הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

קליטת עובדי הוראה

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

על המבקשים להיקלט כעובדי הוראה בחינוך הלא רשמי לקבל אישור העסקה מטעם אגף כוח אדם בהוראה במשרד החינוך, כתנאי הכרחי להעסקתם במוסד החינוך. 

בדף זה מוצגים השלבים בקליטת עובדי הוראה בחינוך הלא רשמי, ונתוניהם של המועמדים להוראה בחינוך הלא רשמי ברשות או בבעלות הרלוונטית אליכם. לתשומת ליבכם, מוצגים נתוניהם של מועמדים שהגישו בקשה באמצעות המערכת המקוונת בלבד.

הודעות ועדכונים

מערכת עוש"ר נסגרה לדיווחים לשנת הלימודים תשפ"ד.

שלב ראשון: הצגת מועמדות ואישורים נלווים

המעוניינים לשמש עובדי הוראה במערכת החינוך הלא רשמית פונים תחילה לבעלות המוסד המבוקש. לאחר שהם מתקבלים לריאיון אישי אצל המנהל, עליהם להציג תעודה מזהה, מסמכי ההשכלה ומסמכי ניסיון תעסוקתי קודם (אם קיים). על המנהל לוודא שהמסמכים מקוריים, לכתוב על עותק מהם "נאמן למקור", לחתום ולהטביע את חותמת בית הספר. המועמדך מועמד לשיבוץ ובאפשרותו לפתוח תיק מקוון.

שלב שני: פתיחת תיק מקוון

לאחר שהמועמד פותח תיק מקוון, ניתן לנהל ולעדכן את פעילותו במערכת עוש"ר. אם הוא נקלט במערכת עובדי הוראה ומדווח בה כעובד הוראה, תונפק לו סיסמת כניסה ראשונית שתאפשר לו להמשיך למילוי השאלון המקוון. אם הוא אינו רשום כעובד הוראה, הוא יוכל להירשם באמצעות טופס הבקשה המקוון לרישום, ולאחר מכן יוכל למלא את השאלון המקוון. בשאלון המועמד ממלא פרטים אישיים, הצהרות ואישורים נוספים ומצרף אישורי השכלה ומסמכים המעידים על ניסיון תעסוקתי, חתומים בחותמת נאמן למקור בחתימת המנהל, כפי שהציג בשלב הריאיון.

שלב שלישי: אישור העסקה

על פי חוק הפיקוח על בתי ספר, על המועמד לעבודה בבעלות להמציא אישור העסקה ממשרד החינוך. אגף כוח אדם בהוראה בודק את נתוני ההשכלה ואת האישורים הנוספים שהגיש המועמד, לרבות אישור על היעדר רישום פלילי. לצורך קבלת אישור העסקה לשם העסקתו בבעלות, אישור הבקשה המקוונת של המועמד לפתיחת תיק מהווה גם בקשה לאישור העסקת המועמד כעובד חינוך לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על בתי ספר. 

על הבעלות והמועמד למלא טופס בקשה לאישור העסקה כעובד חינוך. את הטופס החתום יש לשלוח אל תחום עובדי הוראה באגף הרישום וההסמכה בכתובת הדוא"ל ishurHaasaka@education.gov.il. למידע נוסף ראו הנחיות לעניין עובדי הוראה המועמדים להעסקה על ידי בעלויות על מוסדות חינוך.

לתשומת ליבכם,

 • אישור העסקה ניתן רק עבור העסקתו של העובד בבעלות שהגישה את הבקשה להעסקתו. אם ירצה לעבוד בבעלות אחרת, על אותה בעלות להגיש בקשה נפרדת לאישור העסקתו, והיא לא תוכל להסתמך על פרטי הבקשה שהוגשה בבעלות שהגישה את הבקשה לראשונה.
 • גם מתמחה בהוראה (סטאז'ר) חייב להמציא אישור העסקה מכוח חוק הפיקוח. אישור ההעסקה מאפשר לו להתמחות במוסד, אך במקביל עליו לסיים את חוק לימודיו ואת חובות ההתמחות. לאחר שיעמוד בהצלחה בשנת ההתמחות וישלים את לימודיו, יופיע עובד ההוראה במצבת המוסד כעובד מן המניין.
 • הנתונים המוצגים בדף הם של עובדי הוראה שהגישו בקשה באמצעות המערכת המקוונת. נתוניהם של עובדי הוראה שהגישו בקשה באמצעות טופס לא מקוון אינם מוצגים בדף.

שאלות נפוצות

 • האם הסכמת מנהל המוסד לקליטת עובד הוראה משמעה קבלה אוטומטית למוסד?

  כתוצאה מהסכמת המנהל המועמד הופך להיות מועמד לשיבוץ, אך בשלב זה הוא עדיין לא התקבל כעובד מן המניין.

 • מה עשויות להיות הסיבות לאי קליטתו של עובד במערכת?

  לעתים מגיש מועמד את השאלון המקוון מבלי לצרף תעודת הוראה שחובה לצרפה. אם היא לא צורפה, לא יופיע העובד במערכת מנב"ס, וגם לא יתקבל עבורו אישור העסקה. סיבה נוספת היא אי עמידה של העובד בדרישות השכלה או בדרישות פדגוגיות נוספות של משרד החינוך.

 • מה קורה אם אין לעובד הוראה אישור העסקה?

  במצב זה תופיע במערכת הודעת שגיאה (241), ויש לפנות לבירור לאגף כוח האדם בהוראה.