הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

חותם טכנולוגי – רישוי תוכנות מיקרוסופט

מוסדות החינוך משתמשים בעבודתם השוטפת בכלי מחשוב שונים, שבמרכזם מערכת ההפעלה ותוכנות Office. כדי להסדיר את נושא הרישוי חתם משרד החינוך על הסכם גג המאפשר שימוש בתוכנות החברה, מול חברת מיקרוסופט. 

הגדרת הסכם חותם

משרד החינוך ערך עם חברת מיקרוסופט הסכם שמסדיר את זכויות השימוש במוצרי התוכנה של החברה. מוצרים אלה מהווים תשתית תקשוב דומיננטית במערכת החינוך. ההסכם מאפשר נגישות גבוהה לכלים טכנולוגיים מתקדמים וניצול משאבים אופטימלי, המסייעים לעשייה הפדגוגית של מוסדות החינוך.

נוסף לתוכנות הבסיס ותוכנות הבחירה של מיקרוסופט, ההסכם כולל שימוש בתוכנות שרת ללא עלות נוספת. כמו כן, בכל עדכון גרסה ראשי יסופקו ערכות התקנה ללא תשלום להקלת תהליך השדרוג של עמדות המחשבים הקיימות במוסדות.

זכאים להיכלל בהסכם: גני ילדים, בתי ספר, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות ומנהלי בעלויות חינוך, ספריות עירוניות ואזוריות, כל עמדות המחשבים בגופים המוזכרים וכל עובדי ההוראה ועובדי המנהל המועסקים במערכת החינוך.

מימוש הסכם חותם ברשויות ובעלויות חינוך

במסגרת ההסכם, משרד החינוך הצליח להשיג מחירים מיוחדים בעבור תוכנות שרת ותוכנות אפליקציה נוספות. רשות מקומית או בעלות חינוך אשר תעביר טופס החתום על ידי מנהל וגזבר הרשות או הבעלות, המצהיר כי אינה משתמשת בתוכנות הכלולות בהסכם, לא תחויב בדמי השתתפות.

יש לציין כי משרד החינוך רשאי לאמת את ההצהרה, ואם יימצא כי ההצהרה אינה תואמת, תחויב הרשות או בעלות החינוך במלוא העלות.

מידע נוסף על תוכנות מיקרוסופט

למידע על עלויות ועל רשימת התוכנות שבהסכם, ראו אתר חותם.

למידע על הסכם תוכנת Office לעובדי הוראה, קראו בפורטל עובדי הוראה.

למידע על רישוי תוכנות מיקרוסופט למערכות החינוך, ראו פורטל מוסדות חינוך.

שאלות נפוצות

  • אילו מוצרי מיקרוסופט כלולים בהסכם?

    המוצרים הכלולים בהסכם הם תוכנות הבסיס של מיקרוסופט, תוכנות הבחירה, תוכנות שרת ותוכנות אפליקציה נוספות. שדרוג התוכנות אינו דורש תשלום נוסף. ​

  • האם המוסד מחויב להצטרף להסכם?

    ​לא, אין חובה לרכוש את התוכנות מספק זה ואפשר לרכושן מכל משווק מורשה של מוצרי מייקרוסופט.