הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

דוח פרופיל מוסדות – לבעלויות

דוח פרופיל מוסדות לבעלויות מציג את המוסדות המשתייכים לבעלות ואת תלמידי כיתות גן עד י"ד הלומדים במוסדות אלו. בדוח תוכלו למצוא מגוון ממאפייני מוסדות החינוך, תלמידים הלומדים במוסדות ודוח טבלאי שניתן לייצא עם נתונים נוספים.

הדוח מציג נתונים לשנת הלימודים תשפ"ג ולשנת הלימודים תשפ"ד.

הצהרה משפטית ומעבר לדוח

הדוח עלול להכיל מידע מוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתונים מיועדים לצרכים פדגוגיים ולשימוש פנימי בלבד. הנכם מתבקשים שלא להפיץ נתונים אלה לגורמים בבעלות שאינם מוסמכים לכך, ולגורמים מחוץ לבעלות.

לאחר הזדהות יופיע כפתור קראתי ואני מאשר/ת. בלחיצה על הכפתור אתם מאשרים בחתימתכם את האמור בהצהרה המשפטית ועוברים לדוח. 

קראתי ואני מאשר/ת

מקור הנתונים

הדוח משקף נתונים ממגוון מערכות ומקורות מידע ומציג תמונת מצב עשירה ומעודכנת לבעלות בעת גיבוש תוכנית העבודה השנתית. הדוח מתעדכן בתדירות שבועית. ניתן לראות את מועד העדכון האחרון של הדו"ח בחלקו העליון והימני של המסך. הנתונים תלויים באיכות ובמלאות הדיווח.

מבנה הדוח

בחלק העליון של הדוח תוכלו למצוא קישור להסברים על המדדים והמסננים השונים, קישור לתמיכה טכנית ולשאלות וכן קישור לטבלה שניתן להרחיב או לייצא כקובץ אקסל (Download as > Data). מצידו העליון של הדוח מוצגות אינדיקציות מרכזיות, ומצידו הימני מוצגים מדדים ומסננים לבחירתך.

לתשומת ליבכם,

  • ברירת המחדל בכניסה לדוח היא שנת הלימודים תשפ"ד. ניתן לשנותה באמצעות שימוש במסנן "שנת לימודים".

  • ניתן לחשוף את השכבות המשויכות לשלבי החינוך בציר האופקי (ציר ה-X) באמצעות הקשה על לחצן הפלוס לצד שלב החינוך הרצוי (שכבה יכולה להשתייך למספר שלבי חינוך).

  • ניתן ללחוץ על העמודות והשורות כדי להתמקד בשלבי החינוך, בשכבות או במוסדות הרצויים ולהקיש על ה-V הירוק.

  • נתוני השיבוץ בכיתות ובמוסדות החינוך מבוססים על מערכת מצבת תלמידים ומשקפים דיווח בפועל ולא בתקן, כולל דיווחים שגויים ושיבוצים שאינם בהלימה עם הנחיות משרד החינוך.

בעלי התפקידים המורשים לצפות בדוחות

בעלויות: מנהל בעלות, מנהל כספים/גזבר בבעלות