הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מכלול חינוך בשעת חירום

בזמני חירום מחלקת החינוך ברשות משנה את צורתה ופועלת כמכלול חינוך במסגרת מרכז ההפעלה/מטה החירום הרשותי. זאת במקביל למכלולים נוספים ברשות, ובהתאם לתיק אב לרשות המקומית בשעת חירום. מכלול החינוך הוא גוף מטה של ראש הרשות בשעת חירום, והוא מסייע לו בקבלת החלטות בנוגע למערכת החינוך הרשותית בשלב ההיערכות ובשעת חירום, וביישומן.

מכלול החינוך ברשות המקומית

מכלול החינוך ברשות המקומית מופעל על ידי ראש הרשות ומונחה מקצועית על ידי משרד החינוך. מבנה המכלול:

  • מטה המכלול: פועל בראשות מנהל מכלול החינוך ובכפוף לכתב מינוי של ראש הרשות המקומית.
  • תא חינוך בלתי פורמלי: כולל את מחלקת הנוער, תנועות הנוער, המנהיגות הצעירה (בני נוער), מתנ"סים, מרכזים קהילתיים וכדומה.
  • תא חינוך פורמלי: כולל את מעונות היום לפעוטות, מחלקת גני הילדים, מחלקת חינוך יסודי ועל-יסודי, חינוך מיוחד ושירות פסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) לרבות פנימיות ומוסדות חינוך פרטיים.

חינוך פורמלי: מנהל מכלול חינוך בחירום

מנהל מחלקת החינוך ברשות אמון על הפעלת מערכת החינוך ברשות המקומית בשעת חירום, בהתאם למדיניות ההתגוננות ולרמות השירות שנקבעו לחירום, וכן על מתן מענה לפתיחת מרכזי קליטה בבתי הספר ברשות וביצוע פעילות הפגה.

נהלים נוספים

חינוך מיוחד

חינוך בלתי פורמלי: מנהל יחידת הנוער בחירום

מנהל יחידת הנוער בחירום אחראי לקיום פעולות חינוכיות בלתי פורמליות במצבי החירום השונים, שילוב מורים מתנדבים (גמלאים ותלמידי סמינרים) בחינוך הבלתי פורמלי, סיוע למערך החינוך הפורמלי בקליטת אוכלוסייה בבתי ספר לפי הוראת פס"ח וקיום פעילות הפגה בהנחיית מינהל התרבות והנוער בעיר.

הפעלת בני נוער במשימות של תרומה ושירות לחברה במצבי חירום

הפעלת התלמידים בשעת חירום בסיוע ותרומה לחברה, לקהילה ולרציפות התפקודית של המשק בשעת חירום  היא יעד שירות מרכזי של משרד החינוך. 

במסגרת לקחי מלחמת "חרבות ברזל" בתחום הפעלת בני נוער בשעת חירום, עודכן נוהל חירום סעיף 12 שפורסם בחוזר מנכ"ל – "נהלי חירום", הוראת קבע מס' 0155, מתאריך כ"ו בטבת תשע"ט, 03 בינואר 2019.

הוראת שעה זו, מחליפה את נוהל 12 הקיים בחוזר מנכ"ל – שעת חירום משרד החינוך, ותקפה מפרסום ההוראה. 

צוות חירום וחוסן יישובי (צח"י) במועצות האזוריות

מודל צח"י נבנה והוקם במגמה להכשיר צוות התערבות יישובי המבוסס על פעילים קהילתיים, שמטרתו לקבל אחריות ויוזמה בשעת משבר או חירום, ולנהל בצורה מיטבית את הגשת הסיוע המיידי ביישוב, תוך הפעלת גורמי סיוע פנימיים וחיצוניים.

במסגרת הצח"י פועל צוות חינוך יישובי אשר ייעודו:

  • להוות גורם מקצועי בצוות צח"י בכל הנוגע למתן מענה ולטיפול במצבי משבר וחירום בילדים, בהורים ובבני נוער במסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי בגילים השונים, בשיתוף צוותי הרווחה והבריאות.
  • להכין ולהפעיל מערך תוכניות להעסקה ולחינוך לא פורמלי לילדים ולנוער בהיעדר פעילות של מסגרות חינוכיות פורמליות. 
  • לקיים קשר ושיתוף פעולה עם מחלקת החינוך במועצה/מכלול חינוך, עם מחלקת התרבות, עם גני הילדים ובתי הספר, כדי לבנות במשותף תוכניות הפעלה לפי גילים.

למידע על ייעוד הצח"י, הרכבו, תפקידיו בשגרה ובחירום – היכנסו למסמך המלא, שנכתב על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – צח"י יישובי – תורה ונהלים בדגש על צוות חינוך (החל מעמוד 51).