הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

שחרור כספים לבינוי

​רשות מקומית המעוניינת לדווח על פעולות כגון ביצוע בנייה חדשה, חידוש מבנים, שדרוג מבנים לרעידות אדמה והנגשה במוסדות חינוך, תפעל בהתאם לנוהלי שחרור כספים. לאחר קבלת התחייבות תקציבית, הרשות רשאית לפרסם מכרז על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, ולפעול בהתאם לנוהל הרלוונטי כפי שאושר על ידי אגף א' בינוי ותקצוב. 

בדף זה תוכלו לצפות בנהלים הרלוונטיים ולהיכנס למערכת ניהול פניות לשחרור כספים לבנייה חדשה או שדרוג מבנים לרעידות אדמה, כדי להגיש בקשות לשחרור כספים.

לדף נהלים ותהליכים – תכנון, בינוי ופיתוח

הודעות ועדכונים

 • בתאריך 22.3.2022 התקיימה הדרכה מקוונת בנושא מערכת שחרור כספים לבינוי. ההדרכה עסקה באופן פתיחת הבקשה לשחרור כספים לצורך ביצוע בנייה חדשה, חידוש מבנים, שדרוג מבנים לרעידות אדמה והנגשה במוסדות חינוך. לצפייה בהדרכה
 • בתאריך 1.11.2021 הורחבה מערכת דיווח תשלומים באגף הבינוי לכלל ההתחייבויות בכל נושאי התקצוב השונים (בנייה חדשה, נגישות, חידוש מבנים, רכישת יבילים, מרחבי הכלה, מתקני כושר ועוד). הקישור למערכת בכפתור הכחול שבדף זה. המערכת נתמכת בדפדפן כרום בלבד ולא באקספלורר.
 • החל מתאריך זה לא ניתן להגיש דיווחים בגין ביצוע על פי נהלי שחרור הכספים לדוא"ל של חברת הבקרה הנוכחית "מרמנת". הדיווחים יבוצעו רק במערכת התשלומים באגף הבינוי בקישור שבדף זה.
 • לומדה על מערכת שחרור כספים

מערכת ניהול פניות לשחרור כספים לבינוי

 • מערכת ניהול פניות לשחרור כספים לבינוי נועדה לייעל את תהליכי הגשת הבקשות לשחרור כספים.
 • לצורך כניסה למערכת נדרשת הזדהות באמצעות קוד משתמש וסיסמה. הרשאות למערכת ניתנות לנציג אחד או שניים מעובדי הרשות המקומית. לקבלת הרשאה יש למלא טופס הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט. את הטופס החתום והסרוק יש לצרף לפנייה מקוונת שתפתחו בדף הרשאות למערכות המשרד. לשאלות על המערכת ולתמיכה בנושאי הרשאות ניתן לפתוח פנייה מקוונת מדף זה.
 • לשחרור כספים לצורך בנייה חדשה או לצורך שדרוג עמידות המבנה ברעידות אדמה: הרשויות יכולות להגיש פניות באמצעות המערכת,לצפות בסטטוס הפנייה ולהפיק דוחות.
 • לשחרור כספים עבור נושאים אחרים: יש לפנות באמצעות הדוא"ל לכתובת shiputzim@marmanet.co.il

שלבי פתיחת פנייה במערכת פניות לשחרור כספים לבינוי

 1. איתור מספר התחייבות באמצעות הזנת פרמטרים כגון שנה, יישוב, שלב בנייה, סמל אתר וסמל מוסד.
 2. בחירת שלב בנייה.
 3. צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם לשלב הבנייה, כגון חשבוניות וכתב כמויות.
 4. העברת הפנייה לאגף הבינוי
 5. השלמת פרטים – לאחר בדיקת הפנייה על ידי אגף הבינוי הרשות עשויה להתבקש לתקן או להשלים פרטים מסוימים בפנייה.

נוהלי שחרור כספים

שאלות נפוצות

 • היכן ניתן למצוא מסמך חתום של התחייבות או הרשאה לפרסום מכרז, אישור תוספות או אישור חתימת חוזה?

  המסמכים החתומים נסרקים למערכת וניתן למצוא אותם בלשונית "מסמכים סרוקים".

 • האם סטטוס תשלום התחייבות במערכת כולל את כל ההתחייבויות בפרויקט?

  לא. התשלום מתייחס רק לסכום המאושר לתשלום מתוך ההתחייבות המוצגת במסך. אם ישנן התחייבויות נוספות לפרויקט יש להיכנס לכל התחייבות בנפרד לקבלת פרטי התשלום.

 • כיצד ניתן לקבל הרשאה לשימוש במערכת ניהול פניות לשחרור כספי בינוי?

  הרשאות למערכת ניתנות לנציג אחד או שניים מעובדי הרשות המקומית. לקבלת הרשאה ניתן לפתוח פנייה מקוונת מדף זה.