היחידה לקידום נוער פועלת על פי גישת ההתערבות הרב-תחומית והרב-ממדית (The Multisystem Intervention Approach). על פי גישה זו, היחידה לקידום נוער היא כתובת לנער ולנערה בנוגע למכלול הבעיות והצרכים המטרידים אותם. היחידה מספקת מענים ופתרונות ישירים לחלק מהבעיות. לטיפול בבעיות שאין בידה פתרון ישיר היא מפנה את הנער או הנערה אל השירותים האחרים בקהילה או מחוצה לה האמונים על מתן הפתרון, ומתווכת ביניהם.

כיום מופעל השירות ב-150 רשויות מקומיות ברחבי הארץ וב-45 מסגרות חסות: פנימיות, מוסדות גמילה, בתי כלא ובתי מעצר. השירות ניתן על ידי למעלה מ-750 עובדים חינוכיים-טיפוליים המגיעים מתחומים שונים של מדעי ההתנהגות (עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, חינוך וסוציולוגיה, ובשנים האחרונות גם בוגרי קידום נוער), ועל ידי כ-1,500 מורים בשעות אפקטיביות.

>> לדף נהלים, טפסים וועדות