הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

זכאות גני ילדים

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

​חישוב זכאותם של גני הילדים לקבלת תשלומים מתבצע בכל חודש מחדש עבור שנת הלימודים הנוכחית במערכת גני הילדים שבמשרד החינוך. הדוחות החודשיים מספקים מידע על נתוני זכאות ומידע על הסיבות לאי זכאות לתשלום המגיע לבעלות עבור גני ילדים, ומעודכן לחודש החישוב האחרון.

​הנתונים המופיעים בדוחות חישוב הזכאות מגיעים במתכונת זהה לדוחות הזכאות המוצגים לרשויות ולבעלויות באתר משרד החינוך.

מצבת דוחות גני ילדים מציגה מידע על נתוני הזכאות לתשלום עבור ילדים בגני הילדים של הרשויות המקומיות, המועצות האזוריות והבעלויות. הדוחות מעודכנים לחודש של חישוב שכר הלימוד האחרון. 

להלן הדוחות שניתן לצפות בהם:

 • דוח זכאות גני ילדים לשכר לימוד – הצגת מספרי התלמידים התקינים בכיתות הגן שבגינם חושב התשלום לאותו חודש.
 • דוח שגויי זכאות גני ילדים לשכר לימוד – פירוט הגנים ומספרי התלמידים שבגינם לא שולם, והסיבות לשגויים.

לתשומת ליבכם, 

דוח שגויי זכאות מחושב פעמיים בכל חודש:

 • בין הימים 2–5 בחודש – חישוב מקדים שנועד להציג את השגויים לבעלויות כך שיוכלו לטפל בהם לפני החישוב הקובע.
 • ביום ה-10 בחודש – החישוב הקובע לתשלום בפועל.

במועצות אזוריות דוח הזכאות מוצג בשני אופנים:

 • מספרי הילדים התקינים בכיתות הגן על פי יישוב המגורים של הילד.
 • מספר הילדים התקינים בכיתות הגן על פי יישוב הגן.

שאלות נפוצות

 • האם גן חינוך מיוחד שבו אושר מספר מסוים של תלמידים אך נקלטו בו פחות ממספר זה, יתוקצב באופן שונה?

  גן חינוך מיוחד שנקלטו בו מספר תלמידים נמוך מהמינימום לסוג הלקות, יתוקצב רק לפי מספר הילדים שנקלטו בגן ולא תתבצע השלמת תלמידים לתקצוב עלות גן מלאה.

 • האם שגיאת זכאות פוגעת בתקצוב הגן?

  גנים המופיעים בדוחות גנים לרשויות ובעלויות תחת דוח שגויים אינם מתוקצבים, והסיבות לכך מפורטות בדוח.

 • בגן דווחו מספר תלמידים גדול ממספר התלמידים שאושרו, מה לעשות?

  יש לפנות למינהל הרישוי בבקשה להגדלת מספר התלמידים המאושר בגן או בבקשה לאישור קליטת תלמיד שאושר מעבר למאושר ברישיון.