הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הרשאות למערכות המשרד

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

הכניסה לפורטל רשויות ובעלויות לצורך קבלת מידע פרטני מחייבת חשבון במערכת ההזדהות המרכזית של משרד החינוך (פרטי זיהוי אישיים וסיסמה), והרשאות לצפייה במערכות המבוקשות. ההזדהות בפורטל זה זהה להזדהות בשאר מערכות משרד החינוך. 

כאן תוכלו לפתוח פנייה מקוונת בצירוף טופס הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט לקבלה או להסרה של הרשאות, ולצפות לאחר הזדהות ברשימת בעלי הרשאות ברשות או בבעלות הרלוונטית.

שלב ראשון: בקשת הרשאות או בקשה להסרת הרשאות

 • מלאו טופס בקשת הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט במקרים הבאים: 

  • אם עדיין אין לכם חשבון במערכת ההזדהות של משרד החינוך.

  • אם יש לכם חשבון, אך אתם זקוקים להרשאה או להרשאות נוספות. 

  • אם יש לכם הרשאות ואתם מבקשים להסיר הרשאות של אחד מבעלי ההרשאות.

 • סמנו בטופס את המשבצת "בקשת הוספה" אם ברצונכם לקבל הרשאות או "בקשת הסרה" אם ברצונכם להסיר הרשאות.

 • מלאו את כל הפרטים בטופס. 

 • בסעיף ה' סמנו את המערכות שלגביהן אתם מבקשים לקבל הרשאה או להסיר מהן הרשאה. 

 • אם אתם מבקשים לצפות בנתוני עובדי הוראה או לבצע תחקור רמת שירות, ציינו שאתם זקוקים להרשאות למערכת עוש"ר.

 • אם אתם מבקשים הרשאות למערכת הסעות נט או מסלולים, מלאו את הטופס המצ"ב.

 • החתימו את הגורם המאשר (ברשות – מנהל מחלקת חינוך; בבעלות – מנהל הארגון).  

 • החתימו עורך דין (ברשות – היועץ המשפטי של הרשות; בבעלות – עורך הדין של הבעלות). אם ברצונכם להסיר הרשאות, אין צורך בחתימת עורך דין.

 • להרשאות עבור מערכת רישוי והכרה – פעלו כמפורט בנוהל רישוי ונוהל הכרה – בית ספר חדש בחינוך המוכר שאינו רשמי בעמוד 3.

שלב שני: פתיחת פנייה מקוונת

 • אם עדיין אין לכם חשבון במערכת ההזדהות של משרד החינוך, היכנסו לאזור פתיחת פנייה עבור משתמש חדש שבדף זה. 

 • נושא הפנייה "בעל תפקיד ברשות/בעלות" ייפתח באופן אוטומטי. צרפו את טופס בקשת ההרשאה המלא והחתום לפנייתכם ומלאו את המייל ואת מספר הטלפון שבאמצעותם תרצו שנחזור אליכם. 

 • אם כבר יש לכם שם משתמש וסיסמה, היכנסו לדף לאחר הזדהות וצרפו את טופס בקשת ההרשאה או הסרת ההרשאה המלא והחתום לפנייה מקוונת שתפתחו בתחתית דף זה בנושא "בעל תפקיד ברשות/בעלות".

שלב שלישי: צפייה במידע לאחר הזדהות

 • עם סיום הטיפול בבקשתכם, בתוך חמישה ימי עבודה לכל היותר, תקבלו חיווי לטלפון הנייד או לכתובת המייל המעודכנת במערכות המשרד שהפנייה טופלה. 

 • אם אתם משתמשים חדשים, עשרים וארבע שעות לאחר קבלת החיווי על סיום הטיפול תוכלו להיכנס לפורטל עם הזדהות – שם משתמש וסיסמה.

 • אם אושרו ההרשאות שביקשתם, תוכלו לצפות לאחר הזדהות במידע הרלוונטי עבורכם בדפים או להיכנס למערכות המשרד שאליהן קיבלתם הרשאות.

 • מי שהוסרה הרשאתו, לא יוכל עוד לצפות במידע מהמערכות שמהן הוסרה ההרשאה.

פתיחת פנייה עבור משתמש חדש

*
* יש לפרט ככל הניתן את מהות הבקשה.
*

לא ניתן להעלות קבצים סרוקים בגודל כולל של יותר מ-10MG
גרור קובץ גרירת קובץ
לא ניתן להעלות קובץ זה

כיצד ברצונך שנחזור אליך?

*
*
שליחת הפניה בוצעה בהצלחה פנייתך הועברה להמשך טיפול
נשלחה פניה