הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

שאילה והשאלת מורים

מערכת שאילה והשאלת מורים (שוה"ם) היא מערכת לניהול איחוד משכורות עובדי הוראה במסגרת הבעלות שבה הם מועסקים. המערכת מאפשרת לבעלות להגיש בצורה ממוחשבת בקשות לאיחוד משכורת בשם עובדיה, והיא תקפה עבור עובדי הוראה במוסדות הלימוד השש שנתיים בלבד.

 

הודעות ועדכונים

מערכת עוש"ר נפתחה לדיווחים לשנת הלימודים תשפ"ד.

הקריטריונים להגשת בקשה לאיחוד משכורת

 • דיווח על עובד ההוראה במערכת השיבוץ של משרד החינוך.

 • שיבוצו בפועל במסגרת המוסד שהוא משויך אליו.

 • קביעות מטעם הבעלות שבה הוא מועסק.

 • העסקתו בחטיבה העליונה של המוסד השש שנתי בהיקף של 50% לפחות ממשרתו הכוללת.

 • המוסד שבו הוא עובד כלול בהסכם שאילה והשאלת מורים מול משרד החינוך.

שלב ראשון: הגשת הבקשה

 • בעת הגשת הבקשה במערכת הממוחשבת יש לצרף את אישור הקביעות של העובד ואת נתוני היקף העסקתו, שיאשרו כי הוא עומד בקריטריון של 50% משרה לפחות במסגרת החטיבה העליונה.

 • יש למלא את כל השדות בטופס איחוד המשכורת, ולאחר מכן על עובד ההוראה ומנהל המוסד לחתום על הטופס.

 • לאחר הזדהות במערכת תתבקש הבעלות לסמן ולתעדף את עובדי ההוראה המשובצים אצלה, שבגינם היא מבקשת שיפוי בשל איחוד משכורת.

שלב שני: טיפול בבקשת הבעלות

 • בקשת איחוד משכורת העובד מועברת למערכת הממוחשבת, שם מוודאים שהעובד עומד בקריטריונים שהוצגו ומחושב היקף השעות של איחוד המשכורת שהוא זכאי לו.

 • בסיום התהליך תישלח מטעם המערכת הודעה לגזברות משרד החינוך, ובה המלצה אם לאשר או לא לאשר את בקשת האיחוד ואם כן – באיזה היקף.

 • הגזברות תאשר את השעות שפורטו בתהליך הבקשה, והן יועברו באופן ממוחשב למערכת לשם שיפוי בקשת איחוד המשכורת.

 • בכל שלב בתהליך תוכל הבעלות להיכנס למערכת ולהתעדכן בזמן אמת בהתקדמות הטיפול בבקשה ולצפות בחישוב השעות המומלץ לצורך לאיחוד המשכורת.

שאלות נפוצות

 • אילו מסמכים צריך עובד ההוראה להגיש לבעלות לצורך בקשת איחוד המשכורת בבעלות?

  על העובד לצרף אישור פרטי העסקה, ובכלל זה אישור כי משרתו כוללת 50% משרה לפחות במסגרת החטיבה העליונה, וכן אישור כי יש לו קביעות מטעם הבעלות המעסיקה אותו.

 • אם יש לעובד קביעות ואחוזי משרה נדרשים בחטיבה העליונה, אך המוסד שבו הוא מלמד אינו כלול בהסדר שאילה והשאלת מורים - האם יוכל להגיש את בקשה לאיחוד המשכורת?

  לא. רק במוסדות הכלולים בהסכם שאילה והשאלת מורים ניתן להגיש את הבקשה.