הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

קליטת תלמידים עולים במערכת החינוך

​במערכת החינוך לומדים תלמידים רבים שלא נולדו בישראל ושהעברית אינה שפת אימם. תלמידים אלה חווים מעבר בין-תרבותי משמעותי, הכרוך בלא מעט קשיים שנובעים מהצורך להשתלב בחברה חדשה בעלת תרבות ואורחות חיים שונים מאלה שהורגלו אליהם בארץ מוצאם. מוסדות החינוך ברשויות הם מקום מפגשם הראשון של תלמידים עולים, תושבים חוזרים והוריהם – עם החברה הישראלית. באחריות מערכת החינוך לסייע לתלמידים אלה בהסתגלותם הלימודית, השפתית והחברתית כאחד.

כאן תמצאו מידע על קליטת תלמידים עולים ותושבים חוזרים.

​הגדרת תלמידים עולים ותושבים חוזרים

  • תלמיד עולה – תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל (לפי חוק השבות, תש"י-1950). 
  • תלמיד אזרח עולה – תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל.
  • תלמיד תושב חוזר – תלמיד ששהה בחו"ל ונעדר ממערכת החינוך הישראלית לפחות ארבע שנות לימוד ברצף בין הכיתות א'–י"ב (הספירה החל מכיתה א').

מטרות האגף לקליטת עולים

תלמידים עולים ותושבים חוזרים בכל הגילים מגיעים לישראל ממדינות שונות ברחבי העולים ונקלטים במסגרות החינוך בארץ. 

האגף לקליטת תלמידים עולים מסייע לתלמידים להשתלב במערכת החינוך ובחברה הישראלית בפן הלימודי, החברתי והתרבותי. כמו כן, מוסדות החינוך ברשויות, בשיתוף עם האגף, מקנים לתלמידים את הכלים הנדרשים להם בהתמודדות עם המעבר הבין-תרבותי ומסייעים להם במיצוי הכישורים והיכולות שלהם באמצעות מגוון תכניות חינוכיות אשר מטרתן לקדם את ההיבטים הבאים:

  • הוראת השפה העברית – הקניית השפה העברית כשפה שנייה.
  • שילוב לימודי – שיפור השפה העברית והעשרתה והשלמת פערים במקצועות הלימוד.
  • שילוב חברתי ותרבותי – שילוב התלמידים העולים בחברה הקולטת בהתאם לעקרונות המכבדים רב-תרבותיות, טיפוח זהות יהודית וישראלית, ביסוס תחושת שייכות לעם ולמדינה.
  • קידום מעורבות ההורים והמשפחות בתהליך החינוכי – מתן כלים למעורבות הורית בתהליכי החינוך.
  • קידום כשירות תרבותית של בתי הספר – הקניית ידע ומתן כלים לצוותי החינוך.

בחוזרי המנכ"ל תוכלו לראות הנחיות וכלים להיערכות בתי הספר לקליטת תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים:

המלצות פדגוגיות

סל קליטה

השתלבותם של התלמידים העולים במערכת החינוך מהווה צעד ראשון לקראת השתלבותם בחברה הישראלית. אולם, הלימודים בבית הספר כרוכים בהוצאות רבות שהעולים החדשים מתקשים לממן. כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי הספר יקבלו התלמידים העולים סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת ציוד לימודי וספרי לימוד וכן מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על ידי ההורים.

מטרתו של סל הקליטה

סל הקליטה נועד לאפשר לתלמידים להשתלב במערכת החינוך, לקבל את ספרי הלימוד בתחילת שנת הלימודים, ובמקרה הצורך לממן פעילויות כגון טיולים, "סל תרבות" ואירועים אחרים שלרוב ההורים מממנים.

אופן העברת תשלומי סל קליטה

תשלומי סל הקליטה יועברו למוסדות החינוך על פי נתוני התלמידים הנמצאים במאגר המידע המרכזי שבמשרד החינוך. לשם קבלת התקצוב, מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על דיווח מעודכן במצבת התלמידים.

התלמידים בחינוך המוכר יקבלו את אגרת החינוך "סל קליטה" באמצעות מערכת התשלומים הממוחשבת. בתי הספר יקבלו את הכסף עבור תלמידים עולים זכאים באמצעות הרשויות המקומיות. בתי הספר שבבעלויות אחרות יקבלו את הכסף דרכן, באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת. הסיוע לתלמיד פרטני יינתן בהתאם לזכאות ועל פי התבחינים שנקבעו. יש לוודא שהשימוש בו הוא אך ורק לצרכים שלמענם ניתן.

על מנהלי בתי הספר ליידע בכתב את הורי התלמידים הזכאים על האגרה ויעדיה, ולפרט את הנושאים שעבורם הוצאו הכספים. מומלץ לכתוב את המכתב בשפתם של ההורים כדי להבטיח את הבנתו, ולבקש מהם לחתום על קבלת האגרה. אם בית הספר גבה תשלומים מההורים לפני קבלת אגרת החינוך "סל קליטה" עבור התלמיד ונותרה יתרה לזכותו של התלמיד, יעביר מנהל בית הספר את סכום היתרה להורי התלמיד.

לסלי הקליטה המעודכנים

השתלבות התלמידים העולים במערכת החינוך מהווה צעד ראשון לקראת השתלבותם בחברה הישראלית. אולם, הלימודים בבית הספר כרוכים בהוצאות רבות שהעולים החדשים מתקשים לממן. כדי לאפשר השתלבות ראויה בבתי הספר יקבלו התלמידים העולים סל קליטה – סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך, כגון רכישת ציוד לימודי וספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על ידי ההורים.

תשלומי סל קליטה

תשלומי סל הקליטה יועברו למוסדות החינוך על פי נתוני התלמידים הנמצאים במאגר המידע המרכזי שבמשרד החינוך. לשם קבלת התקצוב, מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על דיווח מעודכן במצבת התלמידים.

התלמידים בחינוך המוכר יקבלו את אגרת החינוך "סל קליטה" באמצעות מערכת התשלומים הממוחשבת. בתי הספר יקבלו את הכסף עבור תלמידים עולים זכאים באמצעות הרשויות המקומיות. בתי הספר שבבעלויות אחרות יקבלו את הכסף דרכן, באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת. הסיוע לתלמיד פרטני יינתן בהתאם לזכאות ועל פי התבחינים שנקבעו. יש לוודא שהשימוש בו הוא אך ורק לצרכים שלמענם ניתן. 

על מנהלי בתי הספר ליידע בכתב את הורי התלמידים הזכאים על האגרה ויעדיה, ולפרט את הנושאים שעבורם הוצאו הכספים. מומלץ לכתוב את המכתב בשפתם של ההורים כדי להבטיח את הבנתו, ולבקש מהם לחתום על קבלת האגרה. אם בית הספר גבה תשלומים מההורים לפני קבלת אגרת החינוך "סל קליטה" עבור התלמיד ונותרה יתרה לזכותו של התלמיד, מנהל בית הספר יעביר אותה להורי התלמיד.

סלי הקליטה המעודכנים